Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Umění Výtvarné umění ČR

V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VYSTAVUJÍ KRAJINY JOSEFA JAMBORA

Expozice výstavy Josef Jambor

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně a Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě připravila výstavu Krajiny Josefa Jambora, nad níž převzal záštitu náměstek hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Roman Fabeš.

Expozice s atelierem Josefa Jmbora
Expozice s atelierem Josefa Jmbora

Výstava představuje výběr z tvorby malíře Josefa Jambora (1887 Pohledec u Nového Města na Moravě – 1964 Tišnov), který své krajinné náměty čerpal převážně ze své rodné Českomoravské vysočiny. Rozsáhlým souborem obrazů, kreseb a grafických listů z veřejných a privátních sbírek je presentováno Jamborovo dílo v celé jeho námětové šíři.

Výstava postihuje proměny stylu malířovy tvorby od raných secesních kreseb a akvarelů z Nového Města na Moravě a městských scenérií Brna, které vznikly během Jamborových studií zeměměřičství na brněnské technice, přes impresionistické „slavíčkovské“ krajinné náměty a sociálně laděné kresby a grafiky z autorova pražského období, až po „mařákovský“ cyklus kreseb lesních interiérů z okolí řeky Svitavy, které vznikly během malířova léčebného pobytu v Babicích u Brna na sklonku jeho života. Z Jamborových studijních cest uvidíte působivé dramatické i poklidné pohledy na přímořské pobřeží v Holandsku. Na přelomu dvacátých a třicátých let přesídlil malíř Josef Jambor z Prahy do Tišnova a opustil impresionistický způsob zobrazení.

Vřes v úvoze, 1945 olej, plátno, MG v Brně
Vřes v úvoze, 1945 olej, plátno, MG v Brně
Tání na Milovech, 1954, olej, plátno, MG v Brně
Tání na Milovech, 1954,olej, plátno, MG v Brně

Trvale se přiklonil ve svých krajinomalbách k realismu romantického ladění. Jeho snahou bylo zachytit malebný rodný kraj na Novoměstsku v charakteristických přírodních stavech a atmosférických proměnách. Ve svých krajinách, zobrazených od čtyřicátých let již důsledně bez figurálních motivů, se snažil uchovat harmonii a krásu české krajiny nedotčené negativními zásahy civilizace. Snažil se podle vlastních slov „malovat vše, co rychle mizí a ztrácí svůj půvab“ a co není poznamenáno „novými

Předjaří u Křižánek, nedatováno, olej, plátno, OGV v Jihlavě
Předjaří u Křižánek, nedatováno, olej, plátno, OGV v Jihlavě

vymoženostmi hospodářskými“. Pokud se lidé v jeho obrazech vyskytují, pak jsou – stejně jako sám malíř – s krajinou srostlí svým každodenním životem a tradičním způsobem jejího šetrného obdělávání. Svěžest v koloritu a rukopis uvolněné plenérové malby si uchovaly Jamborovy krajinné skici a obrazy znázorňující dramatické atmosférické stavy s mlhami a vánicemi, tůňkami a mokřady s tajícími zmrazky posledního sněhu, s větrnými a bouřkovými poryvy či s pukajícími ledy a sněhovými závějemi.

Poslední sníh na Blatinách, 1961, olej, plátno, Horácká galerie v Novém Městě.na Moravě
Poslední sníh na Blatinách, 1961, olej, plátno, Horácká galerie v Novém Městě.na Moravě

Ve snaze o zachycení „pravdivého“ vzhledu české krajiny nám malíř zanechal ve svém díle obrazy krajin, jimiž se od dětství rozechvívala jeho citlivá duše. Jeho malířská vyznání rodnému kraji do dnešní doby nacházejí vděčný ohlas u širokého publika pro Jamborův nevšední vztah k přírodním krásám.

Doprovodné akce naleznete na  https://www.galeriehb.cz/cs/doprovodne 

Na výstavě jsou v prodeji publikace o malířském díle Josefa Jambora. Výstavu můžete navštívit do 26.února.

Zpracoval s použitím textů GVU Havlíčkův Brod Petr Ondrášek

 Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Manga miluje Muchu

Ilja Hynek

Západočeská galerie v Plzni vystavuje přírůstky z let 2012-2021

Petr Ondrášek

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře vás zve na výstavu Hvězdné nebe

Petr Ondrášek