Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

V Hradci Králové připravili retrospektivu Věry Jičínské

Z expozice

Galerie moderního umění v Hradci Králové otevřela výstavu představitelky českého modernismu Věry Jičínské (1898–1961). Na výstavě se návštěvníci seznámí se stěžejními aspekty tvorby této pozoruhodné a neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Kromě výběru olejů, pastelů, kreseb, grafik, ale rovněž málo známých fotografií bude připomenuta také autorčina práce na poli užitého umění, jemuž se věnovala v 50. letech minulého století.

V.Jičínská Autoportrét s cigaretou, 1926, pastel. papír, Foto©Vlastivědné muzeum Dobruška
V.Jičínská Autoportrét s cigaretou, 1926, pastel. papír, Foto©Vlastivědné muzeum Dobruška

Jméno Věry Jičínské bývá v dějinách moderního umění zmiňováno jen ojediněle. Tato malířka přitom patřila k první generaci umělkyň, které se po vzniku samostatného Československa začaly výrazněji prosazovat a kterým bylo umožněno akademické studium. Autorčino rozhodnutí vydat se na uměleckou dráhu však doprovázely pochybnosti jak ze strany jejího okolí, tak jí samotné. Své místo v dobovém uměleckém prostředí si musela tvrdě vydobýt. Vystavovala v Praze, Brně, Dobrušce, Pětikostelí (Pécs), Mnichově, Paříži či Bretani.

„Můžeme ji vnímat jako jeden z modelových dokladů toho, za jak složitých okolností se ještě před sto lety ženy v uměleckém prostředí prosazovaly a jak nejisté postavení v něm měly. Talentovaná malířka naplňovala mnoho atributů moderní ženy – vzepřela se otcovské autoritě, když odešla studovat a pracovat do světa, budovala si finanční nezávislost, kouřila, cestovala, krátkými vlasy demonstrovala svobodu a nezávislost. Zároveň však byla rodinou, společností i kritikou opakovaně upomínána, že životní role ženy souvisí v první řadě s mateřstvím a že právě s ním, stejně jako s jakousi univerzální a nadčasovou feminitou, je spojena také legitimizace ženského umění,“ vysvětluje kurátorka výstavy Martina Pachmanová.

Pařížské střechy 1923-24, olej, plátno, Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Pařížské střechy 1923-24, olej, plátno, Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Dobruška 1942, barevný dřevoryt, papír, Galerie moderního umění Hradec Králové
Dobruška 1942, barevný dřevoryt, papír, Galerie moderního umění Hradec Králové

 

Objem zachovaných výtvarných děl Věry Jičínské i archivních dokumentů je mimořádný. Vedle více než stovky olejomaleb zahrnuje tisíce kreseb na volných papírech a ve skicářích, téměř sedmdesát fotografických alb pečlivě roztříděných dle lokalit a témat, desítky keramických artefaktů, nepřeberné množství deníkových záznamů, dopisů, katalogů, výstřižků recenzí, osobních dokladů, adresářů, památníků, pohlednic z cest nebo z muzejních sbírek, stejně jako portrétních i momentkových snímků autorky a jejích blízkých.

Šokácká dívka (z okolí Pecse), 1929, olej, plátno, Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Šokácká dívka (z okolí Pecse), 1929, olej, plátno, Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Portrét mulatky, 1928, olej, plátno, Vlastivědné muzeum v Dobrušce
Portrét mulatky, 1928, olej, plátno, Vlastivědné muzeum v Dobrušce

„Nejrozsáhlejší konvolut výtvarné práce Věry Jičínské spravuje Vlastivědné muzeum v Dobrušce. Městu Dobruška jej v roce 1967, šest let po autorčině smrti, věnoval její manžel Prokop Laichter,“ uvádí ředitel GMU František Zachoval. Výstava však rovněž představí autorčina díla ze soukromých sbírek a z Nadačního fondu Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Görnera.

Královéhradecká výstava bude vůbec první retrospektivní prezentací děl této umělkyně. V devíti tematicky koncipovaných částech návštěvníky postupně seznámí s vývojem její tvorby, pro kterou jsou typické ženské akty, exotické a taneční motivy či symbolika světla a stínu.

Sbírka africké plastiky Věry Jičínské
Sbírka africké plastiky Věry Jičínské
Z keramické tvorby Věry Jičínské
Z keramické tvorby Věry Jičínské

Stranou nezůstane ani autorčina žurnalistická činnost, deníkové záznamy a korespondence, několik ukázek tvorby jejích generačních souputnic a v neposlední řadě i malířčina vlastní sbírka africké plastiky.

Expozice žurnalitiky
Expozice žurnalitiky
V.Jičínská Dokumentární fotografie z 30.let 20.století
V.Jičínská Dokumentární fotografie z 30.let 20.století

 

 

 

 

 

 

 

K výstavě, která potrvá do 10. září 2023, galerie vydala monografickou publikaci, jejíž autorkou je Martina Pachmanová.

Zpracoval s použitím TZ Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Ferda Mravenec slaví 90

Jaroslav Hauer

Helena Vondráčková znovu dobyla polské Sopoty

Afri

Voňavý „drsňák“ Milan Peroutka vs. elegantní David Gránský

Jaroslav Hauer