Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

Výstava Od práce k zábavě v Plzni

Obraz Jan Preisler, Kopaná, olej na plátně,1901-1902, ZČG

Výstava Od práce k zábavě – Podoby volného času v umění XIX.století je v Západočeské galerii již tradiční součástí festivalu Smetanovské dny na aktuálně vypsané téma Plzeňského meziodborového sympozia k problematice 19.století. Tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Obraz Václav Brožík, Dívka v řepném poli - Motiv z Roztok, 1899, ZČG
Václav Brožík, Dívka v řepném poli – Motiv z Roztok, 1899, ZČG
Obraz Jaroslav Čermák, Černohorská domácnost, 1865, ZČG
Jaroslav Čermák, Černohorská domácnost, 1865, ZČG

 

Autor koncepce výstavy profesor Roman Prahl z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v textu katalogu na str.6 uvádí:

„Pod pojmem „zábavy“ tak, jak jej i později naplňovala praxe 19.století, se tedy nerozuměl pouhý oddech od práce, rozptýlení se či bezúčelné trávení volného času. Navíc společenské elity chápaly svou kulturní roli jako svou výsadu a zároveň povinnost. V kultuře tradičně dominovaly divadlo a literatura coby médium národních a společenských hodnot. Zájem o výtvarné umění se rozšířil později. V novodobém utváření společnosti patřily ke zprvu preferovaným prostředím zábavy domácí salon, divadlo nebo sdílený pobyt v přírodě.“

 

 

Na výstavě je představeno na devadesát obrazů, kreseb, grafik a fotografií pocházejících především ze sbírek ZČG, Národní galerie v Praze a dalších pražských veřejných a soukromých sbírek. Výstava je rozdělena do sedmi částí. Představuje jednotlivé okruhy činností spjaté s volným časem: Procházka, výlet a lázeňský pobyt / Zasnění, odpočinek, zahálka a nuda / Svět dětství i mateřství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Mezi hospodou a kavárnou / Péče o tělo jedince i kolektivu a radost z pohybu. Dvě menší části výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: Optické hříčky, deskové hry a zábavní časopisy/ Živé obrazy a fotografování jako událost.

 

Luděk Marold, Pařížští zvědavci - Před loutkovým divadlem, akvarel,1891, ZČGMiloš Jiránek, Splav (studie k Jezu u Palackého mostu), 1905, ZČGVáclav Kroupa, Vesnická svatba  (studie), 1847, ZČGQuido Mánes, Nocturno, 1860-63, ZČG

Rozsah podob volného času v různých vrstvách populace během 19. století, je představen v dílech mistrů českého umění jakými byli Josef a Quido Mánesovi, Mikoláš Aleš, Karel Purkyně, Václav Brožík, Beneš Knüpfer, Viktor Barvitius, Antonín Machek, Antonín Chittussi, Jaroslav Špillar, Jan Preisler, Miloš Jiránek, Joža Uprka, Josef Lada, Otakar Lebeda nebo Alfons Mucha.

Západočeská galerie vydala k výstavě, kterou je možné navštívit do 10.května, celobarevnou representativní publikaci.

Zpracoval: Petr Ondrášek

Fotografie © ZČG Plzeň

Reprodukce nad článkem: Jan Preisler, Kopaná, olej na plátně,1901-1902, ZČG

Podobné příspěvky

Martin Siebert: Výstava fotografií Live & Loud

Šebík

Bonnie Tyler se těší do Prahy a hodlá tu pobýt několik dní!

Jaroslav Hauer

Kultovní vegetariánské kuchařky Green Kitchen

Afri