Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění ČR

Výstavu Piaristé na Moravě a ve Slezsku uvidíte v kroměřížském zámku

Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Zakladatel piaristů Sv. josef Kalasanský
Zakladatel piaristů Sv. josef Kalasanský
Mapa piaristických kolejí v českých zemích v roce 1780
Mapa piaristických kolejí v českých zemích v roce 1780

Řád piaristů vznikl v Římě v letech 1621–1622 zásluhou španělského kněze Josefa Kalasanského a jeho členové působili ve velké části Evropy, a dokonce i v zámoří. První kolej mimo Itálii vznikla v jihomoravském Mikulově již v roce 1631 a během 17. a 18. století došlo na Moravě a ve Slezsku k založení dalších deseti stálých kolejí a rezidencí. Dědictví po tomto duchovním řádu mapuje výstava na kroměřížském zámku, kterou připravilo Muzeum umění Olomouc.

Řád chudých řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, obecně známý pod jednoslovným názvem piaristé, šířil zejména vzdělání a vědu. Působili v Kroměříži, Mikulově, ve Strážnici, Lipníku nad Bečvou, Staré Vodě, Příboře, Hustopečích, Kyjově, Moravské Třebové či ve slezské Bílé Vodě a v Bruntále – věnovali se zde především bezplatnému vzdělávání mládeže, konkrétně chlapců.

„Kromě vzdělávání hráli zásadní roli ve vědě. K řádu totiž patřili významní historikové jako Gelasius Dobner, Mikuláš Adaukt Voigt nebo Jaroslav Schaller. Měli také řadu žáků, kterým se podařilo dostat mezi elitu společnosti – olomoucký arcibiskup Theodor Kohn, vědec Jan Evangelista Purkyně nebo prezident Tomáš Garrigue Masaryk,“ vyjmenovává autor výstavy Miroslav Myšák.

Edmund a Nativitate Mariae (1743-1806): Návrh dostavby rezidence v Moravské Třebové, kol.1803
Edmund a Nativitate Mariae (1743-1806): Návrh dostavby rezidence v Moravské Třebové, kol.1803

Kroměřížská výstava návštěvníkům představuje jednotlivé lokality, kde piaristé působili. Každé z těchto fundací věnujeme obrazový panel dokumentující současný stav. Piaristé se usazovali především v menších nekrálovských městech, neboť větší lokality již dříve zaujali jezuité. Přítomnost kleriků znamenala pro obyvatele daných míst možnost získat základní i střední vzdělání, neboť při každé koleji fungovala škola s bezplatnou výukou

Z expozice výstavy
Z expozice výstavy

Součástí expozice jsou předměty s piaristy spjatými, jako jsou odborné publikace nebo vědecké přístroje. Dále bude možné spatřit portréty fundátorů jednotlivých kolejí – biskupy olomoucké Františka z Dietrichsteina, Jakuba Arnošta z Lichtensteinu-Castelcorna nebo měšťana Josefa Georga Zechu. Podobu jednotlivých míst ukazují vybrané plány a fotografie. Vybavení pak dokumentují kresby oltářů, pečetidla, relikviáře, postavníky nebo liturgické předměty a oděvy.

 

Rudlf Templer (1837-1905): Portrét provinciála Laurentia Zinka
Rudlf Templer (1837-1905): Portrét provinciála Laurentia Zinka
Portrét Georga Josefa Zechy (1689-1762), iniciátora osídlení piaristů v Moravské Třebové
Portrét Georga Josefa Zechy (1689-1762), iniciátora osídlení piaristů v Moravské Třebové

Výstava připomíná také propojení piaristů s olomouckými biskupy a arcibiskupy. Kromě už zmíněného Theodora Kohna je s nimi spjat také František z Dietrichsteinu, který založil koleje v Mikulově a v Lipníku nad Bečvou. A dále se řád – zásluhou Karla z Lichtensteinu-Catelcorna – usadil ve Staré Vodě, v Příboře a Kroměříži. Do dneška nám po piaristech zůstaly budovy, které v některých případech slouží stále jako školy – Mikulov, Kroměříž, Hustopeče, Kyjov. Zbylo po nich však i vybavení kostelů a další umělecká díla rozesetá v různých institucích.

K výstavě, kterou můžete navštívit do 2.října, vyšel dvousetstránkový katalog s bohatou obrazovou dokumentací. Editor Miroslav Myšák jej rozdělil na dvě části – první se věnuje obecně piaristickému řádu, jeho vzniku a působení zejména v oblasti vzdělávání, vědy a historiografie; druhá část sleduje jednotlivé fundace na území Moravy a Slezska.

 

Fotografie nad textem: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

Zpracoval: Petr Ondrášek za použití TZ MUO Olomouc

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

V Galerii umění Karlovy Vary vystavují dílo Alfreda Justitze

Petr Ondrášek

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem vystavuje Mikuláše Medka.

Petr Ondrášek

Kniha Jan Koula – novorenesančník a vlastimil

Petr Ondrášek