Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Cestování Kultura Výtvarné umění ČR

Znovuotevřené Arcidiecézní muzeum v Olomouci

Rajský dvůr

Po dvouleté rekonstrukci se v pondělí 24. dubna 2023 otevřelo Arcidiecézní muzeum Olomouc včetně románského paláce biskupa Zdíka.  

Na návštěvníky čekají velké novinky. Poprvé v novodobé historii jsou zpřístupněna všechna čtyři ramena gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami. „Obdobně pak o patro výš bude díky nové lávce nad klenbami ambitu možné projít nejen pozůstatky někdejšího paláce biskupa Zdíka s bohatě zdobenými románskými okny, ale celý ochoz. Navíc po stavebních úpravách v části podkroví někdejšího kapitulního děkanství vznikl prostor pro novou stálou expozici, která přiblíží kulturně-historický vývoj Svatováclavského návrší,“ upřesňuje ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Archeologická část
Archeologická část
expozicí Svatováclavské návrší v proměnách staletí ve 2.patře
Expozice Svatováclavské návrší v proměnách staletí ve 2.patře

Všechny stavební změny jsou součástí projektu vlastníka objektu, Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, financovaného z prostředků Integrovaného operačního programu 2014–2020 prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace.

Svatováclavské návrší ve středověku
Svatováclavské návrší ve středověku
Románské okno Zdíkova paláce
Románské okno Zdíkova paláce

Arcidiecézní muzeum vstupuje do sezony s novou vizuální identitou, kterou již od loňska používá provozovatel tohoto prostoru – Muzeum umění Olomouc. Změnila se celá grafika, navigační systém i doprovodné tiskoviny k výstavám. „Připravujeme také aktualizované vydání oblíbeného průvodce Arcidiecézním muzeem, které bude doplněno o novou expozici i aktuální výsledky historického bádání,“ připomíná vedoucí Arcidiecézního muzea Miroslav Kindl.

Návštěvu můžete začít v expozici archeologie a po časové ose se přesunout do nová stálá expozice Zde se nacházíte – Svatováclavské návrší v proměnách staletí ve 2.patře.

Křížová chodba
Křížová chodba
Fresky v křížové chodbě
Fresky v křížové chodbě

Díky zmíněnému projektu IROP mohou návštěvníci za pomoci digitálních médií vyrazit na virtuální procházku zdejším návrším v pravěku, středověku a novověku. „Už během vývojových aktivit jsme mysleli hlavně na to, aby se lidé bavili a zažili něco netradičního. Na druhou stranu byla důležitá přesnost, dostatek informací a podkladů, které jsme dostávali díky úzké spolupráci s historiky,“ vysvětluje Vojtěch Buday ze společnosti Tasty Air, která vytváří virtuální a rozšířenou realitu.

Součástí prezentace je i komiks z dílny Martina Šinkovského a Petra Nováka (Ticho 762), v němž se hlavní hrdina stane cestovatelem v čase. „Díky tomu pozná Svatováclavské návrší napříč historickými etapami až do pravěku. V každém období se potká s různými zdejšími historickými osobnostmi a zažije nějakou událost, která se zde odehrála. Těmito příběhy cílíme zejména na mladší návštěvníky, aby lépe pochopili důležitost a význam tohoto prostoru,“ říká autor nové expozice Miroslav Kindl.

Expozice gotického umění
Expozice gotického umění
Expozice gotického umění
Expozice gotického umění

Další částí prohlídky Arcidiecézního muzea zůstává expozice Ke slávě a chvále – Tisíc let duchovní kultury na Moravě, a to se všemi dosavadními lákadly – expozicí vrcholné a pozdní gotiky se vzácnými gotickými sochami Šternberské madony či Křivákovy piety i  Klenotnicí. Dále si můžete prohlédnout zlacený kočár kardinála Troyera.  

Klenotnice
Klenotnice
Obrazárna olomouckých biskupů a acibiskupů
Obrazárna olomouckých biskupů a acibiskupů

Proměnou prošla i Obrazárna olomouckých biskupů a arcibiskupů, Kabinet slonoviny i expozice umění baroka. Několik vzácných děl bylo nově restaurováno, například rozměrné plátno Karla Škréty Sv. Václav dává kácet pohanské modly a stavět křesťanské chrámy z roku 1641 nebo pozdně manýristický obraz Kristus na hoře Olivetské od benátského malíře Francesca Bassana z doby po roce 1585. Ze zcela nových exponátů, které se do muzea podařilo zapůjčit, upozorňujeme na dosud téměř neznámou sochu Nanebevzetí Panny Marie z Otaslavic od významného moravského barokního sochaře Jiřího Antonína Heinze. V barokních sálech prvního patra někdejšího kapitulního děkanství si pak lidé určitě všimnou restaurovaných původních dřevěných podlah.

Modernější osvětlení získala Obrazárna i Galerie. Uměleckým dílům prospěje výkonnější vzduchotechnika a zabezpečovací zařízení.

Kočár biskupaTroyera
Kočár biskupaTroyera

Novinky nabízí díky projektu ITI také katedrála sv. Václava. „Návštěvníci si mohou prohlédnout rekonstruovaný barokní svatostánek v kapli sv. Stanislava a v dohledné době i kompletně obnovenou křížovou cestu od sochaře Karla Stádníka. Celý prostor svatováclavského návrší získal díky projektu Metropolitní kapituly i tolik chybějící sociální zázemí pro návštěvníky,“ doplňuje manažerka projektu Dominika Doláková.

Celá návštěva Arcidiecézního muzea Olomouc je velmi košatou nabídkou všehochuti velmi intenzivních uměleckých zážitků. Počínajíc archeologickou části ve sníženém přízemí, románského a raně středověkého umění, mimořádného zážitku z románského paláce biskupa Zdíka, expozicí umění vrcholné a pozdní gotiky, klenotnicí, obrazárny olomouckých biskupů a arcibiskupů, expozice umění baroka a končíc expozici hudby olomoucké arcidiecéze.

Zajeďte si do Olomouce a nebudete určitě litovat.

Zpracoval s použitím TZ MUO Olomouc Petr Ondrášek

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Půlpunkoví Špuntkvaně pokřtí v Malostranské besedě svou debutovou desku.

Afri

Dnešní derby Sparta – Slavie se neobešlo bez násilností ze strany hooligans

Afri

Velikonoce v Kašperských Horách a na hradě Kašperk

Šebík