Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Do aukce míří mimořádně vzácný obraz Aloise Wachsmana – Figura (Hlava) z roku 1932

Alois Wachsman_Figura

Téměř před 90 lety, přesně 27. října 1932, byl v prostorách SVU Mánes v Praze na celosvětově věhlasné výstavě Poesie 1932 vystaven důležitý obraz Aloise Wachsmana – Figura (Hlava). Nyní bude nabízen aukční síní European Arts v Obecním domě v Praze.

 

Do aukce míří mimořádně vzácný obraz Aloise Wachsmana – Figura (Hlava) z roku 1932

V neděli 21. listopadu 2021 ve 13.00 hodin začne v Grégrově sále Obecního domu v Praze Velká sálová aukce, která nabídne sběratelům a veřejnosti celkem 152 vybraných položek klasického i moderního výtvarného umění. Mezi to nejzajímavější patří Wachsmanova surrealistická práce z roku 1932, které může dosáhnout na rekordní částku. Wachsmanovo dílo, v této kvalitě, je na aukčním trhu prakticky nedostupné, jedná se tak o mimořádnou aukční událost. Vyvolávací cena obrazu byla stanovena na částku 7 000 000 Kč.

Aukce mistrovských děl výtvarného umění, Obecní dům Praha,

Neděle – 21. listopadu 2021,   13.00 hodin.

 
Alois Wachsman,  Figura (Hlava) – Olej na plátně, 120 x 100 cm, rámováno, datace 1932, signováno vpravo nahoře Wachsman. Vpravo na výstavě Poesie 1932 v prostorách Svu Mánes v Praze.

Poesie 1932 dobový katalogBěhem svého krátkého života Alois Wachsman jako malíř několikráte zazářil, jednak v raném období, kdy byl krátce členem Devětsilu, a podruhé na počátku třicátých let, kdy rozvinul surrealistickou poetiku do nečekaných, velmi výrazných a dodnes nedoceněných poloh. Druhý úspěšný Wachsmanův nástup na malířské pole byl spojený s výstavou Poezie 1932, konanou na podzim 1932 v pražském Mánesu, nejdůležitější výstavní akcí, jež se mezi válkami ve střední Evropě konala. Wachsman zde představil komplexní, jedinečný soubor, který byl výrazný, promyšlený a výtvarně ucelený. S odstupem let se ukazuje, že Wachsman vystoupil ze stínu Štyrského, Toyen, Šímy, s nimiž na Poezii 1932 vystavoval. Přišel s vlastní, emotivně krajně účinnou, výtvarně promyšlenou verzí pojetí moderního obrazu, kterou jsme schopni docenit až v posledních desetiletích.

Obraz Figura (Hlava) je pronikavou zkratkou, bleskovou reflexí nad filosofickými úvahami René Descarta. V jednoduše, velkými monochromními barevnými plochami vystavěném rohu místnosti je umístěn růžový trojúhelník, který symbolizuje lidské tělo. Z trojúhelníku jako by vyrůstal šedý, žlutou barvou místy ohraničený profil hlavy, z nějž je zřejmý výraz určitého údivu, jakéhosi prozření. Uvnitř hlavy jsou dva důležité motivy. Oko jako zdroj zrakového smyslu je spojeno s tkáněmi, připomínajícími mozek, do nějž přenáší podněty. Jednoduché, průzračně čisté provedení, bezprostřednost výrazu, čistota malířského přednesu, zasahují silně diváka, který vnímá Wachsmanovo pojetí moderního člověka jako skvělou syntetickou zkratku, jednu z nejvýraznějších, jež byla v tehdejším evropském umění vytvořena.
 
 Zahájení výstavy Poesie 1932 v Mánesu, herečka Jiřina Šejbalová recituje.

Více informací na www.europeanarts.cz

Albert Trnka
Galerie European Arts

Podobné příspěvky

Aukční den 86 Galerie KODL v neděli 28. listopadu od 12 hodin

Afri

Trny a růže Eugenia Percossiho ovinou Bold Gallery

Afri

Autor komiksů JAZ míří do Villy Pellé

Afri