Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Generace devadesátých let v GHMP

vystava Heroin

Heroin-HEROINJedním z důvodů vzniku výstavního projektu Heroin Crystal je neutuchající přitažlivost a atraktivita „zlatých devadesátých“, jež, jak se zdá, nedávají odborné a širší kulturní veřejnosti, hybatelům ani pozorovatelům uměleckého provozu spát dodnes. Jako jejich účastnice i pamětnice proto Olga Malá iniciovala výstavu Heroin Crystal, která mapuje aktivity Galerie hlavního města Prahy spjaté s umělci generace devadesátých let v letech 1994–2002.

HEROIN CRYSTAL

Generace devadesátých let v GHMP

  1. 4. – 29. 8. 2022

út–ne 10–20 h

Kurátorka: Olga Malá

Dum U kamenného zvonuPočátek vymezeného období datuje rok 1994, kdy se uskutečnil první ročník Bienále mladého umění Zvon ’94, a jeho závěr rok 2002, během nějž skončila dlouhodobá expozice umělců generace devadesátých let Contemporary Collection – Czech Art in the ’90s, která byla po dobu čtyř let umístěna v suterénu Domu U Zlatého prstenu (1998–2002). Přitom je zřejmé, že „institucionální“ závěr období je nutno chápat jen jako pracovně zvolenou variantu, protože spolupráce Galerie hlavního města Prahy s autory této generace nebyla vlastně nikdy přerušena a trvá v nejrůznějších podobách dodnes. Významovou symbolickou tečku výstavy spíše představuje ikonická instalace Mileny Dopitové Sixty something z roku 2003 (která bude v Domě U Kamenného zvonu rovněž vystavena) nebo nostalgická výstava Restaurace U nemocnice (Staroměstská radnice, 2002) Michala Pěchoučka, autora, který se svou tvorbou zdá být rozkročen mezi devadesátkami a další nastupující generací nultých let.

Název výstavy Heroin Crystal inspirovala stejnojmenná instalace a fotografie Jiřího Černického z roku 1999, která je charakteristická působivou vizualitou se zneklidňujícím podtextem typickým pro devadesátá léta obecně.

Heroin Crystal je primárně vázán na GHMP jako instituci a nemá ambici hodnotit léta devadesátá, nejde o přehled postihující komplexně dění těchto let. Jedná se o sbírkovou výstavu představující díla, která byla vystavována a zakupována Galerií hlavního města Prahy průběžně od devadesátých let až do současnosti.

HeroinPředstavuje tvorbu patnácti umělců, kteří byli v letech 1994–2002 účastníky výstav, jež jsme autorsky a kurátorsky připravovali ve spolupráci s Karlem Srpem. V souhrnu to byly tři bienále mladého umění v Domě U Kamenného zvonu (1994, 1996, 1999), samostatné výstavy v experimentálním prostoru 2. patra Staroměstské radnice, dlouhodobá expozice v Domě U Zlatého prstenu (1998–2002) a reprezentativní výstavy českých umělců v zahraničí jako I semi del Futuro, Milano Europa (PAC, Palazzo del Triennale, Milano 2001), Corps et traces dans la création tchéque 1962–2002 (Musée des beaux-arts de Nancy, 2002), 48. ročník bienále v Benátkách (Zemzoo, Veronika Bromová, 1999) a výstava Close Echoes (Městská knihovna v Praze, Kunsthalle Krems, 1998), na níž vedle rakouských a českých umělců vystavovali protagonisté legendární generace YBAs (Young British Artists), kteří na tehdejší evropské umělecké scéně udávali tón.

vystavaVýstava Heroin Crystal se symbolicky vrací na „místo činu“ do Domu U Kamenného zvonu, kde byl v roce 1994 odstartován první ročník Bienále mladého umění Zvon ’94. Její koncepce se snaží archiválním a přitom vizuálně přitažlivým způsobem přiblížit návštěvníkům tvorbu patnácti autorů generace devadesátých let. V expozici a v katalogu jsou vedle děl akcentovány také dokumentární materiály jako pozvánky, katalogy a fotografie z výstav a vernisáží nebo reakce tisku. V katalogu s texty Michala Kolečka, Terezie Nekvindové, Jakuba Krále, Miroslava Petříčka a Olgy Malé je věnována samostatná kapitola „Archivu“, který se v chronologickém sledu zabývá jednotlivými výstavami.

Heroin Crystal míří stejně jako památné první bienále v roce 1994 k širší veřejnosti, v jejímž kulturním povědomí není tvorba umělců této generace možná ještě tak výrazně zapsána. Je zde také zdůrazněna edukativním momentem; existuje již generace mladých lidí, kteří ještě neměli příležitost vidět na vlastní oči kupříkladu legendární sci-fi instalaci Veroniky Bromové Na hraně obzoru stejně jako řadu dalších klíčových děl té doby.

Vedle ikonických známých prací výstava představí také projekty méně známé, které mohou přispět k ucelenějšímu obrazu o uměleckém směřování tehdejší doby. Jejich prostřednictvím chce návštěvníkům sdělnou formou přiblížit témata, jež stála v popředí zájmu umělců: autostylizace a performance (K. Kintera, M. Pěchouček, Kamera Skura), identita a ženská problematika (M. Dopitová), ekologické a sociální aspekty (J. Černický), reflexe mediální reality (Š. Šimlová, K. Vincourová), fenomén lidského těla (V. Bromová, P. Humhal, M. Othová, M. Thelenová), sci-fi (F. Díaz, P. Svárovský) a akcentace přírody, městské krajiny (L. Jasanský – M. Polák) i arteficiálního prostoru (J. Příhoda).

Olga Malá

Kurátorka: Olga Malá

Architektonické řešení: Dominik Lang

Grafické řešení: Anymade Studio

 Mediální partneři: Art&Antiques, ArtMap, Artalk, Flash Art, A2, Artikl, Revolver Revue, Artyčok.tv, protisedi.cz, Radio 1, Český rozhlas Radio Wave

Vstupné: 150 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 20 Kč seniorské

 Další informace: www.ghmp.cz
www.facebook.com/ghmp.cz
www.instagram.com/ghmp.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

st 4. 5. 2022, 18 h
s Ludvíkem Hlaváčkem a Gabrielou Kotíkovou
st 8. 6. 2022, 18 h
s Pavlínou Morganovou
st 22. 6. 2022, 18 h
s kurátorkou výstavy Olgou Malou

 

Přednášky a debaty

st 27. 4. 2022, 18 h

GHMP a Qartal uvádí – CS klip 90. let: Dělá dobře mně i tobě

Dobová vizualita, leitmotivy a extrémy ve videoklipech z první postkomunistické dekády u nás. Komentovanou projekci popových dokumentů doby připravili a uvádí Pavel Klusák.

st 1. 6. 2022, 18 h

Debata s Jaroslavem Spurným

Nespoutanost a paradoxy devadesátek jako cesta k hledání mantinelů svobodného a spravedlivého státu. Jak jsem se stal novinářem v nejlepší možné době, zjistil jsem, že můžu jít kamkoli a vše, co jsem cestou viděl, mělo úplně jiné barvy, než si kdo uměl představit. A už to tak zůstalo.

Jaroslav Spurný je český investigativní novinář, jeden ze zakladatelů týdeníku Respekt.

EDUKAČNÍ PROGRAM

 Sobotní výtvarné workshopy

V rámci edukačních aktivit vyzkoušíme množství tradičních i experimentálních technik a postupů z mnoha oblastí. Do některých workshopů zapojíme i nová média a mobilní aplikace. Silnými a podnětnými tématy budou identita, tělo a tělesnost, sociální a ekologická témata, reflexe mediální reality, sci-fi, reálná a virtuální příroda i městská krajina, arteficiální prostory, technologie a její atributy doby (spotřebiče, mobily). Po vzoru Mileny Dopitové se pokusíme o nejrůznější fotostylizace a fotografická zachycení identity – budeme realizovat i parafráze jejích prezentovaných děl. Podobně v souvislosti s tvorbou Veroniky Bromové budeme vytvářet fotografické autoportréty, které upravíme prostřednictvím mobilní aplikace, což bude připomínat její manipulované fotografie. Dokreslováním reprodukcí fotografií z cyklu Hvězdy mého těla Pavla Humhala budeme vytvářet kresby vesmíru i fiktivních světů. Budeme se inspirovat i tvorbou Kryštofa Kintery – formou skic a objektů z nejrůznějších nalezených a recyklovaných materiálů budeme navrhovat nové a neznámé spotřebiče, které pak umístíme mezi tradiční spotřebiče a zdokumentujeme je. Vytvoříme i vlastní parafrázi objektu To, který pak zakomponujeme do zajímavých situací, kompozic a kontextů. Konstrukce Jiřího Příhody budou východiskem pro drobné prostorové objekty vytvořené z kartónů, odřezků dřeva a překližky. Pomocí drátků a textilu budeme vytvářet drobné sochy inspirované objektem Neprodejný od Mileny Dopitové. Děti budou moci formou skic navrhovat kostýmy ve stylu známých šatů Kateřiny Vincourové sestavených z malých fosforových figurek. Prostřednictvím klasické nebo digitální kresby napodobíme tvorbu skupiny Silver a Petra Svárovského. Inspirovat se ale budeme i ostatními prezentovanými díly dalších autorů.

so 21. 5. 2022, 13.00–18.00, Autoportrét, identita a fotostylizace, Dům U Kamenného zvonu

so 25. 6. 2022, 13.00–18.00, Atributy doby, Dům U Kamenného zvonu

Mimořádné akce:

st 13. 7. 2022, 13.00–18.00, workshop v rámci Tvořivého týdne, Dům U Kamenného zvonu

+ Valná hromada Platformy uměním – platformy pro kreativní učení, Dům U Kamenného zvonu

+ průběžně další mimořádné workshopy a vzdělávací aktivity

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

Fotografické interaktivní workshopy budou reagovat na tvůrčí práci českých autorů devadesátých let. Cyklus dílen bude zaměřen na experimentální fotografické techniky. Během výtvarné práce se budeme soustředit na záznamy drobných předmětů každodenní potřeby, přírodních forem. Pozornost budeme také věnovat zpracováním kopie po expozici. Prostřednictvím tvořivého přístupu při práci s kompozicí budeme nejrůzněji experimentovat nebo hledat nové souvislosti. Kreativní fotografické aktivity se budou odehrávat v prostoru temné komory a také v exteriéru Colloredo-Mansfeldského paláce.

pá 22. 4. 2022, 15.00–18.00, Experimentální fotografické techniky I, Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 24. 4. 2022, 10.00–13.00, Experimentální fotografické techniky II, Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 24. 4. 2022, 15.00–18.00, Experimentální fotografické techniky III, Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci
čt 12. 5. 2022, 15.00–18.00, Experimentální fotografické techniky IV, Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci

pá 17. 6. 2022, 15.00–18.00, Experimentální fotografické techniky V, Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

edukace@ghmp.cz

Pro termíny workshopů a nabídku dalších edukačních aktivit zaměřených na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, sledujte ghmp.cz/edukace.

Michaela Vrchotová

Galerie hlavního města Prahy

Dům U Kamenného zvonu

Staroměstské náměstí 13, Praha 1

Podobné příspěvky

Galerie hlavního města Prahy znovu přivítala své návštěvníky

Afri

Trny a růže Eugenia Percossiho ovinou Bold Gallery

Afri

Vernisáž světoznámé běloruské malířky Anny Karan

Šebík