Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

GHMP v Troji vystavuje sochaře Čestmíra Sušku a Michala Škodu

Venkovní expozice v Zámku Troja se sochou Č.Sušky

Galerie hlavního města Prahy vystavuje v areálu zámku Troja výstavu dvou sochařů Suška – Kameny / Škoda – Objekty. Čestmíra Suška je umělec, který ve své tvorbě používal mnohé materiály – uveďme ocel, pískovec, sklo, bronz, dřevo, mramor, epoxid, žulu, polyester. V Troji představuje sochy z kamene a v interieru zámku objekty převážně z nalezených mramorových fragmentů. Michal Škoda vystavuje objekty ze dřeva.

Čestmír Suška: Žebra, 2019, žula
Čestmír Suška: Žebra, 2019, žula
Čestmír Suška: Vlny vertikální, 2020, pískovec
Čestmír Suška: Vlny vertikální, 2020, pískovec

Představme si umělce slovy ředitelky GHMP a zároveň kurátorky výstavy pí. Magdaleny Juříkové:

Čestmír Suška dnes patří ke známým osobnostem naší výtvarné scény. Byl členem legendární skupiny Tvrdohlaví, která se přes svůj oficiálně deklarovaný rozpad čas od času vrací do výstavního provozu a bilancuje práci svých členů. Čestmír Suška vzešel z tohoto podhoubí, brzy však postmoderní repertoár odsunul stranou a zabýval se řadou aktivit, které jeho pozornost odvedly ke zcela odlišným konceptům. Stal se aktérem pohybového divadla, pořádal neoficiální setkání a sympozia a jeho vlastní práce postupně začala nabývat méně romantické a více konstruktivní rysy. Poetika jeho sochařských děl se transformovala v určitý specifický druh racionální krásy, která vězí v na první pohled jednoduchých strukturách a tvarech odvozených z organické i neživé přírody.

Čestmír Suška: Černý kříž, 2022, mramor
Čestmír Suška: Černý kříž, 2022, mramor
Michal Škoda: Bez názvu, 2022, komb.tech.
Michal Škoda: Bez názvu, 2022, komb.tech.

Tento princip dál modifikoval v různých materiálech, u kterých vždy dokázal plně využít odlišnosti jejich fyzikálních vlastností. Vyzkoušel kromě sádry, keramiky, skla a dřeva i nedávno ve veřejném prostoru tak často viděné prořezávané cisterny všeho druhu. Od krajkoví těchto objektů se dnes vrátil s nebývalou intenzitou ke kameni. V komornější linii recykluje odvržené náhrobky a v té monumentální převažuje čerstvě vytěžená žula. Jedním z dominantních motivů je kříž. Je to pro něj i pro všechny z nás mnohoznačný symbol, který může být spojnicí protikladů, nebo naopak členit a oddělovat plány či poukazovat k víře v Boha, víře v něco, co přesahuje naši pozemskou existenci. Vedle takto fundamentálních témat však dokáže myslet i hravě a s nadhledem jako v každém z materiálů, které kdy podrobil své imaginaci…

Michal Škoda, z expozice
Michal Škoda, z expozice
Michal Škoda, z expozice
Michal Škoda, z expozice

Michal Škoda působí mnoho let v Domě umění v Českých Budějovicích jako kurátor, který dokázal bez nadsázky tuto regionální instituci povznést  z lokálnú úrovně na mezinárodně respektovanou galerii s programem, který může závidět i metropole. Vedle toho však nikdy nezanedbal ani svou vlastní uměleckou práci … Začínal jako keramik a už tehdy se věnoval objektům, v nichž šlo o uzavřený prostor, schránku s tajemným obsahem. Vždy intenzivně kreslil, jeho kresby však také řeší otázky prostoru a koexistence člověka s jeho rozvrhem, atmosférou i duchovním obsahem a často i velmi osobním kontextem, v němž se prolínají různé každodenní zkušenosti i zážitky mimořádného významu. Své myšlenky zaznamenává po léta v denících, které jsou také odrazem jeho úvah o prostoru, místě a jeho významu pro něj samotného i pro nás všechny a jsou tak výmluvným pandánem jeho volných prací, mezi kterými se mohly uplatnit i v rámci jeho minulých výstavních projektů. V současnosti se vrátil po více než patnácti letech opět k objektům, které nyní konstruuje ze dřeva, pokrývá je vrstvou křídy a finišuje černou barvou. Povrch je tak lehce strukturovaný a navozuje dojem, že je objekt modelován. Jemná vibrace není nepodobná té, kterou pozorujeme na jeho kresbách, jež vznikají trpělivým nanášením několika vrstev grafitu. Tento senzitivní prvek umocňuje magický  účinek posledních Škodových objektů, které – jak sám vždy zdůrazňuje – nejsou odvozeny z architektury, i když jej architektura extrémně zajímá. Jeho zájmem je princip architektury…“

Čestmír Suška: Kříž
Čestmír Suška: Kříž

K výstavě, která je přístupná přes celé léto až do 30.října, byl vydán hezký katalog.

Doprovodné programy naleznete na :

https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/?mesic=0&typ=0&budova=556 

Zpracoval s použitím textu pí. Magdaleny Juříkové Petr Ondrášek

Foto © Petr Ondrášek

Foto nad textem: Venkovní expozice v zámku Troja se sochou Čestmíra Sušky

 

Podobné příspěvky

Obraz od Hanse von Aachena objeven v břevnovském klášteře

Redaktor J.Hampl

MÍSTA ’21 – SOCHY PRO ZBRASLAV

Afri

TRANSFORMACE GEOMETRIE – SBÍRKA SIEGFRIED GRAUWINKEL, BERLÍN A SBÍRKA MIROSLAV VELFL, PRAHA

Petr Ondrášek