Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

JAKUB JANOVSKÝ: Kolotoč

kolotoč

Kresebné a malířské dílo Jakuba Janovského vykazuje od svých začátků svébytné introspektivní rysy. Bylo-li nejprve založeno na ostré konfrontaci mezi jedincem a okolím, je autorova práce posledních let rozpracováním a rozložením této prvotní konfliktnosti do pozvolnějších narativů a do obecných poloh kolektivní paměti. Autorovi jde čím dál tím více o vzájemné dorozumění, o sdílení zásadních životních prožitků a o reflexi dobového prostředí, které společně přispívaly k formování širšího generačního pocitu. S tím souvisí také proměna výrazových prostředků, kterou lze u autora poslední dobou zaznamenat.

JAKUB JANOVSKÝ: Kolotoč / 15. září – 30. října 2021

loutkaSoučasné práce jsou více formálně usazeny do technik malby, kresby (smalt) a koláže, aby se výrazově prohloubily a aby vyzněly subtilnější výrazové nuance týkající se deklarované nejednoznačnosti obsahu. Generační pocit je totiž z povahy věci rozporuplný, proto je nutné, aby byl podchycen analogicky, tj. jinotajně. Prostor pro ambivalenci je u Jakuba Janovského nyní základním konstitučním principem, který je rozvíjen komplementárně i prostřednictvím pohyblivého obrazu. Výstava nazvaná KOLOTOČ odkazuje k prostředí panelového sídliště, k prefabrikované kultuře životního stylu poslední fáze reálného socialismu. Společnost se tehdy octla se svým hroutícím se hospodářstvím v jakémsi osudovém zacyklení. Panelová sídliště budovaná narychlo z průmyslově vyráběných, nekvalitních prefabrikátů reprezentují dodnes tuto dobu prohlubující se krize. Na jednu stranu byla sídliště svou občanskou vybaveností stále ještě výrazem určitého, i když často pokulhávajícího „společenského komfortu“, na straně druhé generovala celou řadu anomálií, které se propisovaly především do hierarchie městských ghet, komunit a mezilidských vztahů.

sidlisteJakub Janovský vstupuje do tohoto tématu prostřednictvím „vzpomínky na dětství“, jehož kontury se vynořují z nejednoznačné selektivní paměti. Jsou to zdánlivě „světlá místa“ podprahově sdílené melancholie, která se ale často překlápí v místa tajuplných iniciací nekompromisně formujících křehkou dětskou duši. Jed společenského pokrytectví a nespokojenosti dosahuje až sem, do (dnes) opuštěných míst dětských her, která byla často jediným útočištěm před nejistotou a osaměním. Útěk do davu podobně zvlčilých dětí sídliště měl v sobě celospolečenskou strategii maskování a rozpouštění individuality.

autoportretHomogenní svět kolektivních forem od počátku tlumí dětskou vnímavost, která si hledá alespoň nepatrné projevy rezistence. Je to zakletý svět mechanického opakování, v němž se měly vymazat generační i sociální rozdíly a všichni měli „žít“ přibližně to samé, bez možnosti se rozhodnout. Utopie, ke které naštěstí nedošlo. Zbyly po ní pouze přízračné relikty transparentní, převrstvené minulosti, které dodnes varují před totalitou a zároveň fascinují tím, jak promlouvají o jedinečném čase dětství, jež se vždy prosadí navzdory době, o dětství, které je schopno se zabydlet i v nehostinném, vyprahlém prostředí a přivlastnit si ho prostřednictvím přirozené vitality. Autorská výpověď Jakuba Janovského je svědectvím poslední generace narozené ještě v totalitním Československu, která má kdesi v podvědomí uloženu primární citlivosti vůči společenským proměnám a deformacím. Video s prázdným kolotočem, který se zvolna roztáčí a zase zastavuje je doslova mystickou situací, která může odkazovat na cyklicky se opakující „mlýn času“ a s ním i na inverzitu dějin. Cosi varujícího, neustále přítomného, jako by viselo ve vzduchu. Cosi na způsob barokního mementa mori uprostřed otevřené krajiny.

Petr Vaňous

JAKUB JANOVSKÝ: Kolotoč
Kurátor výstavy: Petr Vaňous
Místo: Jilská 14, Praha 1, www.jilska14.cz
Termín: 15. září – 30. října 2021, otevřeno st-so 14-19
Vernisáž: úterý 14. září 2021 od 18 hodin
Pořádá: Výstavní společnost TS, z.s.

Podobné příspěvky

Retrospektiva Bedřicha Dlouhého v Městské knihovně v Praze

Petr Ondrášek

Retrospektivní výstava Františka Kupky v Praze

Petr Ondrášek

7. ročník LUSTR festivalu proběhne ve dnech 17. – 22. září 2020

Afri