Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Markéta Othová vystavuje v Národní galerii

Galerie fotografií ve Veletržním paláci NGP

Národní galerie Praha zahájila ve Veletržním paláci  výstavu s názvem Markéta Othová: Již brzy. V respiriu výstavního 5.patra představuje v modelech výstavní expozice od devadesátých let až po současnost. Na galerii téhož patra uvidíte soubor dvaceti velkoformátových fotografií vytvořených pro tuto výstavu. Představuje dílo umělkyně, které se podařilo prosadit i na zahraniční umělecké scéně.

Expozice modelů výstav v respiriu 5.patra
Expozice modelů výstav v respiriu 5.patra

Markéta Othová patří k silné generaci umělkyň, které se v porevolučních devadesátých letech etablovaly na umělecké scéně. Její dílo uniká bližšímu zařazení.

Autoři výstavy její tvorbu charakterizují takto: „Při prezentacích v domácím i mezinárodním kontextu Othová vybočovala nejen vystavováním černobílých snímků, ale především tím, že sama zdůrazňovala svou pozici „nefotografky“. Jako umělkyně pracující s fotografií byla převážně vnímána optikou konceptuálních tendencí, i když emotivní kvalita její tvorby se tomuto popisu vymyká. Svým intuitivním přístupem k fotografování stále pokouší možnosti média a překračuje jeho technické zákonitosti, čímž do něj vnáší citlivost a podmaňuje si ho pro svébytné vyjádření.“

 

Markéta Othová - z expozice
Z expozice
Markéta Othová - z expozice
Z expozice
Markéta Othová - z expozice
Z expozice

V devadesátých až nultých letech Othová pracovala výhradně s černobílou fotografií a systematicky dodržovala velký formát, zatímco v posledních deseti letech přešla nejprve k barevným skenům ve formátu A4 a poté k digitální barevné fotografii. Její fotografie zpočátku reflektovaly snahu poznávání sebe sama a jejího nejbližšího okolí, následně se okruh rozšířil a autorka pozorování nasměrovala na další osoby v sekvenčních časových záběrech. Prostřednictvím ateliérových a jiných experimentů se dále postupně vymaňovala ze svých stanovených zásad formátu i (ne)barevnosti. Zatímco dříve fotografie tvořila neodlučitelnou součást jejího života, v posledních letech nad možnostmi focení převládá život sám.

Markéta Othová je neodmyslitelně spojována se svými fotografickými instalacemi, v nichž dochází k dialogu mezi konkrétním výstavním prostorem a fotografiemi. Tento svébytný přístup se odráží v současném retrospektivním projektu, jehož autorská instalace se osvobozuje od tradičních výstavních principů. Vznikl v úzké spolupráci kurátorky s autorkou a výsledkem je původní umělecká koncepce určená speciálně pro prostory 5. patra Veletržního paláce.

Markéta Othová - z expozice
Z expozice
Markéta Othová - z expozice
Z expozice
Markéta Othová - z expozice
Z expozice

„Těší mě, že Veletržní palác ožije dílem tak citlivé autorky, jejíž tvorba má podstatný význam na české umělecké scéně. Věřím, že naši návštěvníci si najdou cestu k její niterné výpovědi,” říká generální ředitelka NGP Alicja Knast.

Společně s Dominikem Langem a Adélou Svobodovou v rolích architekta a grafičky výstava představuje komplexní tvůrčí přístup Markéty Othové, tedy nejen výsledné fotografie, ale i související umělecké procesy.

„Markéta Othová a její práce s fotografií v prostoru nabourává běžné postupy u výstav a zejména retrospektiv. Kurátor se musí zbavit svých naučených nástrojů a struktur výstav a nanovo uvažovat, jak vytvořit prostředí pro uměleckou výpověď. Nejdůležitější roli zde hrála citlivost,“ dodává kurátorka výstavy Adéla Janíčková.

K výstavě vyjde katalog, který bude mimo jiné obsahovat eseje teoretika umění Karla Císaře, ředitele Sbírky moderního a současného umění NGP Michala Novotného a rozhovor umělkyně Markéty Othové s kurátorkou Adélou Janíčkovou. Připraveny jsou také související vzdělávací programy pro veřejnost, které naleznete na: https://www.ngprague.cz/vzdelavaci-programy. Výstava bude probíhat do 30. října.

Fotografie nad textem: Serie velkoformátových fotografií na galerii v 5. patře Veletržního paláce NGP

Zpracoval: Petr Ondrášek za použití TZ NGP

Fotografie © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Do aukce míří vzácný expresivní obraz Emila Filly – Hráči šachu

Afri

Děti s epilepsií vystavily své obrazy

Afri

Národní galerie Praha hostí ve Valdštejnské jízdárně dílo české umělkyně 20. století – Toyen

Redaktor J.Hampl