Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

MEMENTO MORI

memento-plantillaI

Mezinárodní výstavní projekt propojující českou, mexickou a španělskou současnou grafickou scénu s důrazem na mladé autory.

MEMENTO MORI

mezinárodní projekt současné grafiky

Praha – Mexico City – Barcelona

Vernisáž: středa 6. 10. 2021 v 18 h

Kde: Kampus Hybernská – HYB4 Gallery

Výstava potrvá do 27. 10. 2021

Pořadatel projektu: sdružení Sin Rumbo Fijo/Gráfica Contemporánea ve spolupráci s  Kampus Hybernská, Galerie Hollar (ČR), Ultramarinos Cultura y Arte, La Fundación CIEC (ESP) a ateliérem La Trampa Gráfica (MEX).

Sinopsis

Memento Mori je umělecký projekt mezinárodní kulturní spolupráce. Jeho cílem je pojmout téma smrti formou grafického dialogu v rámci setkání různých pohledů na toto téma grafiků z Mexika, Česka, Španělska a Srbska. Výchozím bodem je estetická struktura sředoamerického Tzompantli (stojan na lebky), hlavním cílem je ale dát prostor vizi každého jednotlivého umělce.

Výstava představuje 64 grafických děl, které tvoří heterogenní celek, který demonstruje identitu, shodu a kulturní empatii ve vztahu k jednotlivým konceptům. Výstava bude uvedena během měsíců října a listopadu 2021 simultánně na třech místech – v Praze, Barceloně a Mexico City ve výstavínch prostorech HYB4 Gallery (Praha) Chez Xefo Art Gallery (Barcelona) a El Anexo Gallery ateliéru La Trampa Gráfica (Mexico City).

Koordinátorem projektu je sdružení Sin Rumbo Fijo/Gráfica Contemporánea ve spolupráci s  Kampus Hybernská, Galerie Hollar (ČR), Ultramarinos Cultura y Arte, La Fundación CIEC (ESP) a ateliérem La Trampa Gráfica (MEX).

Během roku 2022 bude výstava k vidění v různých městech Španělska, východní Evropy a Mexika, s cílem rozšířit síť spolupráce a kulturní výměny mezi umělci – grafiky a přispět tak k rehabilitaci grafiky jako současného, platného uměleckého jazyka, rovnocenného s ostatními uměleckými disciplínami.

České zastoupení:

Lenka Falušiová, Michala Gorbunovová, Jiří Hanuš, Pavel Hora, Matěj Hrbek, Lenka Kahuda Klokočková, Robin Kaloč, Adéla Kostkanová, Iva Krupicová, Mira Macík, Martin Mulač, Karolína Netolická, Zuzana Růžičková, Lenka Štěpaníková, Martin Velíšek

Kateřina Slezáková
Vedoucí Galerie Hollar a tajemnice SČUG Hollar
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1

Podobné příspěvky

Výstava Čechy – Sasko v Národní galerii Praha

Petr Ondrášek

14 umělců vyzývá svými fotografiemi k naději

Afri

Vernisáž světoznámé běloruské malířky Anny Karan

Šebík