Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Národní galerie v Praze vystavuje Viktora Pivovarova

Viktor Pivovarov Z expozice

Národní galerie Praha ve Veletržním paláci připravila retrospektivní výstavu díla malíře a ilustrátora Viktora Pivovarova. Představí celoživotní dílo umělce, od děl vytvořených v rámci neoficiální umělecké scény v Moskvě 70. let až po současnou tvorbu v Praze.

Let, Odchod, Dopis sebevraha
Let, Odchod, Dopis sebevraha
Hora Kdysi, Stanice Znějící, Osada Hlasy
Hora Kdysi, Stanice Znějící, Osada Hlasy

Viktor Pivovarov se narodil v r.1937 v Moskvě. V letech 1951- 1957 studoval na střední Kalininově uměleckoprůmyslové škole v Moskvě. V letech 1957 až 1962 nastoupil na moskevský Polygrafický institut na obor ilustrace a knižní grafika. Už od mládí zabýval ilustracemi. Po vysoké škole pracoval jako ilustrátor,  především knížek pro děti. Od počátku 70.let se věnuje volné tvorbě. Začal vytvářet takzvaná alba, série maleb a kreseb, v nichž vypráví příběhy. Používal barevné plochy s informativními texty. Pracuje  v ucelených obrazových cyklech. Maluje figurativní, expresní i čistě abstraktní obrazy. Často zpracovává osobní prožitky a existenciální temata.

V roce 1982 se přestěhoval do Prahy, kde se usadil se svou druhou manželkou, historičkou umění Milenou Slavickou. I když byl vřele přijat českými umělci a měl možnost veřejně vystavovat, pocítil Pivovarov nostalgii po svém minulém životě, již ztělesňovaly vzpomínky na dětství. Vyjádřil ji například v cyklu Deník výrostka či v podobizně svého souseda z mládí Grigorije Sergejeviče Tutuzova. Hravé, mnohdy naivní motivy dětství prolínají celou výstavu.

Výstava začíná promítaným filmem z cyklu Umělec mluví z r.2020. Expozice čítá přes dvě stovky maleb a kreseb. Vystavena jsou zásadní umělcova témata spojena s literaturou, témata týkající se samoty nebo erotiky. Vystaveny jsou např. ilustrace ke knize Nikdo z vás nezná Cholina od Igora Cholina, který byl umělcův blízký přítel nebo Fata morgana od Ivana Wernische. Ve svém díle paradoxně propojuje každodenní všednost s velkými filozofickými myšlenkami. Viktor Pivovarov k tomu říká: „Myslím si, že duši lze zobrazit, ale pouze „dětsky“. Musíme se domluvit, že tento knoflík je Bůh, tohle kolečko je duše, tahle vlnovka pohyb a tenhle čtvereček člověk.“ Duši podle něj nemají jen lidé, v expozici proto najdeme i zobrazení duší šneků či medúz.

Sútra strachů a pochybností, 2006
Sútra strachů a pochybností, 2006
Sútra strachů a pochybností, detail, 2006
Sútra strachů a pochybností, detail, 2006

 

 

 

 

 

 

Na výstavě můžeme shlédnout desetimetrový svitek zvaný Sútra strachů pochybností. který připomíná židovskou Tóru. Obsahově je první část seznamem různých strachů a fóbií. Strach můžeme mít ze špinavých ponožek, uzavřených obálek, něžných doteků… Druhá část svitku je věnována 77 pochybnostem a najdeme v ní pochybnost o bytí i nebytí, o Kristu i o Buddhovi, o existenci i neexistenci Boha.

Viktor Pivovarov, Autoportrét v mládí (Ztracené klíče), 2015Eidos s broukem a Eidos se psem, 2001Moskevská gotika, 2008

V další části najdeme díla zobrazující dialog se starými mistry a umělcova obdivu k nim – Lucasem Cranachem st., Petrem Brueghlem st. nebo Giovannim Bellinim.

V cyklu obrazů nazvaných Eidosy navázal Pivovarov na pozdní figurativní Malevičovu tvorbu. Eidos je pojem z platónské filozofie a autor ji chápe jako prvotní ideu, koncept či projekt. Z tohoto cyklu je také dílo Moskevská gotika, po něž je pojmenovaná celá výstava.

Dílo umělce je zastoupeno v řadě světových galerií (Tate Modern v Londýně nebo Centre Pompidou v Paříži). Je autorem několika autobiografických a teoretických knih. V r.2018 vyšla v českém překladu autobiografie Zamilovaný agent. Autor žije a tvoří v Praze.

Výstavu můžete navštívit do 21.listopadu. K výstavě vydala Národní galerie rozsáhlý česko–anglický katalog, obsahující kromě odborných statí také 130 reprodukcí Pivovarovových děl s osobním komentářem umělce.

Výstavu bude provázet bohatý vzdělávací a veřejný program, který naleznete na https://www.ngprague.cz/vzdelavaci-programy.

Foto nad textem: Z expozice

Text zpracoval Petr Ondrášek

Foto @ Petr Ondrášek

 

Podobné příspěvky

Retrospektiva Bedřicha Dlouhého v Městské knihovně v Praze

Petr Ondrášek

SANTIAGO CALATRAVA v Domě U Kamenného zvonu v Praze

Petr Ondrášek

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ILUSTRACE LUSTR

Afri