Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Nová prodejní galerie SmetanaQ Gallery začíná výstavou Miloše Šejna, „kouzelníka země“

SMETANAQ-GALLERY

Multikulturní prostor SmetanaQ rozšiřuje koncept zasvěcený umění a designu. V nejvyšším patře domu na Smetanově nábřeží otevírá novou prodejní galerii SmetanaQ Gallery. Pečlivý kurátorský výběr nabídne k prodeji díla etablovaných i debutujících umělců. Jako první zde svá monumentální plátna a audiovizuální projekty od 30. září představí Miloš Šejn na výstavě Í H M N Í. Na jeho prezentaci naváže Veronika Šrek Bromová. Tvorba obou umělců se zároveň potkává na společné výstavě SPOLU–PRÁCE v outdoorové galerii Fasáda, která je také součásti domu SmetanaQ. Promyšlená koncepce propojující „vnější“ a „vnitřní“ prezentaci umění se bude pravidelně obměňovat.

Nová prodejní galerie SmetanaQ Gallery začíná výstavou Miloše Šejna, „kouzelníka země“ představuje i ve SPOLU–PRÁCI s Veronikou Šrek Bromovou ve venkovní galerii Fasáda

fasada -SmetanaProdejní umělecká galerie SmetanaQ s kurátorskou pečlivostí poskytuje prostor těm umělcům, kteří chtějí svou tvorbu představit široké veřejnosti. Propojení uměleckého světa se světem komerčním vytváří místo pro interakci, diskusi a vzájemnou inspiraci. Tím spíše, že výběr SmetanaQ Gallery se pohybuje napříč výtvarnými styly, genderem i věkem. Šíře prezentace dovoluje nabídnout k prodeji tvorbu etablovaných umělců, ale zároveň i pomoci dosud ne v takové míře objeveným talentům.

V neposlední řadě je cílem SmetanaQ Gallery oživit uměním i veřejný prostor, a proto umělci vystavující v této galerii ozvláštňují svými velkoformátovými díly také okna galerie Fasáda. Tato outdoorová galerie oživuje výbuchem poničenou fasádu budovy v Divadelní ulici.

Nová kurátorská vize, za níž stojí Markéta Musilová, počítá nadále s tematickou výstavou děl nejméně dvou umělců v galerii Fasáda, a to po dobu šesti měsíců. Během tohoto půlroku budou zároveň prezentovaní autoři vystavovat ve vnitřní SmetanaQ Gallery. S jejich díly se díky tomuto propojení setkají jak náhodní kolemjdoucí, tak zájemci, kteří se cíleně do galerie či přímo za tvorbou konkrétního umělce vypraví.

SMETANAQ-GALLERYPrvními takto prezentovanými umělci jsou Miloš Šejn a Veronika Šrek Bromová, výstavy jejich děl na Fasádě i ve SmetanaQ Gallery připravila kurátorka Markéta Musilová. Díla renomovaných tvůrců propojí od 30. září venkovní projekt s názvem SPOLU–PRÁCE. V oknech nevyužívaného domu se Šejn a Bromová zamýšlejí nad výhledem naší společnosti do blízké i vzdálené budoucnosti a nabádají, aby lidé vyhlédli ze svých soukromých „oken“ a uvědomili si, jak život každého z nás ovlivňuje společný život všech.

Samostatná prezentace Miloše Šejna začíná taktéž 30. září. Pod názvem Í H M N Í přiblíží Galerie SmetanaQ umělce, jehož volná tvorba se dotýká land artu a konceptuálního umění. Autor je také zakladatelem mezinárodního sdružení Bohemiae Rosa, jež se zabývá výzkumem vztahů lidského těla a historické krajiny. Kurátorkou této výstavy je Martina Vítková.

Bránou imaginace jsou pro čtyřiasedmdesátiletého výtvarníka vzorky pigmentů, rostlin i nerostů. Svět a dění v něm chápe jako neustálý proces. „Kouzelník země Miloš Šejn přiváží do Prahy zlomky z celku světa, povýšených na artefakty. Je to desítky let budovaný archiv. Obrazy, objekty, videa, slova, zvuky i performance jsou jediným celkem, úvahou o přírodních cyklech, o spolužití člověka a země. Monumentální plátna vznikla performativní metodou v krajinách hor, údolích i v prostředí městských zahrad. Jsou záznamem lidského vnímání vně i uvnitř těla, rozličností rostlin, zpěvu ptáků, větru, chladu. Pozorní možná objeví také kaligrafické fragmenty textů,“ podotýká kurátorka Vítková.

Výstava Í H M N Í je ve SmetanaQ Gallery přístupná do 14. listopadu, od úterý do neděle mezi 11:00 a 18:00. Vernisáž 18. listopadu pak zahájí samostatnou výstavu Veroniky Šrek Bromové, jež se ve své tvorbě zabývá fotografií, prostorovými instalacemi, kresbou i perfomancí.

SmetanaQ Gallery a outdoorová galerie Fasáda jsou součástí širších aktivit multikulturního domu SmetanaQ. Ten zastřešuje také SmetanaQ Showroom pro prezentaci tvorby mladých designérů, kteří mohou zároveň využívat ateliéry přímo v budově. To nejlepší z českého módního a interiérového designu vyberou zájemci v Deelive Design Store. Kavárna v přízemí domu je příjemným místem setkání nejen pro milovníky umění a designu.

Galerie Fasáda, SmetanaQ

Výstava SPOLU–PRÁCE

  1. 9. – 31. 3. 2022

SmetanaQ Gallery, SmetanaQ

Výstava Í H M N Í

  1. 9. – 14. 11. 2021

www.smetanaq.cz

www.galeriefasada.cz

Instagram: https://www.instagram.com/smetanaq_/

Facebook: https://www.facebook.com/smetanaq.praha

Pavla Umlaufová

Podobné příspěvky

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ILUSTRACE LUSTR

Afri

Nová expozice NG ve Schwarzenberském paláci

Petr Ondrášek

Výstava ARCTIC NORDIC ALPINE

Afri