Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Slavnostní odhalení Lavičky nekonečná

Odhalení Lavičky nekonečné_Lea Vivot

První bronzová socha-lavička ženy kojící své dítě umístěná u vstupních prostor areálu, byla ÚPMD společností Canadian Medical a paní Vivot zapůjčena již v roce 2018.

Slavnostní odhalení Lavičky nekonečná

Slavnostní odhalení sochy komentoval také ředitel ÚPMD doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.: „Ústav pro péči o matku a dítě je zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní služby již více než 100 let. Bylo vybudováno po vzoru nejlepších klinik ve světě (USA, Švýcarsko) se snahou o nejvyšší možnou diagnostickou a léčebnou kvalitu. V posledních dvaceti letech došlo k rozsáhlým rekonstrukcím a dovybavení nejmodernější technologií. Vlajkovou lodí ústavu je porodnická část, která má vynikající pověst a výborné klinické i vědecké výsledky. Nádherné sochy paní Vivot, žijící v Kanadě, které jsou symbolem mateřství, velmi vhodně doplňují a zvýrazňují nejdůležitější část naší péče, péči o těhotné
a novorozence. Dlouholetá spolupráce s Canadian Medical vytvořila velmi dobré podmínky pro kvalitní péči a je vzorem pro ostatní zdravotnické subjekty.“

Slavnostní odhalení Lavičky nekonečná se uskutečnilo za účasti samotné autorky, paní Vivot, doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc., ředitele ÚPMD, prof. MUDr. Ladislava Krofty, CSc., MBA, vedoucího Centra fetální medicíny ÚPMD, Ayeshy Patricie Rekhi, kanadské velvyslankyně v České republice, a MUDr. Barbary Taušové, MBA, zdravotní ředitelky a vedoucí lékařky pediatrie Canadian Medical.

Pražská Lavička nekonečná (v originále „Endless Bench“) má za mořem i své dvojče. První edice sousoší se nachází před Dětskou nemocnici v Torontu, ke které má Lea Vivot velmi osobní vztah. Dílo této originální sochařky zachycuje krásu a křehkost momentů, které matky se svými dětmi prožívají.

MGR. EVA PÁNOVÁ

Podobné příspěvky

Dvě výstavy fotografů inspirovaných sochařkou Hanou Wichterlovou (1903–1990)

Petr Ondrášek

Úžasný nástěnný kalendář Miluju Prahu 2021

Afri

Začala výstava věnovaná osobnosti Jindřicha Chalupeckého

Petr Ondrášek