Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

V Domě fotografie vystavuje GHMP JOSEFA SUDKA

Výstavu nazvanou Josef Sudek: Topografie sutin připravila Galerie hlavního města Prahy a Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Je možno na ní shlédnout téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka (1896–1976), zobrazující Prahu poničenou v

roce 1945 událostmi druhé světové války.

Zmýlený nálet spojeneckých vojsk ze 14. února 1945 zasáhl především pražské Nové Město, kde byl nejvíce poškozenou památkou Emauzský klášter. Série fotografií z jeho sutin tvoří největší část Sudkova souboru zachycujícího poválečnou Prahu.

Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný. Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímky přiblížil reportážní fotografii. Soubor vznikl nejspíše na zakázku

pro nakladatele Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním tiskovém provedení Pražského kalendáře 1946 s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939 – 1945.

Vystavené fotografie zahrnou jak autorské pozitivy, nově objevené v

některých sbírkách, především v Archivu hlavního města Prahy a v uměleckoprůmyslovém museu v Praze, tak nové printy z originálních negativů, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., jež zhotovil fotograf Vlado Bohdan.

Výstava je otevřena do 19.srpna a přehled doprovodných programů naleznete na www.ghmp.cz.

 

Zpracoval a foto P. Ondrášek

Podobné příspěvky

Národní galerie Praha vystavuje Mikuláše Medka

Petr Ondrášek

Francouzští impresionisté v Praze

Petr Ondrášek

CHODOVSKÁ TVRZ VYSTAVUJE 4 GENERACE: KMENTOVI A ZOUBKOVI

Petr Ondrášek