Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Výtvarné umění Praha

Villa Pellé nabídne street art a graffiti

airbrush_a_akryl_na_plátně

Ve Ville Pellé se od 2. června na společné výstavě setkají přední zástupci domácí street art a graffiti komunity v čele s Janem Kalábem (Point), Jakubem Matuškou (Masker) nebo Michalem Škapou (Tron). Výstava s lehce ironickým a dvojsmyslným názvem Wall Street, je součástí stejnojmenného výtvarného festivalu, který mapuje v širokém uměleckém, sociálním i historickém kontextu grafitti a street art scénu u nás i v zahraničí.

Villa Pellé se promění ve Wall Street, nabídne street art a graffiti

2. 6. — 7. 8. 2022

Festival připomíná desáté výročí rozsáhlé kultovní a mezinárodně obsazené výstavy Městem posedlí v prostorách Městské knihovny GHMP, která jako první u nás tyto umělecké i sociální fenomény zevrubně zmapovala a de facto institucionalizovala. Kurátorem výstavy byl respektovaný historik umění Radek Wohlmuth, který rovněž připravil i výstavu ve Ville Pellé. „Původním záměrem bylo uspořádat reminiscenci na úspěšný výstavní projekt Městem posedlí. My jsme si jako organizátoři tehdy užívali jakýsi duch rebelství, hraničícího s drzostí, když se nám podařilo přenést umění ulice do konzervativních prostor renomované galerie,“ vysvětluje kontext výstavy ředitelka galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová a dále dodává: doba se změnila a street art je dnes již i v našich končinách etablovaným směrem současného výtvarného umění a jeho nejvýraznější představitelé patří mezi respektované umělce, za jejichž tvorbou se chodí právě do galerií a jejichž díla zdobí legální plochy našich měst.”

Do festivalu Wall Street se zapojilo hned několik výrazných pražských galerijních domů ve spolupráci s GHMP a platformou Umění pro město. Vedle Galerie Villa Pellé nabídnou tematické výstavy i The Chemistry Gallery, Bold Gallery a Karpuchina Gallery.

Festival i stejnojmenná výstava ve Ville Pellé nesou dvojznačný název. Zeď (Wall), je pro mladé rebelující writery tím, co pro malíře plátno nebo pro sochaře kámen, ulice (Street) jim je více či méně pohostinným ateliérem i rušnou galerií. Během času se odbojná originalita do různé míry kultivuje, writeři se často postupně naučí své graffiti, tagy a piecy monetizovat a jejich díla pak zamíří přirozeně blíže k mainstreamu, do oficiálního veřejného prostoru či k soukromým sběratelům. Wall Street, symbol byznysu, je tedy za pomyslným rohem. Řada bývalých writerů absolvuje střední a vysoké výtvarné školy různých zaměření a jejich původní tvorba a kořeny se pak projevují nejen ve volné tvorbě, ale také v designu či architektuře.

V expozici bude dominovat zejména malba a objekty, závěsné obrazy i několik pieců přímo na zdech galerie. Mezi vystavujícími autory najdeme legendy – účastníky iniciačního projektu zpřed deseti lety i několik mladých výrazných writerů, kteří se vyprofilovali v mezičase. Svými díly přispějí Epos 257, Jan Kaláb / Point, Petr Königsmark / Zeb One, Václav Matoušek / Bill the Hobo, Jakub Matuška / Masker, Matěj Olmer / Bior, Michal Škapa / Tron, Jakub Uksa / Obic či Ondřej Vyhnánek / X-Dog. „Projekt není důsledně tematizován ani formálně vymezen, podobně jako původní výstava má ambici obsáhnout některé zásadní výrazové a inspirační proudy, ať je to geometrická abstrakce, exprese nebo komiksový realismus a je zaměřen především na silný individuální výraz,” uzavírá kurátor Radek Wohlmuth.

Graffiti k nám dorazilo hned po roce 1989, zejména prostřednictvím berlínské scény a stalo se symbolem svobodné západní kultury i generační výpovědí a způsobem, jak se vyrovnat se šedí postkomunistické éry. Tou skutečnou na neudržovaných zdech a fasádách i tou mentální, danou 40 lety života společnosti v totalitě. „Během divokých 90. let se postupně objevovaly první zásadní crew, pilovaly styly a přicházely vlny nových writerů, jejichž věk se stále snižoval,” vysvětluje kurátor výstavy Radek Wohlmuth, který připravil před deseti lety i první velkou institucionální výstavu mezinárodního graffiti Městem posedlí, na níž projekt Wall Street upomíná a navazuje.

Výstava Wall Street v Galerii Villa Pellé začíná 2. června a potrvá do 7. srpna. Více informací na www.villapelle.cz

Doprovodný program k výstavě Wall Street Villa Pellé

Komentované prohlídky s kurátorem a umělci

14.6. 18.00

3.8. 18.00

Tvůrčí dílny

12.6. 2022 14.30–16.00

MŮJ SUPERHRDINA

Host Bill the Hobo

Během dílny se děti osobně setkají s aktuálně vystavujícím umělcem BILL THE HOBO.

Hlavním umělcovým tématem poslední doby je superhrdinství a tak se děti mohou těšit na odpoledne plné super schopností a především výtvarnou tvorbu se spreji, akrylem i fixy.

19.6. 2022 14.30–16.00

OD PÍSMENE K DOMU

Existuje propojení mezi písmeny a architekturou? Necháme se inspirovat aktuálně

vystavujícím umělcem ZEB ONE, během dílny si zkusíme vytvořit obraz z vlastních iniciál

a poté zkusíme z plochy přejít k vytvoření modelu celého domu.

10.7. 2022 14.30–16.00

VSTŘÍC BUDOUCNOSTI

Pojďte si s námi představit život na planetě Zemi za 1000 let, až člověk propojí své

schopnosti se schopnostmi rostlin a zvířat! Během dílny se budeme inspirovat tvorbou

aktuálně vystavujícího umělce X-DOGa a své vize budoucnosti zkusíme převést do soch.

31.7. 2022 14.30–16.00

MĚSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Inspirací této dílny bude tvorba aktuálně vystavujícího umělce, který si říká TRON. Jaké by

to bylo zaplnit celé město svými kresbami, malbami, vzkazy, představami a přáními?

Společně vytvoříme model neexistujícího města, který pomocí sprejů a fixů celý zaplníme graffiti uměním. A na závěr se do tohoto roztodivného města vydáme na procházku.

Letní sympozia

18.7. – 21.7. 9–12:30 hod

STREET ART ČTYŘIKRÁT JINAK

Prostřednictvím aktuální výstavy Wallstreet se děti seznámí se street artem a jeho technikami. Jaké podoby může mít umění na ulici? Může jít o sochu, obraz, ale také zvukovou instalaci nebo happening. A jaký je rozdíl mezi dobrým uměleckým dílem a vandalismem? V průběhu sympozia děti navrhnou své vlastní street artové dílo, vyzkouší si práci v ploše i v prostoru. Součástí programu bude také setkání s vystavujícími umělci, kteří vystupují pod jmény X-DOX a OBIC.

1.8. – 4.8. 9–12:30 hod

UDĚLEJ SVŮJ PIECE!

Láká vaše dítě tvorba se sprejem a zároveň se bojíte, abyste v něm nezasévali semínko k vandalismu? Potom je vás jako dělané sympozium „Udělej svůj piece!. Během čtyř dnů se děti prostřednictvím aktuální výstavy Wallstreet seznámí s graffiti artem a na vlastní kůži zažijí, jaké to je být writerem a navrhovat vlastní mural. Společně se také zamyslíme nad tím, co odlišuje dobré umělecké dílo od vandalismu. Součástí programu bude setkání s vystavujícím umělcem, který vystupuje pod jménem TRON.

WALL STREET 2. 6. — 7. 8. 2022

pořadatel: PORTE z.s., Galerie Villa Pellé

producent: Vladana Rýdlová

kurátor: Radek Wohlmuth

grafická úprava: Jiří Mocek

produkce: Barbora Páníková, Ondřej Batoušek

instalace: Filip Voskovec

doprovodné programy: Lucie Fryčová

 Silvie Marková a Ondřej Batoušek

www.villapelle.cz 

Podobné příspěvky

Do aukce míří raritní obraz Bohumila Kubišty – Zátiší s pivoňkami z roku 1909

Afri

VÝSTAVA SOCHA V HLÍNĚ V GALERII POD TOČNOU V KOLÍNĚ

Petr Ondrášek

ROTACE A PRODLOUŽENÍ VÝSTAVY ZENGA – JAPONSKÉ ZENOVÉ OBRAZY ZE SBÍRKY KAERU-AN

Petr Ondrášek