Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura v Praze Výtvarné umění Praha

ZENGA – JAPONSKÉ ZENOVÉ OBRAZY ZE SBÍRKY KAERU-AN

Felix Hess

Národní galerie Praha v Salmovském paláci poprvé představuje část unikátní sbírky japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, tedy sbírky „Z žabí chýše“, kterou galerii v roce 2019 daroval nizozemský umělec a sběratel Felix Hess v roce 2019.

Sbírka obsahuje 526 děl z 15. až 20. století, převážně závěsné svitky, ale také párový paraván a několik předmětů z keramiky. Za tento výjimečný donátorský počin byl Felix Hess v letošním roce oceněn ministrem kultury Martinem Baxou resortní medailí Artis Bohemiae Amicis.

Z expozice
Z expozice

Zenové obrazy jsou výrazem čchanového – zenového neboli meditativního buddhismu. Čchan propojující principy mahájánového buddhismu a taoismu v Číně zakořenil na přelomu 5. a 6. století, v Japonsku až koncem 12. století. Zenová malba a kaligrafie se vyznačují stylovou čistotou a tvarovou úsporností. Žánr zenga ale nerezignuje na autorskou originalitu a pestrost zenových myšlenek. Zenové obrazy zahrnují celou výrazovou škálu štětcových technik a práce s tuší a stávají se tak osobitou autorskou meditací.

Z expozice
Z expozice

Sbírka Kaeru-an významně rozšířila fond asijského umění Národní galerie Praha zejména její soubor tradiční japonské tušové malby. Vystavené svitky přibližují středoevropskému divákovi filozofickou a estetickou hodnotu japonských zenových obrazů. Jejich výrazovou úspornost a formální jednoduchost se snaží umocnit také architektonické a grafické řešení výstavy, jež svým minimalistickým přístupem upřednostňuje přírodní prvky a klade důraz na recyklovatelnost použitých instalačních částí a materiálů. Hudební kulisa s tóny flétny šakuhači, zvuky zurčícího vodopádu nebo žabího kvákání vytvářejí v Salmovském paláci prostor k prožití přítomného okamžiku a oproštění mysli od všedního ruchu.

Z expozice
Z expozice
Závěsný svitek
Závěsný svitek

„Výstava Zenga je mementem toho, jak důležití jsou soukromí patroni a dárci pro rozvoj veřejných uměleckých sbírek. Historický interiér Salmovského paláce spolu s japonskou tušovou malbou sahající do 17. století je zase nikdy nekončící dialog mezi Východem a Západem,“ doplňuje generální ředitelka NGP Alicja Knast.

K výstavě vychází krásně vybavený katalog v českém jazyce s anglickým resumé. Výstavu doplní bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek a přednášek, které naleznete na https://www.ngprague.cz/vzdelavaci-programy. Výstava bude otevřena do 2.října.

Zpracoval s použitím TZ Petr Ondrášek

Foto nahoře: Felix Hess © NG Prague

Fotografie z expozice © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

25. ROČNÍK SALONU FILMOVÝCH KLAPEK ZAHAJUJE VÝSTAVOU V PRAZE

Afri

Katy Perry opět v České republice

Jaroslav Hauer

Gott varoval před novou totalitou a pak udeřila rakovina

Afri