Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

Západočeská galerie v Plzni vystavuje přírůstky z let 2012-2021

Přírůstky ZČG Plzeň expozice

Nová expozice ve výstavní síni „13“ dává nahlédnout do sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni. Výstava Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021 představuje nejvýraznější díla vysoké umělecké hodnoty od starého umění po současnost, která byla zakoupena do sbírek galerie za posledních deset let. Autorem a kurátorem výstavy je Petr Jindra, který zpracoval také stejnojmennou publikaci. K vidění malby, koláže, kresby, grafiky i sochy; některá z klíčových děl jsou veřejně vystavena vůbec poprvé.

Svatovítaká huť, konzolová maska, oditek
Svatovítaká huť, konzolová maska, odlitek
Ludmilla von Flesch-Brunningen, Pomazání čarodějnice, 1899, olej, plátno
Ludmilla von Flesch-Brunningen, Pomazání čarodějnice, 1899, olej, plátno

Sbírkový fond Západočeské galerie v Plzni se mezi znalci těší renomé, širší veřejnosti je však prakticky nedostupný. Od svého vzniku v roce 1954 nemá galerie vlastní institucionální zázemí, které by zajistilo její celkové potřeby včetně výstavních prostor pro stálou expozici sbírek. I proto byla připravena tato výstava, která návštěvníkům představuje vybrané nejvýznamnější autory a jejich díla, jimiž galerie obohatila své fondy.

Přírůstky do sbírek za uplynulé desetiletí významně doplnily sbírky zejména o uměleckou problematiku období obou totalit, která zde nebyla dobře zastoupena, a o umění současné. Sbírku umění 19. století doplnila díla Gabriela von Maxe, Ludmilly von Flesch-Brunningen, Augusta Piepenhagena či Hippolyta Soběslava Pinkase. Sbírku předválečné moderny zhodnotily akvizice leptů Bohumila Kubišty, z umění období od padesátých let po současnost pak práce autorů mezinárodního významu – Jiřího Trnky, Zbyňka Sekala a Adrieny Šimotové, doplněné o díla předních domácích autorů Jiřího Johna, Ivana Sobotky a Viktora Karlíka. Významné jsou rovněž akvizice prací regionálních osobností meziválečných a poválečných let (Josef Hodek, Bohumil Krs, František Pořický a Josef Tetínek). Současné regionální umění obohatily nákupy děl Jiřího Patery, Milana Maura a koláže básníka Josefa Hrubého.

Jiří John, Les v zimě, 1949,olej, plátno
Jiří John, Les v zimě, 1949,olej, plátno
Jan Štursa, Busta T.G.Masaryka, 1921, pálená hlína,
Jan Štursa, Busta T.G.Masaryka, 1921, pálená hlína,

Koncepci výstavy připravil Petr Jindra, kurátor podsbírek obrazů a plastik ZČG. Expozici rozdělil do šesti historických období: I. Staré umění a umění 19. století, II. Moderní umění do I. světové války, III. Meziválečné umění, IV. Čtyřicátá a padesátá léta 20. století, V. Umění šedesátých let, VI. Současné umění. Instalace je pojata koncentrovaně a jakkoli bylo možno představit početný soubor přírůstků pouze výběrově, tematické celky umožňují přehledně a strukturovaně prezentovat velkou část děl, která za posledních deset let obohatila sbírkový fond ZČG.

K výstavě, která je otevřena do 28.září, byl vydán katalog s mnoha barevnými reprodukcemi  nakoupených děl.

Zpracoval s použitím TZ ZČG Plzeň Petr Ondrášek

Foto nad textem: Z expozice výstavy

Foto © Petr Ondrášek

Podobné příspěvky

Tatínkovu knihu dokončilo několik autorů, kvůli své nemoci ji sám dopsat nestihl

Afri

Signal Festival rozsvítí Petřín

Afri

Kniha SPÁNEK ROZUMU PLODÍ PŘÍŠERY podává zprávu o stavu naší společnosti v době koronavirové

Afri