Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Kultura Výtvarné umění ČR

ZÁPADOČESKOU GALERII V PLZNI LONI NAVŠTÍVIL REKORDNÍ POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

Výstavy, doprovodné a edukační programy i kulturní pořady Západočeské galerie v Plzni (ZČG) přilákaly v roce 2023 rekordních 53 009 návštěvníků. Západočeská galerie přichystala zájemcům o výtvarné umění celkem 9 výstav, na kterých představila téměř 700 děl.

Na výstavy do Západočeské galerie si za celý rok našlo cestu 33 557 milovníků umění. Nejvíce diváků přitáhla výstava Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni. Na mimořádně kvalitní a cennou sbírku ZČG se přišlo podívat 10 794 návštěvníků; stala se tak nejnavštěvovanější výstavou od roku 2015. Návštěvníci mohli obdivovat díla autorů té doby, jakými byli Alfons Mucha, Vojtěch Hynais, Václav Brožík, Luděk Marold, Maxmilián Pirner, Jan Preisler, František Kupka, Max Švabinský, Jaroslav Špillar, Josef Mandl, Jaroslav Panuška, Josef Váchal, Antonín Hudeček, Antonín Slavíček a další, kteří reprezentují široké spektrum

Zlaté časy

názorových proudů na tehdejší výtvarné scéně. Kolekce děl českého umění doby fin de siècle je dlouhodobě a systematicky rozšiřována. Mezi nejzajímavější akvizice bezpochyby patří například série přípravných kreseb Františka Kupky ke světově proslulému cyklu Peníze z roku 1901, zakoupená v roce 1971 od významného kreslíře, diplomata a organizátora uměleckého života v meziválečném i poválečném Československu Adolfa Hoffmeistera, a také nedávno pořízené, dlouho nezvěstné dílo Emanuela Krescence Lišky Svítání po Velkém pátku, které patří nejen k jeho nejrozměrnějším, ale také posledním obrazům, na kterém pracoval až do své předčasné smrti na začátku roku 1903. Na pomyslné druhé příčce pak skončila výstava Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna s 9 723 návštěvníky, jejíž vernisáž se odehrála již v roce 2022. Výstava představila české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty 1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech. K vidění byla díla malířů: Jaroslav Čermák, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Vojtěch Hynais, Luděk Marold, Julius Mařák, Hans Makart a další. Zastoupeni byli také sochaři, především Josef Václav Myslbek.

L. Marold V budoiru 1896

Velkému zájmu se také těšila Semlerova rezidence na Klatovské třídě, kterou Západočeská galerie spravuje od roku 2012 a v roce 2022 ji po náročné rekonstrukci otevřela veřejnosti. Prohlídku unikátního architektonického konceptu Adolfa Loose a Heinricha Kulky si nenechalo ujít 8 522 návštěvníků. Celkem pak do Semlerovy rezidence zavítalo přes 10 tisíc návštěvníků.

„Mám radost, že po covidových letech, které byly velkou zkouškou odolnosti i pro kulturní instituce, si návštěvníci opět našli cestu za uměním a zejména do naší galerie. Potěšil mě zejména velký zájem o výstavu Zlaté časy. Umění fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, který potvrzuje, že naše galerie disponuje skutečně mimořádně kvalitní sbírkou umění. Na letošní rok připravujeme další skvělé výstavní projekty. Pokud bych měl zmínit alespoň jeden z nich, pak je to velká mezinárodní výstava ke stému výročí úmrtí Franze Kafky, kterou otevřeme v červnu,“ uvádí Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni.

Příznivci výtvarného umění se mají na co těšit i v roce 2024. Západočeská galerie v Plzni pro ně chystá deset nových výstav i řadu zajímavých kulturních pořadů a doprovodných programů.

Masné krámy

ROK 2023 ZČG V ČÍSLECH

Celkový počet návštěvníků: 53 009, Výstavy: 33 557 návštěvníků

Kulturní pořady: 5 444 návštěvníků, Edukační pořady: 3 971 návštěvníků

Semlerova rezidence: 10 037 návštěvníků, Počet výstav: 9

Počet vystavených děl: 647

Historie Západočeské galerie v Plzni

Galerie vznikla v roce 1954, tehdy byl schválen investiční plán na stavbu nového sídla galerie. K realizaci stavby však nedošlo. Problém chybějící galerijní budovy přetrval do dneška.  Galerie patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v České republice. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a zahrnují přes 13 000 děl.

Sbírky lze členit na několik celků: sbírka starého umění (14. – 18. století) / sbírka umění 19. století / sbírka umění přelomu 19. a 20. století / česká moderna / české umění 40. a 50. let / české umění 60. let /současné české umění. V rámci regionu a v některých případech i v kontextu českého umění hraje důležitou úlohu soubor regionálního umění 19. a 20. století, jehož významní představitelé jsou zařazeni do jednotlivých kapitol sbírkového fondu. Těžištěm sbírky Západočeské galerie v Plzni je umění 19. až 1. třetiny 20. století. Z tohoto historického období lze sestavit ucelené a mimořádně hodnotné soubory, především soubor kresby a malby 19. století, umění přelomu století a umění předválečné a meziválečné české moderny. Klenotem posledního jmenovaného období je kubistická kolekce. Sbírkový fond galerie byl v r. 2009 rozšířen o novou oblast architektury.  Galerie využívá k výstavním účelům dva historické objekty v centru města – někdejší středověkou tržnici, od r. 1972 výstavní síň „Masné krámy“, a zrekonstruovaný goticko-renesanční dům č. p. 13 v Pražské ulici, tzv. výstavní síň “13”.

F. Ženíšek Dívčí akt 1905

Klíčovým cílem Západočeské galerie v Plzni je dosáhnout veřejného zpřístupnění cenných sbírek v prostředí odpovídajícím svou architektonickou kvalitou, vybavením a službami veřejnosti standardům muzea umění 21. století. Galerie se tak snaží napravit stav, kvůli němuž nemá možnost plnit svoji základní a přirozenou funkci špičkové sbírkové a odborné instituce v regionu.

Zlaté časyZlaté časyJ. Mařák Čapí sněmA. Slavíček Krajina z Kameniček 1904

Jaromír Hampl                                        Foto: archiv ZČG

Podobné příspěvky

Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím především pro děti

Redakce

Prague Food Festival 2013, aneb "Nejezte blbě!"

Redakce

VÝBĚR Z DÍLA světoznámého fotografa Roberta Vana bude vystaven v říjnu v galerijním prostoru STARS LOVERS & FRIENDS v Praze

Jaroslav Hauer