Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna Služby Pražského Zpravodaje Životní styl

Občansko právní poradna zdarma .

 

 

 

Dotaz:
Vážená redakce Pražského zpravodaje, přítel mojí dcery jí veřejně před mnoha svědky slíbil manželství.
Umožňují naše zákony právní vymahatelnost manželského slibu v případě, kdy k manželství nedojde? Jedná se o veřejný příslib byl-li slib manželství učiněn veřejně před svědky?

Odpověď:

Manželství dle platné právní úpravy vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen “snoubenci”), že spolu vstupují do manželství (§ 656 odst. 1 zák. č. 89/2012 občanský zákoník). Zároveň zákon stanoví, že vůli obou snoubenců je nutné projevit před orgánem veřejné moci nebo před orgánem církve provádějící sňatečný obřad. Z dikce zákona tedy plyne, že vůle snoubenců k uzavření manželství musí existovat a zároveň být projevena při sňatečném obřadu. Pokud by tedy u kteréhokoli ze snoubenců absentovala volní složka k uzavření manželství, jednalo by se o zákonnou překážku bránící uzavření manželství a soud by takové manželství mohl prohlásit za neplatné.

Oproti manželství je veřejný příslib upraven v části čtvrté občanského zákoníku, která se zabývá relativními majetkovými právy, respektive závazkovými vztahy, a to konkrétně v ustanovení § 2884 a násl. občanského zákoníku, z něhož vyplývá, že „příslib odměny za nějaký výkon vůči osobě blíže neurčené zavazuje přislibujícího tehdy, byl-li příslib veřejně vyhlášen“. Typickým příkladem veřejného příslibu je situace, když se domácí mazlíček nebo věc zvláštní obliby a majitel vyvěsí leták na veřejně přístupném místě, např. sloupu veřejného osvětlení a slíbí nálezci odměnu v určité výši a podobě. Tehdy jsou naplněny podmínky veřejného příslibu, neboť slib odměny za nalezeného mazlíčka nebo věc směřuje vůči neurčitému okruhu osob a vzhledem k vylepení letáku na veřejně přístupném místě je naplněna podmínka veřejného vyhlášení.

Již z toho, co bylo uvedeno o veřejném příslibu je zřejmé, že slíbení manželství, byť přede svědky nenaplňuje náležitosti veřejného příslibu ve smyslu odměny za určitý výkon. Manželství je institutem práva rodinného, a z tohoto důvodu se na slib manželství neuplatňuje ani zásada, že daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Pokud by snoubenec projevil vůli pouze kvůli tomu, že manželství slíbil, mělo by to za následek zdánlivost takového manželství a jednalo by se o manželství, které nevzniklo.

Praktické fungování občansko právní poradny Pražského zpravodaje , jak pomáháme ?

Zašlete nám dotaz emailem na adresu info@prazsky-zpravodaj.cz . Je nutno napsat co nejvíce přesných informací aby poradce správně problém pochopil a mohl správně poradit. U jednodušších dotazů vám odpověď přijde na váš email . Poradna je zdarma .Na nejčastější otázky našich čtenářů odpovídá JUDr. Libuše Svobodová

Právní poradna pro čtenáře Středočeského a Pražského zpravodaje

Advokátní kancelář

JUDr. Beran, JUDr. Řezáč, JUDr. Svobodová, JUDr. Svoboda

Nad štolou 1302/18, 17000 Praha, Holešovice

Telefon +420 233 371 306

+420 233 371 307

Email: aknadstolou18@seznam.cz

Podobné příspěvky

Obchodníci zneužívají důvěřivosti seniorů. Na co si dát pozor?

Afri

Vyznáte se v pojištění nemovitosti a domácnosti?

Afri

Objevila Finková Konvičkovou?

Jaroslav Hauer