Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna

V hlavním městě je od 1. března zakázán podomní prodej energetických služeb

Rada hl. m. Prahy dnes na návrh radních za hnutí STAN schválila nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích. Smyslem tohoto opatření je, aby hlavní město ochránilo Pražany před tzv. „energošmejdy“, kteří často nutí seniory, matky samoživitelky a další obyvatele do uzavírání nevýhodných smluv.

V hlavním městě je od 1. března zakázán podomní prodej energetických služeb

Praha-solarPo krachu celé řady dodavatelů energií, jako například Bohemia Energy, jsme jako starostové městských částí měli signály, že se opět rozbíhá podomní prodej elektřiny a plynu. Chceme chránit proto rizikové skupiny, které si energošmejdi vybírají především – seniory, nebo matky samoživitelky před jejich manipulacemi,” říká ke schválenému nařízení náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Podstatou nařízení je zákaz podomního prodeje zboží, pochůzkového prodeje zboží nebo nabízení a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích na celém území hl. m. Prahy. Regulaci podomních a dalších forem prodeje energií umožnila změna zákona od 1. ledna 2022. Nařízení vstoupí v platnost 1. března 2022.

„Současný tržní řád neumožňuje na území hlavního města Prahy podomní prodej, ale tento zákaz nedopadá na prodej energií. Od 1. ledna 2022 nám zákon nicméně nově umožňuje vydat nařízení, kterým můžeme omezit některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory. Do toho patří právě i zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích.“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

„Mnozí zákazníci spadli z důvodu krachu jejich dodavatelů energií k takzvaným dodavatelům poslední instance a nyní se snaží kvůli vysokým cenám co nejrychleji uzavřít smlouvu v klasickém režimu, aby alespoň trochu snížili náklady na energie. Této těžké situace již začala využívat řada subjektů, včetně těch, kteří jsou nazýváni jako „energošmejdi“. Ti formou podomního prodeje nabízejí dodavatele a tlačí občany – zejména ohrožené skupiny, jako jsou senioři, matky samoživitelky a další – do uzavírání značně nevýhodných smluv. Považujeme za důležité tyto skupiny co nejrychleji ochránit, proto jsme nechali Radou hlavního města Prahy schválit zkrácené připomínkové řízení a dnes jsme v Radě tento materiál schválili dle předchozího slibu,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

Příloha: Nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

Praha 21. 2. 2021

Vít Hofman

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy

———————————————————————————————————————————————–

NAŘÍZENÍ, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

        Rada hlavního města Prahy se usnesla dne ……. podle § 44 odst. 2 zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 11p zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 362/2021 Sb., vydat toto nařízení:

  • 1
    Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb

        (1) Podomní prodej zboží, pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona v hlavním městě Praze zakázány.

        (2) Za podomní prodej zboží a poskytování služeb se pokládá prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo nabízeny a poskytovány služby.

        (3) Za pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb se pokládá prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky na veřejně přístupném místě nabízeno a prodáváno zboží nebo nabízeny a poskytovány služby.

  • 2
    Účinnost        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2022.

Podobné příspěvky

Vklady klientů Sberbank CZ jsou pojištěné

Afri

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

Afri

Podle statistických údajů EU již v roce 2018 si nemohlo v domácnosti řádně zatopit 34 miliónů Evropanů

Afri