Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Občansko Právní Poradna

Vklady klientů Sberbank CZ jsou pojištěné

sberbank

dTest:  Na 120 tisíc klientů Sberbank se nedostane ke svým penězům. ČNB omezila společnosti nakládání s majetkem a zahájila kroky k odnětí licence. Důvodem je, že Sberbank nemá dostatek likvidity a uzavřela své pobočky v ČR. Po ruské invazi na Ukrajinu totiž mnoho klientů této banky, která má vazby na Rusko, vybíralo vklady, převádělo peníze jinam, a dokonce rušilo účty. Kdy dostanou lidé své úspory zpět a jak je to v případě splácení úvěrů?

Vklady klientů Sberbank CZ jsou pojištěné

Česká národní banka 28.2.2022 oznámila, že zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ působit jako banka. „Pro spotřebitele to znamená celou řadu nepříjemností spojených s tím, že mají znemožněné nebo omezené finanční transakce, ale doporučujeme zachovat klidnou hlavu. Na podobné situace je bankovní dohled dobře připraven,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Ošetřete si pravidelné platby

Vklady klientů banky jsou pojištěné a Garanční systém zahájil přípravy výplaty náhrad dle zákona, tedy až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho klienta u jedné banky do 7 pracovních dní. Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, které mají sídlo v České republice. Pojištěny jsou vklady vedené v české nebo cizí měně, včetně úroků. Očekává se výplata náhrad ve výši přibližně 28,5 miliard korun.

„Pokud patříte mezi klienty Sberbank, není pro vás situace jistě jednoduchá, ale doporučujeme přesto jednat v klidu a zajistit úhradu svých pravidelných a nutných plateb jiným způsobem, abyste se nedostali do prodlení právě z toho důvodu, že banka již nemůže provádět žádné operace,“ doporučuje Hekšová.

Nejjednodušší je pro klienty Sberbank zařídit si účet v jiné bance a nechat na nové společnosti vyřídit vše včetně trvalých příkazů či inkasních plateb. Myslet by ale měli i na přesměrování všech příchozích plateb. V opačném případě budou finance vraceny na účty odesílajících bank. Sberbank dle svého vyjádření dočasně umožní karetní transakce s denním limitem 1 000 korun na kartu.

Výplata náhrad v Komerční bance

Klienti Sberbank dostanou své peníze zpět na vybraných pobočkách Komerční banky, a.s. nejdříve 9. března 2022. Seznam poboček je zde. Klienti nemusí vyplňovat žádný formulář, stačí se prokázat platným průkazem totožnosti. Podnikatelé musí doložit dokladem o oprávnění k podnikání. V případě firemních účtů je výplata náhrady vkladů podmíněna platným výpisem z obchodního rejstříku. O bezhotovostní výplatu náhrady lze zažádat písemně. Klient musí vyplnit Žádost o převod plnění, úředně ověřit podpis a zaslat na adresu Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42,114 07 Praha 1. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad.

Všechny závazky zůstávají

Klienti, kteří mají u společnosti Sberbank úvěry a hypotéky jsou povinni i nadále tyto závazky splácet jako doposud. „Pokud spotřebitelé své závazky vůči společnosti Sberbank splácí přímo z účtu vedeného u Sberbank, doporučujeme pouze pokusit se kontaktovat zákaznickou linku a informovat se o aktuálním postupu. V případě, že spotřebitel posílá splátky úvěru z účtu u jiné banky, měl by se pokusit o provedení platby, aby se vyhnul případnému z prodlení,“ vysvětluje Hekšová s tím, že se s největší pravděpodobností taková platba vrátí zpět na účet odesílatele. Další pokyny, jak postupovat, vydá likvidátor ustanovený Českou národní bankou.

Jaroslav Švehla

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. 

Podobné příspěvky

Plavec nebo posádka plavidla?

Afri

Koronavirus a rušení zájezdů

Afri

Středočeský kraj navýšil prostředky na výměnu uhelných kotlů

Afri