Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Příroda

V Praze na Beránku vznikla dešťová zahrádka

destova-zahradka

Vybudování tzv. dešťoví zahrádky na Praze 12 je dalším příspěvkem k obnově vodního režimu v krajině, vzešlým z dlouhodobé spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Nadačním fondem Veolia. Příspěvkem sice drobným, ale v podmínkách města velmi významným. Realizátorem projektu byla 01/71 ZO ČSOP Koniklec.

Autobusová točna Na Beránku se pyšní novou podobou. Zatravněná plocha uprostřed točny je protnuta vydlážděným kanálem, který donedávna odváděl veškerou dešťovou vodu z této plochy do kanalizace. Nyní byl kanál ve své nejnižší části přerušen tzv. dešťovou zahrádkou, prohlubní s hrázkou. Její hlavní funkcí je zpomalení odtoku dešťové vody a zajištění maximálního vsaku vody do půdy. Bude tak minimalizovat zbytečný odtok dešťové vody z této plochy pryč kanalizací, jak tomu bylo doposud. Přirozené zadržení a vsak vody podpoří i řada rostlin, které budou s příchodem jara na zahrádce vysázeny. Zahrádka se díky tomu stane nejen funkčním, ale i estetickým prvkem.

Realizace dešťové zahrádky souvisí se situací v širším okolí. V uplynulých letech v okolí vznikla rozsáhlá výstavba a veškerá voda z ploch v jejím okolí odchází kanalizací pryč. Chybí pak v cenných mokřadech, které se zde zachovaly a o které naše organizace pečuje,“ vysvětluje PhDr. Dagmar Koucká z ČSOP Koniklec. „Věříme, že i toto opatření může napomoci vrátit vodu, kam patří, byť je to teprve první krok v dlouhé cestě k obnově zdejšího vodního režimu.“

„Nová podoba točny Na Beránku představuje moderní a ekologické řešení, jak zacházet s dešťovou vodou ve městě,“ zdůrazňuje Mgr. Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Projekt vítá i místostarostka Prahy 12 Ing. Eva Tylová. „Zasakování dešťové vody do terénu namísto jejího vypouštění do kanalizace doporučuje jako jedno z opatření Adaptační strategii ke klimatickým změnám v Praze 12,“ připomíná.

Vybudování dešťové zahrádky je součástí dlouhodobé spolupráce Českého svazu ochránců přírody a Nadačního fondu Veolia na projektu Vraťme vodu přírodě. Již loni byly v rámci této spolupráce realizovány na Praze 12 – taktéž základní organizací ČSOP Koniklec – úpravy nedalekého Cholupického mokřadu směřující k zachování jeho biologické rozmanitosti.

Za podporu při realizaci projektu dešťové zahrádky Na Beránku patří dále poděkování Hlavnímu městu Praha, Městské části Praha 12 a Technické správě komunikací.

 Pavla Zábojníková , Martina Zrostlíková

Vendula Valentová

 

Podobné příspěvky

Reakce CZECH FOREST think tank na tiskovou zprávu Hnutí DUHA ze dne 28. 1. 2021

Afri

Kam hlásit uhynulou zvěř?

Afri

Botanická zahrada vydala novou knihu Stínomilné trvalky

Afri