Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
kone

JARNÍ CENA CHUCHLE ARENY PRAHA

Parkur
Parkur v Praze se koná ve dnech 5. – 8.5. 2022 ve Velké Chucli
Čas: denně 8–18 hodin

Vstup: zdarma

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PARKUROVÝCH SOUTĚŽÍ

parkurJezdec s koněm musí projet danou trasu s překážkami s co nejmenším počtem chyb a v co nejkratším čase. Jednotlivé překážky jsou označeny čísly, aby jezdci věděli, v jakém pořadí a směru je musí překonat. Překážky jsou vysoké od 80 cm do 160 cm, což je nejvyšší obtížnost, která je zařazená třeba na olympijských hrách nebo mistrovství světa. Existuje i speciální soutěž – skok mohutnosti, při které se jezdci pokouší přeskočit co nejvyšší překážku a současný světový rekord je 2,47 m.

Za chyby v parkuru se považuje shození bariéry, tedy porušení výšky nebo šířky skoku, zastavení, kdy kůň odepře poslušnost a nechce překážku skočit nebo pád jezdce či koně i s jezdcem. Tyto chyby jsou penalizovány tzv. trestnými body a případně vyloučením ze soutěže. Jezdec s nejnižším počtem trestných bodů vyhrává.

red.

Podobné příspěvky

14.5. Velká Chuchle – Cena Pražského magazínu startuje v 15 hodin 

Afri

Jedenáctý klusácký dostihový den ve Velké Chuchli – 4.9. 2021 začíná již ve 12,30 hodin

Afri

Vrcholem dostihové sezóny se stala 102.České derby

Afri