Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Technika

Lídři e-mobility v ČR založili Elektromobilní platformu

Rifter-dobijeni

Elektromobilita se rapidně rozvíjí a je potřeba aktivně uchopit všechny příležitosti, které nabízí.  Rostoucí potřeba koncepčního rozvoje této oblasti vedla hlavní průmyslové hráče k založení Elektromobilní platformy. Zakládajícími členy jsou společnosti ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON a za
akademickou sféru ČVUT.

Lídři e-mobility v ČR založili Elektromobilní platformu

ePeugeotPřibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura a objevují se nástroje na její podporu. Na tuzemských silnicích jezdí už více než 15 000 elektrifikovaných vozů, které využívají přes 1 800 veřejných dobíjecích bodů. Jako každé nové odvětví se elektromobilita setkává s celou řadou překážek a výzev. „Elektromobilita se turbulentně rozvíjí, ale pro správný rozvoj musí překonat řadu výzev. Proto cítíme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně pomáhat vytvořit prostředí pro její další rozvoj,“ vysvětluje předseda řídícího výboru Pavel Čmelík zastupující společnost ČEZ.

Beneteau_Peugeot_SeaZákládajícími členy Elektromobilní platformy jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky i akademického prostředí. Oblast automotive reprezentuje největší tuzemský výrobce automobilů společnost ŠKODA AUTO, kterou zastupuje Michal Kadera. Za energetický sektor jsou členy platformy
hlavní hráči na poli rozvoje dobíjecí infrastruktury: společnosti ČEZ (zastoupena Pavlem Čmelíkem), PRE (Karsten Krämer) a E.ON (Jana Hrabětová). Akademickou sféru pak zastupuje ČVUT v osobě Pavla Hrubeše.

PeugeotCyclesEvropa v přijaté strategii „Zelená dohoda pro Evropu“ jasně deklarovala ambici dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality. Dekarbonizace sektoru dopravy je jedním z příspěvků pro dosažení tohoto cíle a přináší mnoho příležitostí pro celou společnost. Obrovský potenciál má elektromobilita pro zlepšení kvality života v centrech měst, ale také pro firmy, které na vlnu elektromobility včas naskočí. Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Bude předkládat podněty z praxe a spolupracovat s klíčovými institucemi. „Společně s Vládou ČR potřebujeme nastavit motivující ekosystém na podporu elektromobility pro firmy i občany s využitím daňových i dotačních nástrojů,“
přibližuje priority místopředseda řídícího výboru Michal Kadera.

Elektromobilní platforma si definovala „5 BODŮ PRO ELEKTROMOBILITU“, kterým je potřeba se věnovat a dále je rozvíjet:

1) Dobíjecí infrastruktura – využití národních a evropských fondů, zjednodušení a zrychlení výstavby dobíjecích stanic, podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci.
2) Dostupnost vozů – pro veřejnost i firemní sféru, s podporou národních a evropských podpůrných mechanismů.
3) Inovace a vzdělávání – podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, osvěta veřejnosti, podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů, zejména automotive a energetiky.
4) Eko-systém elektromobility – příprava a aktualizace strategií, legislativy a technických norem. 5) Spolupráce – podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností, spolupráce s vládou, zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví a služeb.

„Elektromobilita je nové a rychle rostoucí odvětví. Proto se v rámci platformy chceme zaměřit na zjednodušení a harmonizaci regulatorního rámce a povolovacích procesů při výstavbě veřejného dobíjení. V neposlední řadě je tu jedno téma, které vnímám jako velmi důležité. A to sjednocení podmínek pro vyhrazování parkovacích stání u dobíjecích stanic,“ doplňuje člen řídícího výboru Karsten Krämer.

„Potřebujeme zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách a řadu dalšího,“ pokračuje
členka řídícího výboru Jana Hrabětová. Klíčová bude také spolupráce s univerzitami a oblastí vědy a výzkumu. „České technické univerzity mají obrovské know-how, které jsou připravené sdílet a podpořit
nová řešení v oblasti elektromobility,“ uzavírá člen řídícího výboru Pavel Hrubeš. 

Tajemníkem platformy je Lukáš Folbrech.

Foto: e Peugeot

Podobné příspěvky

Harley days v Praze 2019 – silné motorky, krásné ženy a adrenalin

Afri

Legiovlak opět v Praze

Afri

V největších městech se od letoška platí za parkování převážně mobilem

Afri