V publikaci asociace Plastics Europe nazvané „The Circular economy for plastics“ jsou uváděna data za rok 2018 pro plastové odpady ze systému směsných netříděných odpadů, který se podílí 52 % na množství odpadních plastů, přičemž systém separovaného sběru se podílí 48 %. Zatímco z prvého systému je recyklováno 6 % odpadních plastů, druhý systém je desetinásobně efektivnější – recykluje 62 % odpadních plastů. Již v roce 2019 byl na tomto webu publikován článek s výmluvným názvem Nejslabším článkem recyklace odpadních plastů je třídění dle typů. Od té doby došlo v této oblasti ke značnému pokroku.

bio odpadCelkem je v Evropě vyrobeno 4,9 mil. tun recyklátu, z čehož je 0,9 mil. tun exportováno a ze zbývajících 4 mil. tun je aplikováno na výrobky pro stavebnictví a v obalech, jako lahve, kelímky, kýble, pásky, folie a sáčky. Kvalitu recyklátu lze kontrolovat s využitím standardu DIN SPEC 91 446.

Za světového lídra v oblasti třídění plastových odpadů je považován firma TOMRA, která byla založena v roce 1972. Společnost je kotována na burze v Oslu a v současnosti má 13 poboček po celém světě se 4 000 zaměstnanci. Vyrábí též automaty na třídění vratných lahví pro některé supermarkety, ročně vytřídí 40 miliard nápojových obalů.

Optimální třídící centrum pro odpadní plasty z obalů je založeno na automatizovaném systému v několika stupních. Dopravené slisované balíky plastových odpadů jsou rozrušeny, odpad je hrubě rozdrcen a na sítě jsou odstraněny malé částice. Následuje až jeden kilometr dlouhá dopravníková cesta, během které dochází k detekci a odstranění kovových částic železného a neželezného typu.

Zdroj: https://www.prumyslovaekologie.cz/

Autor: František Vörös, konzultant České technologické platformy Plasty