Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Čtvrtina podnikatelek se potýká s předsudky

podnikatelka zena

Přibližně jedna čtvrtina českých podnikatelek se při obchodních jednáních setkala s předsudky, přičemž největší překážkou dalšího rozvoje podnikání jsou pro většinu žen finance (25 %), rodinné povinnosti (23 %) a přepracování (26 %). Ukázal to nový průzkum společnosti Visa*, který mimo jiné jasně nastínil oblasti, ve kterých se podnikatelky mají zájem zlepšit. S cílem pomoci rozvinout dovednosti v oblastech, ve kterých podnikatelky cítí své největší nedostatky, a pomoci tak překonat překážky v budování úspěšné firmy, navázala Visa spolupráci s neziskovou organizací Ženský byznys.

Ženy podnikatelky dělají ve světě podnikání obrovské pokroky

vespaPřestože ženy dělají ve světě podnikání obrovské pokroky, stále se potýkají s určitými překážkami a nerovnými podmínkami. Téma žen v byznysu je nám v naší organizaci velmi blízké, a tento rok se chceme zaměřit zejména na podnikatelky. Proto jsme z nové spolupráce se společností Visa opravdu nadšené. Můžeme tak zájemkyním nabídnout více programů a zdrojů, které jim pomohou k úspěchu,“ říká Alžběta Králová, ředitelka Ženského byznysu.

Společně Visa a Ženský byznys podpoří české podnikatelky prostřednictvím série webinářů, v nichž se naučí lépe a efektivně plánovat a řídit svůj čas, tvořit strategie a používat správné obchodní techniky, díky nimž rychleji naplní svůj podnikatelský potenciál. Součástí budou také letní networkingové eventy.

Jak podnikají české ženy?

zena depreseČeské ženy podnikají nejčastěji ve finančnictví, prodeji zboží a služeb nebo v oblasti marketingu a komunikace. Z průzkumu je zřejmé, že by se chtěly nejvíce zlepšit v time managementu (32 %), řízení financí (32 %) nebo marketingu (26 %), rády by si zdokonalily své ‚soft skills‘ (24 %) a chtěly by se více dozvědět o elektronickém obchodu (e-commerce) (14 %). Klíčovými prvky, o které se opírají při rozjezdu podnikání, jsou zkušenosti v oboru, rodina, partner a informační zdroje. Více než polovina žen (63 %) zahájila podnikání do 6 měsíců od vzniku svého podnikatelského nápadu. Až 40 % dotázaných by neodmítlo pomocnou ruku formou mentoringu, který by jim přinesl nové nápady, motivoval by je a zvýšil jejich produktivitu. Těmto tématům se dlouhodobě skrze své vzdělávací programy pro ženy věnuje naplno právě organizace Ženský byznys Alžběty Králové. I proto na základě výsledků průzkumu společně s Visa ušily českým podnikatelkám na míru sérii online webinářů. Ty je v průběhu května až září provedou úskalími finančního nastavení podniku, efektivní práce s časem nebo celkové marketingové strategie jejich značky.

“Na základě posledních vydaných dat Českého statistického úřadu je zřejmé, že v České republice pouze třetinu všech podnikatelů tvoří ženy. Ve Visa se snažíme hledat cesty, jak tento nepoměr snížit a po celém světě podporujeme ženy v byznysu různými iniciativami. Je pro nás naprostou prioritou investovat nejen do inovací, ale i do rovných příležitostí žen a mužů a celkového postavení žen v ekonomice. Spolupráce s organizacemi, které posilují postavení žen a podporují je v podnikání, je toho součástí. Mně osobně proto spolupráce s organizací Ženský byznys velmi těší,“ uvedla Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Jsem rád, že jsme v Česku našli silného partnera, který má v podpoře podnikatelek velké zkušenosti,“ dodává Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. „Cíl organizace Ženský byznys je nám ve Visa blízký, proto pro nás bylo navázání spolupráce velmi přirozené rozhodnutí. Těší mě, že můžeme podpořit jejich aktivity a pomoci tak naplnit podnikatelský potenciál českých žen.“

O společnosti Visa

Visa (NYSE: V) je jedním ze světových lídrů v oblasti digitálních plateb zpracovávající transakce mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a vládním sektorem ve více než 200 zemích. Naším posláním je propojit svět prostřednictvím inovativní, spolehlivé a bezpečné platební sítě, umožňující jednotlivcům, podnikům a ekonomikám prosperovat. Ve Visa věříme, že inkluzivní ekonomika propojující každého odkudkoli je přínosem všem a zaručuje budoucnost pohybu peněz. 

O organizaci Ženský byznys

Neziskovou organizaci Ženský byznys založila v roce 2020 Alžběta Králová se záměrem pomoci ženám dosahovat jejich cílů, posouvat je v kariéře a zlepšit jejich sebevědomí a jemné dovednosti jako je vyjednávání, sebeprezentace, budování osobní značky nebo networking. Půlročním vzdělávacím programem prošlo téměř 6 000 žen z celé České republiky. Mnoho z nich pak postoupilo na vyšší pozici nebo začaly podnikat. 

 O průzkumu

Průzkum Ipsos Entrepreneurial experience byl realizován v prosinci roku 2022 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR, SK a Maďarsko ve věku 18-65 let o celkové velikosti 900 respondentů. Průzkum probíhal pomocí Ipsos online panelu Populace.cz a byl zadán společností Visa. Případové studie, statistiky, výzkumy a doporučení jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a jsou určeny pouze pro informační účely a nemělo by se na ně spoléhat v rámci provozního, marketingového, právního, technického, daňového, finančního nebo jiného poradenství. Společnost Visa neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ohledně úplnosti nebo přesnosti informací v tomto dokumentu, ani nepřebírá žádnou odpovědnost, která může vyplynout ze spoléhání se na takové informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou zamýšleny jako právní poradenství a čtenářům se doporučuje, aby požádali o radu kompetentního právníka, pokud je taková rada vyžadována.

Václav Prchlík

Podobné příspěvky

Sportoviště se bouří proti nařízení vlády cvičit v rouškách

Redakce

Začít pracovat na firmě, nikoliv ve firmě

Redakce

Největší showroom laserů a CNC strojů ve střední Evropě

Redakce