Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Emirates na Mezinárodní den žen podporuje téma rovných příležitostí

Emirates-zeny

S cílem budovat inkluzivní pracovní kulturu, ve které mají ženy své pevné místo a za své úspěchy jsou řádně odměňovány, se skupina Emirates zaměřuje na témata spojená s Mezinárodním dnem žen 2023 #EmbraceEquity, a to prostřednictvím řady diskuzí o rovnosti žen a mužů a jejich profesním postupu nebo pomocí vzdělávacího programu na téma „nevědomých předsudků“.

Ženy ve skupině Emirates

Emirates-palubni personalVe skupině Emirates pracuje více než 23 tisíc žen, což představuje 41 % všech zaměstnanců Emirates po celém světě a dnata ve Spojených arabských emirátech (SAE). Toto číslo nadále roste a aktivní nábor zaměstnanců pokračuje. V současné době je ve skupině Emirates téměř 40 % pozic na úrovni středního a vyššího managementu zastáváno ženami.

Emirates svůj závazek genderové vyváženosti nedávno potvrdila oficiálním podpisem závazku Rady pro genderovou vyváženost SAE, čímž podpořila snahu místní vlády zvýšit do roku 2025 zastoupení žen na středních a vyšších manažerských pozicích. Tento závazek podporuje cíl udržitelného rozvoje OSN, která se snaží o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení společenského postavení všech žen a dívek. Emirates se zavázala podporovat práci Rady SAE pro genderovou vyváženost prostřednictvím sdílení údajů a osvědčených postupů, a také průběžným interním přezkoumáním firemních zásad, praktik a postupů.

Rovný přístup k odměnám

EmiratesEmirates a dnata v roli největší mezinárodní letecké společnosti na světě a jednoho z největších světových poskytovatelů leteckých služeb jsou ve SAE vyhledávanými zaměstnavateli. Struktura odměňování a benefitů skupiny Emirates se distancuje od genderových předsudků a odměny jsou získávány na základě dovedností a zkušeností bez ohledu na pohlaví nebo státní příslušnost.

Rekordní povýšení žen

56 % žen pracujících pro skupinu Emirates bylo během posledních dvanácti měsíců povýšeno, jedná se o doposud nejvyšší číslo. Ve skupině Emirates působí mnoho žen na vedoucích pozicích, které byly během své více než desetileté kariéry několikrát povýšeny.

Rovný přístup ke špičkovému vzdělání

Emirates znovu na vrcholu Burdž ChalífyZaměstnanci skupiny Emirates mají přístup k rozsáhlé nabídce vzdělávacích kurzů a studijních příležitostí, stejně tak mají k dispozici další osobní rozvojová školení na různá témata. V rámci Mezinárodního dne žen je všem zaměstnancům nabízen vzdělávací kurz s názvem „Nevědomé předsudky“, a to na nově spuštěném portálu Emirates Future Skills. Jedná se o vzdělávací portál navržený na míru společnosti Emirates, který je dostupný všem zaměstnancům a celkem má šest modulů. V čele této iniciativy stojí oddělení lidských zdrojů, kde tuto vzdělávací cestu započalo již více než 50 zaměstnanců HR oddělení, zatím ji dokončilo 70 % z nich. Ženy mají v Emirates také přístup k souboru programů pro vedoucí pracovníky a mají možnost absolvovat vybrané mezinárodní vzdělávací programy, které společnost finančně podporuje.

 Úspěchy žen

Kromě povýšení mohou být zaměstnanci odměněni cenami Najm – programem oceňujícím mimořádné přínosy v rámci celé skupiny Emirates. Cílem programu je posílit mezi zaměstnanci pocit sounáležitosti a uznání a tím je podpořit k dosažení vytyčených cílů. Ocenění umožňuje zaměstnancům skupiny Emirates uplatnit peněžní odměny, cestovní poukazy, dárkové karty a další. Najm je také uvedeno v oficiálním pracovním záznamu zaměstnance jako důležitý milník jeho kariéry. Toto ocenění bylo v posledních 12 měsících uděleno 35 % ženám.

Výhledy do budoucnosti

Skupina Emirates vnímá téma Mezinárodního dne žen #EmbraceEquity jako příležitost k podpoře aktivit a jejich sjednocení do pevného rámce.  Podpisem závazku Rady pro genderovou vyváženost SAE se skupina Emirates zavázala aplikovat více opatření k dodržování předpisů tak, aby se zabránilo předsudkům během procesu příjímání zaměstnanců, identifikace, rozvoje a práce žen ve vedoucích pozicích v rámci společnosti a stejně tak se zavázala k revizi své politiky s cílem pevně zakotvit rovnost žen a mužů v praxi.

O Mezinárodním dni žen

Mezinárodní den žen (8. března) je svátek, který oslavuje sociální, ekonomické, kulturní a politické úspěchy žen po celém světě a symbolizuje výzvu k rychlejšímu zrovnoprávnění žen ve světě. Mezinárodní den žen se slaví již více než sto let, přičemž prvního shromáždění se zúčastnilo více než milion lidí, dnes je globálním svátkem.     

Tereza Procházková

Podobné příspěvky

Jak v čase inflace investovat do zlata…

Aleš Fritscher

Česká firma bude dodávat kompletní informační systémy pro vlaky do Indie

Aleš Fritscher

Společnost ezConvey spustila ryze českou aplikaci Podpisovna

Aleš Fritscher