Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Odepření obcím čerpání dotací prohloubí jen šedou zónu černého hazardu

Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) chce obcím v kraji, které mají na svém území hernu či kasino odepřít možnost čerpat krajské dotace (uvedla to v rozhovoru pro server Seznam Zprávy). Podle ní bude dopad na rozpočty takových obcí často minimální. Jak se na to dívají provozovatelé? Každá obec má právo se svobodně rozhodnout, zdali na svém území legální hazard trpět či ne a z žádných důvodů nesmí být diskriminovaná.

Podle nás se jedná o další kontroverzní rozhodnutí, které povede k nárůstu a k prohloubení šedé zóny černého hazardu. Zvýší se negativní dopady spojené s provozováním hazardních her a dojde k poškození celého segmentu legálního hazardního průmyslu,“ říká Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino, https://starcasinogroup.cz/cs.

Obce, které proti hazardu aktivně nebojují či ho přímo neregulují, chce hejtmanka „motivovat“ tím, že je vyřadí z dotačních titulů Středočeského kraje jako oprávněné žadatele obce. To by se týkalo zejména u fondů na výstavbu kanalizací, vodovodů, opravu silnic nebo kulturní a sportovní akce, které pořádá obec a kde je zároveň žadatelem. Tento postup by zasáhl zejména malé obce s malým rozpočtem.

„Tento krok je podle nás v první řadě protiústavní. Nelze přece ubírat obcím právo rozhodnout se, zda bude mít na svém území hernu nebo ne. V současné době máme s obcemi nadstandardní vztahy, které jsme dlouhá léta seriózně budovali. To znamená, že pokud se kolem provozovny objevil nějaký negativní jev, tak jsme to aktivně řešili s městskou či státní policií. Pokud jsme vyhodnotili, že je provoz neúnosný, tak jsme raději provozovnu opustili. A raději obcím vyšli vstříc,“ uvádí Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Legální hazard dnes?

Jdeme z kvantity do kvality

Například Star Casino Group respektuje již tak přísná pravidla pro hazardní segment a díky nim je jasně v posledních několika letech vidět, že bez ohledu na online, se provoz klasických land-base (kamenných) provozoven přesouvá každým dnem od kvantity do kvality.

„Dnes už je běžné, že ukončujeme pravidelně provozovny, které nesplňují veškeré zákonné parametry a parametry vysokého standardu na zábavní služby. Výhledově do roku či dvou bude jejich počet opět jiný,“ doplňuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Bohužel taková vyjádření jsou podle Miloslava Bohůnka jak ostré dupnutí na brzdu. Obcím to nepřinese žádné výhody, a tím může klesat i jejich tolerance k hazardu. Poptávka po hazardním průmyslu bude ale vždy, hráči budou hledat zábavu na černém trhu.

Kolik je a bylo zařízení?

Podle statistik, vycházejících ze studie Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), počet legálních heren a kasin za posledních 11 let klesl o 89 procent. V roce 2011 bylo legálních heren a kasin více než 8 tisíc. Loni bylo po celé republice evidováno jen 902 legálních provozoven.

A co nelegální trh?

Naopak podle Institutu pro regulaci hazardních her Celní správa od roku 2017 odhalila více než 1155 nelegálních heren. Což potvrzují i data Celní správy. Ta pomalu denně zveřejňuje tiskové zprávy o počtu zabavených nelegálních automatech a nově odhalených nelegálních heren. Znepokojující je i skutečnost, že nelegální herny se objevují na místech, kde již Celní správa v minulosti zasahovala. Není výjimkou, že Celní správa i 5krát odhalila a uzavřela nelegální hernu na stejné adrese.

Velikost nelegálního trhu v České republice tvoří podle aktuálních dat až 30 procent trhu z hazardními hrami. To představuje hodnotu 6,6 miliardy korun ročně, které končí v kapsách nelegálních provozovatelů. Stát a obce ročně na daních a dalších poplatcích přicházejí o více než 2 miliardy korun.

„Star Casino Group bude v každém ohledu bojovat proti takovýmto kontroverzním vyjádřením, protože pro nás je důležité zachovávat pozitivní vztah s obcemi. Jako provozovatel je ujišťujeme, že se o nás mohou opřít, protože my za ně budeme při takovýchto vyjádřeních a možných následcích bojovat. Zkrátka se nám to nelíbí a nesouhlasíme s tím,“ říká za provozovatele Miloslav Bohůnek s tím, že neustále naráží na předsudky a mylné představy o tom, co hazard vlastně je a co do obce může přinést. Ale pozor. Není potřeba řešit věci právě přes předsudky, ale dívat se na ně reálně. Protože třeba právě proto, že je špatně nastavené, jakým způsobem se sanuje černý hazard, navštěvují nelegální provozovny hráči, kteří neprošli řádnou registrací a spadají do registru vyloučených osob. V budoucnu se bude navíc rozšiřovat registr vyloučených osob o lidi v exekuci. V černých hernách se samozřejmě nemusí prokazovat občanským průkazem, zkrátka ničím. Takovýto stav podle něj jen podporuje brutální negativní sociální dopady.

Obec ve 100 procentech rozhoduje o tom, jestli bude hazard na svém území trpět nebo ne, a proto jako provozovatel musíme dbát na součinnost s obcí a najít společnou cestu, což se nám v posledních letech daří a jsme rádi že jsme protrhli zmiňované předsudky,“ uvádí Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino. https://starcasinogroup.cz/cs

V šedé zóně hrají hráči, kteří v regulovaném prostředí neprojdou řádnou registrací. Hráč zároveň nesmí být zapsán v Registru vyloučených osob (RVO), který spravuje Ministerstvo financí. Obecně je vidět trend, kdy se na místě jedné uzavřené provozovny objeví hned provozovna černá. A tak kvete nelegální trh, kde neplatí žádná pravidla, mohou hrát děti či patologičtí hráči. Miloslav Bohůnek ze Star Casino: „Ptám se tedy paní hejtmanky Petry Peckové, je tohle správná cesta?“

Miloslav Bohůnek ze Star Casino /PR

https://starcasinogroup.cz/cs

Podobné příspěvky

Téměř 80 % organizací poskytujících služby v terénu využívá umělou inteligenci

Afri

Ruský rubl oslabuje k historickému minimu vůči dolaru

Afri

Společnost Huawei zveřejnila své hospodářské výsledky

Afri