Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Opětovné spojení českých a slovenských sítí je na evropské poměry unikát

rozvodna

Větší bezpečnost dodávek elektrické energie na obou stranách hranice, vzájemná výpomoc při plánovaných odstávkách i v krizových situacích. To jsou stěžejní výhody opětovného propojení distribučních soustav Česka a Slovenska, které se realizuje v rámci projektu chytrých sítí ACON. Na evropské poměry unikátní řešení prověřilo nedávné ničivé tornádo. Transformovna 110 kV u Tvrdonic na Břeclavsku bude kvůli živlem poškozené infrastruktuře několik měsíců využívat elektrickou energii ze Slovenska.

Opětovné spojení českých a slovenských sítí je na evropské poměry unikát. Jeho význam teď v praxi prověřilo i ničivé tornádo

ACON je přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav, na němž společně pracuje EG.D a Západoslovenská distribučná (ZSD). Jeho cílem je modernizace energetické infrastruktury obou zemí tak, aby odpovídala nárokům, které na ni klade jednadvacáté století. „Zároveň jde – jak napovídá nezkrácený název projektu Again COnnected Network – o opětovné propojení distribučních soustav obou našich zemí. Navazujeme tak na historické propojení v rámci někdejšího Československa, v Evropě se jedná o poměrně unikátní řešení,“ uvedl David Šafář, člen představenstva EG.D.

V rámci projektu, jenž díky zařazení na seznam projektů společného zájmu získal evropskou dotaci ve výši 91 milionů eur, se aktuálně připravují investice na vybudování trojice nových linek vysokého napětí mezi Slovenskem a Českem. Nejvýznamnější z nich bude linka mezi Hodonínem a obcí Holič, s jejímž budováním se začne pravděpodobně v příštím roce. V loňském roce se již také podařilo obnovit historické propojení směrem na slovenskou obec Sidónie či propojení u obce Kopčany.

Stanislava-SadovskaNa úrovni velmi vysokého napětí je pak velmi důležité propojení transformovny 110/22 kV (velmi vysoké napětí na vysoké napětí) v Tvrdonicích na Břeclavsku na slovenskou stranu. „Jde o klíčový prvek spolupráce EG.D a ZSD. Účelem je využít tohoto propojení v krizových situacích nebo při plánovaných odstávkách, aby nedošlo k bezproudí. Významně se tak zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozu sítě na obou stranách hranice,“ řekla Stanislava Sádovská, projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON.

V letošním roce navíc u Tvrdonic začaly práce na dalším rozšíření transformovny, aby do ní bylo možné zaústit další linku velmi vysokého napětí. Investice 26 milionů korun umožní navýšení kapacity česko-slovenského propojení, díky čemuž bude například v budoucnu možné posílit výpomocné dodávky na úrovni 110 kV směrem na distribuční území ZSD.

Obnovené spojení mezi zeměmi prověřilo tornádo

Význam opětovného spojování distribučních soustav Česka a Slovenska potvrdilo v praxi na konci června i ničivé tornádo, které se prohnalo oblastí na jihu Moravy. „Rozvodna Tvrdonice je umístěna vedle obce Hrušky. Samotná nebyla tornádem zasažena, nicméně linky vysokého i velmi vysokého napětí v okolí byly z mapy v podstatě vymazány. Obnova linky velmi vysokého napětí přitom bude trvat minimálně rok, jelikož se jedná o komplikovaný proces, navíc umocněný celosvětovou nedostupností potřebného materiálu,“ popsal Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Zatímco u ostatních transformoven v oblasti zasažené tornádem bylo možné díky dobré konfiguraci sítě 110 kV využít možnost dalšího zdroje napájení v rámci distribučního území EG.D, transformovna u Tvrdonic naplno využila výhody spojení s infrastrukturou ZSD. „Propojení s naší linkou velmi vysokého napětí bude využíváno po celou dobu obnovy české linky. Jedná se tedy o důkaz důležitosti a významnosti mezinárodních propojení,“ doplnila Stanislava Sádovská za ZSD.

Martin Bořil

www.lesensky.cz

Podobné příspěvky

Ministerstvo financí při kontrole prodejních cen pohonných hmot neodhalilo nepřiměřené marže

Aleš Fritscher

Češi píšou programy pro družice

Aleš Fritscher

Jak bezpečně platit na internetu

Aleš Fritscher