Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Pohrnou se české malé a střední firmy do hrátek s umělou inteligencí?

Umělá inteligence v letošním roce působí velký rozruch napříč obory. Razantně mění e-commerce, marketing, logistiku a veškeré IT. Ale tím to nekončí. Bude hlouběji zasahovat do celého pojetí podnikání a do business modelů. Velké, nadnárodní firmy jsou na tento nový trend a cestu k ziskovosti připravené lépe, tvrdí odborník na executive interim management a zakladatel společnosti JPF Czech Ing. Jiří Jemelka, MBA.

Nové služby pro menší ryby jako akviziční akvárium

Umělá inteligence Konica MinoltaO zavádění umělé inteligence stojí nejvíce velké firmy, korporace, nadnárodní organizace. Daly by se charakterizovat jako subjekty s progresivním přístupem k technologickým novinkám, kde jsou technologie jedním ze zásadních zdrojů inovací. Proto takové společnosti vyhledávají právě pokroková řešení, která zpřesní a zrychlí proces zdokonalování vlastních produktů. Na jedné straně se rodí příležitosti pro konkurenční výhodu ve stávajícím oboru podnikání. Na druhé straně dává firmám AI další trumfy v diverzifikaci na poli výzkumu a vývoji.

„Předpokládám, že masivní zapojování AI do řady aspektů činnosti firem povede k nárůstu dceřinek čistě orientovaných na výzkum a vývoj pro další klienty. A tak se z in-house využití cenného know-how stane velmi vítaná a žádaná služba v rámci B2B. Dceřiné organizace nabídnou svůj servis menším podnikům, které si vlastní vývojové a výzkumné oddělení nemohou dovolit vůbec nebo jen částečně. Pro větší společnosti je to také skvělá příležitost, jak zmapovat situaci na trhu a vytipovat subjekty, které by byly pro jejich portfolio akvizičně zajímavé. Ten, kdo z malých a středních hráčů v tuzemsku uvažuje o prodeji, by tak měl zbystřit a jít pokroku naproti,, hovoří o příležitostech pro korporáty a další velké hráče Jiří Jemelka.

Financování: česká šikmá plocha

Velké podniky obvykle také definuje lepší přístup ke kapitálu, z nichž by mohly být rozvoj a inovace financovány. Ať už jde o prostředky vlastní nebo ze zdrojů externích. To je odlišuje. Po covidových letech i přetrvávajícím válečném konfliktu ve východní části Evropy řada firem menší a střední velikosti s investicemi otálí, jelikož své kapitálové rezervy rozpustila v rámci provozu. „V JPF Czech se zabýváme executive interim managementem a majoritní část naší klientely tvoří právě malé a střední podniky v Česku, na Slovensku a nyní také v Polsku.

Zatím ale vidíme, že nejhorší podmínky a nálada pro technologickou expanzi provází právě české podnikatelské prostředí. Nemyslím si, že se jejich ochota masivně transformovat a vkládat finance do technologií využívajících umělou inteligenci v následujících třech letech výrazně zvedne. Tématem stále zůstává stabilizace cashflow a celkové firemní ozdravení, které pak ukáže, kudy se může cesta inovací a investic ubírat. A dokud si ve svých společnostech majitelé tento pořádek neudělají, mohou být vynaložené prostředky do nových tech řešení jen další slepou uličkou, která nepřinese na straně redukce nákladů a rozvoje obchodních příležitostí zamýšlené benefity. Radím proto soustředit se na finanční kondici, protože bez kapitálu se umělá inteligence v domácích firmách nezabydlí. Nepotřebujete jen koupit a customizovat řešení, ale manažersky to zvládnout. To znamená masivní přípravné kroky, ale také nové požadavky na HR a personální zabezpečení,“ popisuje situaci Jiří Jemelka.

Mentální horizont roku 2000

Společnosti, které byly zakládané kolem roku 2010, mají často v čele stále původního majitele, podle specialistů z JPF Czech to u malých a středních podniků rodinného rázu platí dvojnásob. „Lidé, kteří zakládali svoje firmy na konci velké hospodářské krize, se učili podnikat v době hojnosti a v době, kdy byl prudký rozvoj technologií na bázi AI v plenkách. Mnohdy uvažují ne ani v horizontu roku 2010, ale 2000. A to je velký průšvih, protože tento mindset není připravený otevřít se velkému technologickému boomu AI. Pod takovým vedením mnohdy ani není možné firmu na takovou transformaci připravit,“ upozorňuje Jiří Jemelka.

Jedním z řešení je předat exekutivu nástupci nebo externímu manažerovi a začít aktivně budovat manažerský tým, který bude do chodu podniku zavádět standardizované postupy a včas bude reagovat na novinky a trendy v oboru. Připraví v něm podmínky pro novou profilaci na trhu a určí, které technické oblasti budou prioritně potřebovat inovace nejnovější generace. Teprve poté je vhodné najmout experta na technologickou transformaci a začít se změnami.Na základě našich zkušeností vidím, že malé a střední firmy v České republice nejsou tolik orientované na novinky a progres, jako tomu je v zahraničí, kde je pro firemní mentalitu typičtější větší dravost. A tím nemyslím jen plánování inovací a transformačních aktivit. Výjimka přichází tehdy, pokud je majitel nebo výkonný ředitel silně technologicky zaměřený člověk s otevřenou osobností a hladem po úspěchu,“ přibližuje Jiří Jemelka.

Inspirace start-upy

Víc než tři čtvrtiny start-upů cílí na technologie. Inovace je základním kódem jejich DNA a důvodem, proč jsou tyto organizace zakládány. Na rozdíl od jiných typů organizací zde probíhá vývoj agilně a rychle. Velcí investoři prostřednictvím start-upů testují, které nápady z technologického světa mají potenciál prosadit se, akcelerovat rozvoj nových možností pro plošné, komerční využití v praxi a zvýšit ziskovost. „Pro některé naše obchodní partnery hodnotíme i start-upy, hlavně z manažerské perspektivy, není to jádro naší práce, ale umíme to. Ve start-upech se pohybují mladí svěží lidé, kteří pokrokem žijí. Je to diametrálně odlišná mentalita na rozdíl od té, kterou vídáme v tradičních výrobních firmách. Nepanuje tu strach z novot, ale motivace hledat způsoby, jak je zkomercializovat a zpeněžit, a přitom řešit potřeby a problémy v B2B i B2C. Pro lidi ze start-upů je příznačná flexibilita v myšlení i přístupu. Vývoj uvnitř je dynamický, ale pokud se to uřídí, můžete v zaměření postupovat mnohem rychleji a také dříve odstřihnout slepé uličky. Proto je to pro investory atraktivní a start-upy svým přirozeným inovátorským naladěním přitahují peníze, komentuje Jiří Jemelka.

Konkurenční výhoda za cenu propouštění

Umělá inteligence do značné míry promění kancelářské a úřednické profese. Zpráva Světového ekonomického fóra z jara letošního roku poukazuje na to, že se razantně poznamená pracovní trh, na němž zcela zanikne 83 milionů pracovních míst, ale dalších 69 milionů jich v důsledku zavádění AI vznikne. Přitom rozdíl 14 milionů volných pracovních sil na trhu práce pohltí obory, které dosud nebyly pro uchazeče až tak atraktivní. Ale tato změna nebude okamžitá a podle odborníků z JPF Czech přinese i dočasně vyšší nezaměstnanost. A podobného scénáře se malé a střední podniky bojí.

Čeští podnikatelé patří mezi ty s vyšším sociálním cítěním. Představa, že se ve prospěch inovace a umělé inteligence budou muset rozloučit s některými lidmi, co u nich pracují třeba dekádu, je pro ně opravdu velmi nepříjemná. Raději dají práci lidem, než strojům nebo algoritmům. Tento argument proti zavádění novinek, které by ale zlepšily výkonnost a konkurenceschopnost podniku, je velmi častý. Ve svém důsledku ovšem bude stát za zánikem ne jednoho, ale desítek, stovek, tisíců pracovních míst, protože je to ignorování změn, které v businessu nastávají. A já se domnívám, že šikovné využívání umělé inteligence zlepší pozici malých a středních firem a vytvoří tisíce nových atraktivně ohodnocených pracovních pozic. AI podnikům pomůže uspět v partnerství s většími globálně působícími organizacemi. Může totiž zabezpečit nejen vyšší kvalitu produkce, ale také usnadnit cestu k budování ekologičtějších provozů. Právě na zelenou výrobu se v globálních dodavatelsko-odběratelských řetězcích zvyšují nároky, a brzy zde zavládnou ještě přísnější standardy, apeluje Jiří Jemelka.

Bc. Kateřina Šimková
agentura vitaPR

Podobné příspěvky

V soutěži mobilních aplikací AppParade vyhrála v kategorii Starters aplikace Mamio

Redakce

Bitcoin padá po skoro půlroce padá pod 30 tisíc dolarů

Redakce

Češi píšou programy pro družice

Redakce