Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Projekt Ocenění Českých Lídrů (OCL) zná své vítěze

podnikatele

Firmy sbíraly vavříny ve všech regionech, polovina finalistů jsou rodinné podniky

Ocenění Českých Lídrů

Do letošního finále se dostalo 111 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1527 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau společně s porotou projektu.

Kumulovaný obrat těchto firem činí téměř 66 miliard korun a zaměstnávají 19 720 lidí. Vavříny v soutěži tedy opět sbíraly úspěšné a transparentní české firmy s ročním obratem přes 200 milionů korun a nejméně 50 zaměstnanci. Vítězové se mohou pyšnit titulem Český lídr.

Z 1527 nominovaných firem bylo vybráno 111 finalistů, téměř polovinu z nich tvořily rodinné podniky. Nominace tradičně proběhla na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem soutěže. Seznam vítězů najdete v tabulce níže.

Data se sbírají tři poslední roky tj. 2019 až 2021. Hodnotí se poslední dvě závěrky z roku 2020 a 2021, rok 2019 má informativní charakter.

Pořadatelé letos představili i tři nové kategorie: Cena za největší potenciál pod patronací Enterprise Investors, Cena odpovědného podnikání pod patronací CRIF Czech Credit Bureau a Celorepublikový lídr pod patronací SwissLife.

Lídři tvoří páteř české ekonomiky

Podle zakladatelky projektu a Podnikatelské platformy Helas Heleny Kohoutové se stejně jako v předcho-zích letech ukazuje, že jsou zúčastněné firmy páteří tuzemské ekonomiky a zajišťují ekonomickou i sociální stabilitu České republiky.

Více než kdy jindy je nutné vyzdvihnout význam těchto našich firem, neboť jsou to právě ony, které dokáží posouvat své podnikání, a i v náročných situacích drží českou ekonomiku v chodu, popisuje Helena Kohoutová.

Kohoutova _HelenaZejména je obdivuhodné, jak nyní aktivně řeší problémy spojené s energetickou krizí. Zároveň monitorujeme, že řada firem v duchu společenské odpovědnosti, ale i smyslem pro to býti dobrým hospodářem, byla na současnou situaci připravena díky aktivnímu přístupu šetření a využívání přírodních zdrojů ještě dříve, než vznikla,“ říká Helena Kohoutová.

Podle zakladatelky projektu jsou tyto podniky významnými daňovými přispěvateli, vytvářejí stabilní sociální klima, protože jsou významnými zaměstnavateli a také podporují rozvoj svých regionů v oblasti spole-čensko-sociálních aktivit. V posledních letech firmy dokázaly rychle reagovat na nepříznivé okolnosti a flexibilně nacházet nová řešení a inovovat.

Platforma pro byznys a nové obchodní vztahy

Důležitým aspektem je také vzájemné spojení těchto lídrů v online Podnikatelské E-platformě Helas českých firem a korporací, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli.

Účast v projektu je bezplatná, ale firmy mají možnost zapojit se do komunity, která vytváří mimořádné místo pro rozvoj byznysu, vztahů a inspiraci. To, co je specifické pro naší Podnikatelskou platformu Helas, jejíž součástí jsou projekty Ocenění Českých Lídrů, Ocenění Českých Exportérů a Ocenění Českých Podnikatelek je to, že je tvořena důvěryhodnými klienty a dodavateli a vytváří tak bezpečné místo pro byznys a nové vztahy,“ doplňuje Helena Kohoutová.

V roce 2022 je Helas v přímém kontaktu s 362 společnostmi, což představuje téměř 122 miliard korun kumulovaného obratu a více než 36 tisíc zaměstnanců. Dvě třetiny firem exportují a 50 procent z nich jsou firmy rodinné. Vedle ryze českých společností jsou součástí platformy i významné české a zahraniční korporace, odborníci a osobnosti dnešní doby.

„Patronem Ocenění Českých Lídrů je český ekonom a myslitel Tomáš Sedláček, který spolu s dalšími osobnostmi, jako expertní tým, zaštiťují Podnikatelskou platformu Helas. Pro komunikaci členů platformy vznikla ve spolupráci s Microsoft digitální Podnikatelská E-Platforma a realizujeme i další aktivity pro vzájemné propojení, spolupráci a rozvoj. Aktuálně vydáváme také zajímavé zprávy v online zpravodajství Helas Byznys News, novém tištěném magazínu Horizont Point a velkým význam má i naše knižní trilogie Svou vlastní cestou se svými dvěma vydanými díly,“ dodává Helena Kohoutová.

Jaké obory jsou v nejlepší kondici?

„Nejvíce nominovaných firem působí v oboru výstavby budov, silniční nákladní dopravy a velkoobchodu. Připadá na ně téměř pětina nominantů. Dobré ekonomické výsledky jsme v minulých letech zaznamenali především u společností z chemického a farmaceutického průmyslu. Výrazný nárůst tržeb vykázaly také e-shopy a na ně navazující dopravní (logistické) společnosti,“ popisuje místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger.

V Praze má sídlo čtvrtina nominovaných společností, po 12 procentech mají zastoupení Moravskoslezský a překvapivě i Zlínský kraj, který je na rozdíl od dvou předchozích poměrně malým regionem. Tři čtvrtiny nominovaných společností fungují na trhu více než 20 let.

Tyto společnosti mají podle Pavla Fingera dostatek zkušeností s tím, jak se úspěšně přizpůsobovat měnícím se ekonomickým podmínkám, včetně dopadů pandemie, rostoucí inflace a narušeným dodavatelským řetězcům.

Třetina jsou malé firmy do 100 zaměstnanců

Více než třetina nominovaných společností má méně než 100 zaměstnanců. Více než 200 zaměstnanců má 27 % z nich. Nejvyšší počet zaměstnanců v rámci nominovaných společností je 1 548, nejnižší pak 44.    

Cenu Odpovědného podnikání OCL letos vyhrála společnost NEMA spol. s.r.o., která od společnosti CRIF získala dobré ESG skóre. Věnuje se rovněž ochraně životního prostředí a má dobré vztahy se svými obchodními partnery i akcionáři“, doplňuje Pavel Finger.

Přežití vyžaduje větší flexibilitu

Český byznys se formou partnerství v projektu OCL rozhodla podpořit i JŠK, advokátní kancelář. Její zástupce je i letos součástí poroty.

A v čem je podle něj projekt ocenění českých lídrů přínosný?  „Přínosy ocenění vidím minimálně dva. Pro oceněné společnosti je to jasným a veřejným potvrzením jejich úspěchu, úsilí a tvrdé práce. A současně se stávají motivací a motorem pro ostatní. Dva roky pandemie, neutěšená geopolitická situace, energetická krize a vysoká inflace, to vše ovlivňuje trh a jednotlivé podnikatele. Úspěch, ale v mnoha případech i jen pouhé přežití, nyní vyžaduje daleko větší flexibilitu a schopnost improvizace managementu,“ říká u příležitosti vyhlášení výsledků Tomáš Doležil, partner advokátní kanceláře JŠK.

„I to vnímáme jako jeden z motivů stabilního, a dokonce dlouhodobě rostoucího zájmu o právní služby ze strany klientů. Částečně se proměnila struktura a dynamika projektů, stejně jako chování trhu, naší prací ovšem stále zůstává pomoc s nalézáním nejlepších řešení pro klienta,“ dodává Tomáš Doležil.

Podle patrona soutěže ekonoma Tomáše Sedláčka nerozhodují jen pravidla, která jsou v jednotlivých zemích pro život i byznys nastavená. Klíčoví jsou lidé, kteří společnost tvoří.

„Jsem rád, že se české podnikání opět stává tím, čím byl za první republiky – světovým. Člověk může být jen hrdý na to, jak si podnikatelé a podnikatelky postupně vybudovali své jméno a přeji vám i nadále dobrodružného ducha, poctivou kvalitu a hluboký vhled do pravé podstaty vašeho výrobku či služby,“ vyzývá patron soutěže.

Souhrn a základní informace o firmách, které uspěly v jednotlivých regionech:

Vítězem za kraj Hlavní město Praha se stala společnost OKsystem a.s., na druhém místě skončila Actum, s.r.o. a pomyslný bronz patří společnosti Grada Publishing, a.s.

Zuzana Hniličková

 

VÍTĚZOVÉ 6. ROČNÍKU

 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

1.místo

OKsystem a.s.

Martin Procházka, předseda představenstva

Přední česká softwarová společnost s mezinárodní kompetencí, která úspěšně působí v oboru ICT od roku 1990. Specializují se na vývoj komplexních, spolehlivých a bezpečných informačních systémů, mobilních aplikací a nástrojů šifrované komunikace. Jejich produkty používají významné firmy a instituce ze státní i komerční sféry. Provozují jedno z největších IT školicích středisek v ČR.

  1. místo

Actum, s.r.o.

Tomáš Vondráček, CEO

ACTUM Digital je technologická digitální agentura vyvíjející pokročilá digitální řešení pro správu a zlepšování zákaznické zkušenosti, obchodu a dat. Díky desítkám let zkušeností z IT prostředí pro klienty buduje systémy postavené na synergických kombinacích špičkových technologií od firem Sitecore, Microsoft, Google, Kentico, SAP a AWS. Zaměřuje se na západní trhy, kde mezi její nejúspěšnější projekty patří globální CMS systém pro společnost METRO AG. Firma aktivně poukázala na nedostatky digitalizace státu, kdy pod vedením CEO Tomáše Vondráčka v roce 2020 uspořádala veřejný hackathon, během kterého za víkend vznikl návrh systému e-shopu s dálničními známkami.

  1. místo

Grada Publishing, a.s.

Daniel Sviták, obchodní ředitel

Nakladatelský dům GRADA Publishing, a.s. je od roku 1991 největším nakladatelem odborné literatury a s více než 400 novinkami ročně rychle obsadil i mnoho dalších segmentů. Značka GRADA zůstává vyhrazena odborným knihám ze všech odvětví a oblastí lidské činnosti. COSMOPOLIS přináší čtenářům zahraniční i českou beletrii všech žánrů. BAMBOOK je značkou dětské literatury, rozmanitých děl českých i zahraničních autorů a ilustrátorů. Značka ALFERIA se věnuje poznání, zdravému životnímu stylu, body-mind, spiritualitě či ekologii. Pod značkou METAFORA vydává další kvalitní beletrii i zájmovou a populárně naučnou literaturu. Prozatím poslední značkou nakladatelského domu je BOOKPORT – unikátní projekt online knihovny s 9 000 e-knih mnoha českých nakladatelů.

 

Podobné příspěvky

Ke špičce v pěstování a  prodeji vánočních stromků patří firma Abies Vysočina z Horní Cerekve

Afri

Prémiové a extrémní koloběžky Kaabo vstupují na český trh

Afri

Brontosauři v Himálajích otvírájí benefiční obchod

Afri