Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

RPM praktiky bývají terčem kontrol

V současném obchodním prostředí představuje Resale Price Maintenance (RPM) neboli praxe určování minimálních nebo pevných prodejních cen téma vyvolávající mnoho diskusí. RPM praktiky, kdy výrobci nebo dodavatelé stanovují cenu, za kterou musí prodejci nabízet jejich produkty koncovým zákazníkům, jsou protiprávní a jsou i častým terčem kontrol Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže případně Evropské komise.

Určováním cen porušujete zákon a nemusíte o tom ani vědět. Odborník advokátní kanceláře Dentons vysvětluje, co si firmy v rámci takzvaných RPM praktik musí ohlídat.

Praktiky RPM vedou zpravidla k vyšším cenám pro spotřebitele, ke snížení motivace prodejců při zlepšování služeb nebo inovací v důsledku nemožnosti soutěžit na ceně. Nesou s sebou proto potenciální právní a regulační důsledky, neboť tyto praktiky jsou v mnoha jurisdikcích považovány za protiprávní.

„Tyto podmínky mají svá pravidla stanovená soutěžním právem na evropské úrovni, tedy pravidla, která jsou do velké míry přebírána jednotlivými členskými státy. Pravidla zjednodušeně říkají, že zde máme některé absolutně zakázané obchodní praktiky, které výrobci v dodavatelském řetězci dělat nemohou. Určování prodejních cen je jednou z těchto praktik,“ uvádí Adam Přerovský, odborník na soutěžní právo z advokátní kanceláře Dentons.

Firmy musí sledovat předpisy

V kontextu české legislativy se RPM praktiky pohybují na hraně antimonopolních zákonů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) takové praktiky pečlivě sleduje a zasahuje, pokud jsou shledány porušujícími pravidla hospodářské soutěže. Tento přístup vyžaduje od českých firem důkladnou znalost právních předpisů a zajištění, že jejich obchodní praktiky jsou v souladu s nimi.

Jako v mnoha jiných případech je nejlepším řešením prevence. „Jako právníci do toho vstupujeme buď v preventivní části, kdy klientovi pomůžeme nastavit bezproblémový distribuční model, případně řešíme problémy, pokud už je na prevenci pozdě. Pokud už úřad má, obrazně řečeno, nabito, je většinou potřeba přijmout efektivní compliance program, který pochybení do budoucna napraví a společnosti mohou dostat od úřadu slevu z udělené pokuty, pokud se k protiprávnímu jednání doznají a compliance program implementují,“ míní Přerovský.

Úřad compliance programy akceptuje

A co takový program obnáší? V zásadě jde o soubor pravidel fungování společnosti s cílem zamezit protisoutěžnímu či neetickému chování. Přerovský zdůrazňuje, že je však potřeba program nastavit účinně s ohledem na byznys model společnosti. Zároveň je potřeba proškolit zaměstnance firmy například interaktivním školením. „Úřad už zhruba rok akceptuje účinné compliance programy jako polehčující okolnost. Takový program je dobré mít připraven preventivně už před začátkem řízení, což klientům zdůrazňujeme, ale úřad je akceptuje i během řízení,“ vysvětluje Adam Přerovský. Odborníci také mohou provést simulované šetření úřadu, což firmám podle Přerovského nejlépe pomůže celou problematiku pochopit a vyřešit.

Jak již bylo řečeno, RPM praktiky jsou častým terčem kontrol. „Z pohledu Českého antimonopolního úřadu je to dlouhodobě jedna z priorit. Soustředí se na ni i proto, že je relativně jednoduché v řízeních pochybení prokázat. Velké etablované korporace jsou si zpravidla vědomy zákazu RPM, úřad proto často cílí na středně velké podniky, kde bývá často povědomí o soutěžním compliance velmi nízká, takže tam úřad velmi často na nějaký problém narazí,“ dodává advokát. Kontroly úřadu se se navíc stále častěji zaměřují i na firmy podnikající v oblasti e-commerce, které skutečně nemusí mít ani tušení o tom, že jim něco hrozí.

RPM v praxi

ÚOHS v nedávné době ve spojení s RPM praktikami pokutoval tři výrobce krmiv pro zvířata. Pokutu výši cca 48 mil. Kč, jež je jednou z nejvyšších sankcí udělených za RPM praktiky v ČR, udělil společnosti NOVIKO. V této situaci vzal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v potaz přitěžující faktory, které se projevovaly ve formě trestů ukládaných společností NOVIKO vůči určitým zákazníkům za ignorování výzev souvisejících s doporučenými cenami. Úřad ale zároveň uznal jako polehčující okolnost právě fakt, že společnost vylepšila svůj soutěžní compliance program.

O společnosti Dentons

Advokátní kancelář Dentons zastoupená ve více než 80 zemích světa pomáhá rozvíjet, chránit,provozovat a financovat vaši organizaci poskytováním jedinečných globálních i úzce lokálních právních řešení.

Dagmar Nováková 

Podobné příspěvky

Inovativní řešení pro soukromé 5G sítě od společnosti Huawei

Redaktor J.Hampl

Kdo jsou mikroinfluenceři a kde je jejich síla?

Redakce

Zásadně odmítáme plán vlády, který zvýší rizika nákazy koronavirem

Redakce