Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Startuje přihlašování do druhého ročníku unikátního ESG Ratingu

rating firem

Pouze zlomek české veřejnosti si dokáže nějakou firmu spojit se společenskou odpovědností, přitom 74 % z nich vidí udržitelnost jako jednu ze základních hodnot každé firmy. Jaké podniky berou udržitelnost vážně a jak má vlastně udržitelné podnikání vypadat už ale ví jen málokdo. I letos se to bude snažit změnit ESG Rating – žebříček udržitelných firem dle kritérií ESG, do kterého se před rokem zapojilo 87 firem s 22% podílem na HDP České republiky v roce 2021. Společně s Asociací společenské odpovědnosti žebříček připravuje uznávaný byznysový vysokoškolský program CEMS z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Právě teď se firmám otevírá možnost se do ESG Ratingu znovu přihlašovat. Výsledky budou na začátku listopadu.

Které firmy jsou v ESG nejlepší?

ratingJak jsou na tom firmy s udržitelností a jsou připraveny reportovat? Vykazování o tom, jaké konkrétní dopady má jejich činnost na životní prostředí a společnost včetně veškerých stakeholderů, se od začátku roku 2025 přímo týká více než 2 tisíců velkých českých firem, menší podniky obchodované na burze to čeká od roku 2027. Na rozdíl od obecných formulací, které uvádějí nyní, by je nově měly dokázat konkrétně vyčíslit. Zhodnotí to druhý ročník ESG Ratingu, do kterého se firmy mohou přihlašovat od 1. května. Podobně jako loni bude výsledkem přehled deseti velkých a deseti malých a středních firem, které jsou v ESG opravdu dobré. Nově se letos mohou ESG Ratingu účastnit i sociální podniky. Přihlašování potrvá do 11. června a firmy, které se v ESG Ratingu umístí vysoko, budou v listopadu exkluzivně zveřejněny v ESG žebříčku v časopise Forbes.

Rating komplexně zhodnotí, které tuzemské firmy o svém dopadu na životní prostředí skutečně přemýšlí a společenské hodnoty a řízení společnosti sledují poctivě a transparentně. Napříč firmami se důraz na pilíře ESG různí, v oblasti E a S se mění v reakci na témata, která aktuálně hýbou společností. Problematika G zůstává obtížně uchopitelná a širší veřejnosti nesrozumitelná. Vyplývá to z nejnovějšího CSR & Reputation Research 2022 agentury Ipsos.

Cílem ESG Ratingu je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do svých strategií, ukázat jim, že se udržitelnost ekonomicky vyplatí a představit české veřejnosti příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují. Na podzim minulého roku jsme se díky průzkumu od Ipsosu mezi našimi členy dozvěděli, že termín ESG zná dobře 60 % z nich a pro dvě třetiny je udržitelnost jeden z klíčových aspektů, které berou v potaz při rozhodování o směřování organizace. Letos chceme, aby se podobně zvedalo i povědomí v dalších českých firmách a organizacích,” vysvětluje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Firmy už nemají na co čekat, metodika ESG Ratingu je může nasměrovat

Výzkumníci pod vedením odborníka na podnikové strategie Fakulty podnikohospodářské a akademického vedoucího programu CEMS z FPH VŠE Ladislava Tylla v ESG Ratingu hodnotí hlavně to, jak podrobně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak jsou je schopné komunikovat. „Stejně jako loni ESG Rating nehodnotí, která firma je nejzelenější či nejšetrnější k lidskému společenství. ESG Rating sleduje, nakolik daná firma poctivě a transparentně informuje o svých dopadech na ESG faktory a nakolik o zlepšení svého ESG usiluje,” vysvětluje Tyll a dodává, že greenwashing body nedostane.

V rámci oblasti životního prostředí (E) se například v ESG Ratingu loni hodnotilo, jak daná firma přistupuje k jeho znečištění, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. V kategorii společnost (S) pak hodnotitelé sledovali například přístup firmy k diverzitě mezi zaměstnanci, jejich právům a podpoře komunit uvnitř i vně firmy. U správy a řízení společnosti (G) se průzkum zaměřil hlavně na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model, vlastnickou strukturu či jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Ve Visa usilujeme o využívání našich produktů, služeb, odborných znalostí a partnerství k minimalizaci ekologické stopy veškerých našich činností. Snažíme se inspirovat zákazníky i partnery a posilovat udržitelný obchod a podporovat globální přechod na nízkouhlíkové hospodářství,” říká Petr Polák, Country manager Visa pro Českou republiku. „Visa nadále rozšiřuje své iniciativy a stává se klimaticky pozitivní společností tím, že podporuje celosvětové hnutí za udržitelnější obchod a spotřebu. I proto jsme se stali partnerem ESG Ratingu,” dodává.

Pilotník ročník ukázal, že například až 78 % velkých firem se zabývá výpočtem a odhadem emisí na různých úrovních, ale liší se v tom, jak podrobně emise sledují. Detailně měří přímé emise a nepřímé emise z produkce koupených energií, hůře na tom jsou ve sledování ostatních nepřímých emisí. ESG Rating také znovu poukázal na to, že české firmy zaostávají v podílu žen ve svém vedení. Mezi stovkou největších českých firem je ve vedení firmy v průměru pouze 9 % žen, ve velkých firmách, které se v ESG Ratingu umístily v top desítce, je zastoupení žen mezi jednateli a členy představenstva 14 %, a to je asi 2,5krát méně než u velkých podniků v rámci průměrných hodnot OECD zemí.

Pro byznysový svět je každoroční porovnání a zhodnocení ESG nejpoctivějších firem motivací k tomu, aby svou udržitelnou politiku zlepšovaly a postupně se tak připravily na více či méně vzdálené povinné ESG reportování. Všechny firmy, které se Ratingu zúčastní, získají hodnocení toho, jak si stojí i ve srovnání s konkurenčními podniky, případně i v rámci daného odvětví, a nejlépe hodnocené společnosti budou vyzvány k ověření poskytnutých dat prostřednictvím miniauditu během září.

Generálním partnerem druhého ročníku ESG Ratingu je společnost Visa.

Tereza Novosadová Ocetková

Marek Cieslar

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou udržitelnosti a ESG v Česku. S jasnou vizí, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku, hájí zájmy více než 500 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru. Udílí unikátní ocenění za naplňování globálních cílů – Ceny SDGs. Pod hlavičkou Giving Tuesday rozvíjí kulturu dárcovství v Česku. Stojí také za společensky odpovědným e-shopem s udržitelnými dárky Nakup na Dobro.

CEMS je unikátní globální aliance předních business univerzit, korporátních partnerů a neziskových organizací. CEMS MIM je komplexní jednoletý vysokoškolský program s celosvětově harmonizovaným a důkladně kontrolovaným učebním plánem. Základní myšlenkou je rozvoj odpovědných lídrů pro otevřenější, udržitelnější a inkluzivnější budoucnost. Program je v České republice vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V prestižním žebříčku nejlepších byznysových vysokoškolských programů v oblasti managementu na světě se pražský CEMS v roce 2022 umístil na 25. místě ve Financial Times, v roce 2021 na 14. Vysoko se objevuje i v žebříčku the Economist. Program se věnuje mimo jiné zpracovávání odborných výzkumných ale i byznysových studií právě v oblasti strategie a udržitelnosti.

Podobné příspěvky

Blíží se aukce římské vily Casina dell’Aurora

Redakce

Pražské obchodní domy Regata jsou na závěr roku dobře připraveny

Redakce

Potraviny v Česku zdražují nejrychleji za více než třináct let

Redakce