Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Žádost o zrušení povinnosti podnikatelů ve službách a kultuře kontrolovat zdravotní stav zákazníků

Radomil Babek

Velice nás překvapilo, že vláda namísto toho, aby zrušila omezení pro podnikatele ve službách a kultuře, podmínky naopak ještě zpřísnila. To nás přimělo k tomu, abychom vládě adresovali žádost o zrušení povinnosti poskytovatelů služeb kontrolovat zdravotní stav zákazníků. Tuto žádost zveřejňujeme formou otevřeného dopisu. 

 

Vlastimil Válek
ministr zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4

128 01 Praha 2

adresa el. podatelny: mzcr@mzcr.cz

Věc: Žádost o zrušení povinnosti podnikatelů ve službách a kultuře kontrolovat zdravotní stav zákazníků (Podmínky vstupu do provozoven služeb)

Vážený pane ministře,
velice nás překvapilo, že
namísto, abyste zrušili omezení pro malé podnikatele ve službách a kultuře, tedy povinnost kontrolovat zdravotní stav zákazníků, vláda tuto povinnost naopak zpřísnila. Od 3. ledna 2022, aniž byla podnikatelská veřejnost včas, s předstihem a zdůvodněně informována, musí nově kontrolovat a lustrovat své klienty a zákazníky prostřednictvím mobilní aplikace ministerstva zdravotnictví – Podmínky vstupu do provozoven služeb · Covid Portál (gov.cz). Podle nás to zcela zřejmě není v duchu slibů, které jste, ještě z opozičních lavic, veřejnosti dali.

S vaším nástupem do vlády se pojí mnohá očekávání, zejména v přístupu k řešení epidemické situace. Předpokládali jsme, že prvním krokem bude zrušení řady opatření, která byla vyhlášena předchozí vládou. Nyní to tak nevypadá. Opatření se neruší, chaos v komunikaci trvá a my zatím nevidíme rozdílu mezi tím co bylo za minulé vlády, a co je nyní.

Povinnost lustrovat zákazníky kritizují Podnikatelské odbory dlouhodobě, protože:
a) je v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod
b) je v přímém rozporu s článkem 9 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
c) může být porušením trestního zákoníku a řešeno jako páchání několika trestných činů (např.
§ 177 a § 328 zákona č. 40/2009 Sb.).
d) stát přenesl povinnosti a práci státní správy na občany/podnikatele, a samozřejmě je tím ohrozil sankcemi za případné neplnění
e) stát proti sobě postavil podnikatele, poskytovatele a jejich zákazníky

Nyní jste dokonce přistoupili k zpřísnění této povinnosti. To považujeme za pokračování cíleného nátlaku zejména na drobné podnikatele a živnostníky, jako jsou například provozovatelé kadeřnictví, restaurací, sportovišť a mnoho dalších. Těm jste uložili povinnost, kterou smí provádět jen k tomu určený a pověřený státní orgán. Žádný podnikatel, ani jeho zaměstnanec, není dráb, aby dělal „špinavou práci“ za úředníky a státní orgány.

Vážený pane ministře,
z výše uvedených důvodů vás žádáme, abyste s okamžitou platností bezodkladně zrušil povinnost podnikatelů kontrolovat a lustrovat zákazníky.
Tato činnost, která se výběrově týká jen některých vybraných segmentů podnikání, a nezasahuje samozřejmě velké firmy, jako např, obchodní řetězce, je podle nás v rozporu s naším právním pořádkem a bez jakékoliv návaznosti na další protiepidemická opatření je to navíc činnost neužitečná. Podnikatelé a živnostníci mají podnikat, a vy na ně nesmíte přenášet práci a odpovědnost státu.

Radomil Bábek
Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s.

Podobné příspěvky

Digitální stavba Vím o všem expanduje do Evropy i Asie

Afri

Podnikatelské odbory: EET je třeba zrušit definitivně a bez náhrady

Afri

Vila továrníka Karla Paška v centru pražského Smíchova získala nový punc

Afri