Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Business

Zaměstnanců z ciziny opět přibývá, relokace se již neobávají

ABSL-HR

I navzdory pandemii a obavám z vyšší fluktuace zaměstnanců z řad cizinců firmy intenzivně hledají a nabírají pracovníky ze zahraničí. Po útlumu v roce 2020, kdy se řada cizinců obávala relokace a dokonce se vracela do svých domovských zemí, vloni v oboru podnikových, zákaznických a IT služeb počet zahraničních zaměstnanců meziročně vzrostl o více než 6 tisíc. V letošním roce pak dle plánů českých center přibude dalších bezmála 10 tisíc zahraničních expertů na IT, finance, logistiku či datovou analytiku. S cílem podpořit pocit bezpečí a spokojenosti svých lidí a snížit fluktuaci zahraničních pracovníků, umožňuje 17 % zaměstnavatelů z oboru svým lidem pracovat z domu z domovských zemí, dalších 36 % firem tento model zvažuje. Vyplývá to z letošního průzkumu trhu podnikových služeb oborové asociace ABSL, který byl zveřejněn na www.absl.cz/report2022.

Zaměstnanců z ciziny opět přibývá, relokace se již neobávají

Jonathan Appleton
Jonathan Appleton, ředitel ABSL

Zahraniční pracovníci hrají na českém trhu práce stále důležitější roli, některá odvětví se bez nich již neobejdou. Kromě podnikových služeb, kde experti ze zahraničí tvoří 44 % z celkového počtu 145 000 zaměstnanců, pracuje nejvíce cizinců ve zpracovatelském průmyslu, administrativě, obchodu a stavebnictví. Zatímco v případě zpracovatelského průmyslu či stavebnictví využívají pracovníci zejména krátkodobá víza, v podnikových službách působí zaměstnanci obvykle na základě víz dlouhodobých. „V prvním roce pandemie čelila řada zaměstnavatelů problému s vyšší fluktuací zahraničních pracovníků, kteří z obav z vývoje situace a kvůli pocitu bezpečí odcházeli zpět do domovských zemí. I když i nyní zhruba třetina center podnikových služeb pociťuje vyšší fluktuaci zaměstnanců z ciziny a 36 % zaměstnavatelů registruje méně uchazečů ze zahraničí než před vypuknutím pandemie, situace se víceméně stabilizovala, což dokládá i růst celkového počtu zahraničních expertů zaměstnaných v oboru,“ komentuje Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Řada zaměstnavatelů dle něj bojuje proti růstu fluktuace cizinců tím, že jim umožňuje pracovat z jejich domovských zemí. Aktuálně tuto možnost nabízí 17 % zaměstnavatelů, dalších 36 % ji zvažuje.

Stabilizaci situace dokládají i statistiky agentury Foreigners.cz „V roce 2021 jsme oproti roku 2020 evidovali nárůst poptávek pronájmů nemovitostí cizím státním příslušníkům o 37 %. Jejich počet se tak stabilizoval téměř na úroveň roku 2019,“ říká ředitelka Andrea Tkačuková. Podobný hlas zní i z firem. Například v SAP Services počet i podíl zaměstnanců z řad cizinců každoročně stoupá. Menší útlum v jejich náboru byl patrný mezi roky 2019 a 2020, za rok 2021 však počet zahraničních pracovníků stoupl o 24 %. Celkově tvoří již 60 % všech zaměstnanců, jedná se o 80 národností.

Obor podnikových služeb v současnosti zaměstnává téměř desetinu všech zahraničních pracovníků v ČR a je tak největším českým zaměstnavatelem cizinců. Protože centra stále rozšiřují záběr a služby poskytují do rostoucího počtu zemí, tento trend bude ještě posilovat. „Aktuálně naši zahraniční kolegové přispívají 2 % českému HDP a generují asi 4 mld. dolarů ročně,“ říká Jonathan Appleton s tím, že 31 % českých center zaměstnává dokonce více cizinců než Čechů. Průměrně se v centrech poskytují služby v osmi jazycích, celkově se však v oboru hovoří 29 jazyky. Plných 39 % českých center poskytuje služby po celém světě, 91 % v rámci západní Evropy a 29 % center obsluhuje i asijské země, což je jedním z důsledků pandemie. Místní firmy totiž nebyly schopné zajistit hladký provoz v době pandemických omezení.

I přes značný ekonomický přínos oboru musí prakticky všechna centra podnikových služeb stále čelit komplikacím při zaměstnávání cizinců. „Vše stále značně znesnadňuje byrokratická zátěž a protichůdné informace na různých ambasádách a Ministerstvu vnitra. Za krok zpět považujeme také novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR z roku 2021, která zkomplikovala procesy okolo rodinných příslušníků relokujících se cizinců a spoustu kandidátů tím odradila,“ říká Andrea Tkačuková. Zjednodušení velmi složitých imigračních procesů by přitom pomohlo zajistit pokračování přílivu mezinárodních investorů i talentů. „Věříme, že nová vláda pomůže v tomto ohledu podpořit rozvoj našeho oboru, který mění Českou republiku v zemi inovací a vysoce kvalifikované práce, “ dodává Jonathan Appleton.

Marta Lipovská

 

ABSL

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb.

Podobné příspěvky

PPF ztrácí hlavního stratéga a vizionáře, čelí největší výzvě ve své třicetileté historii

Afri

V Česku raketově zdražují dřevěné palety. Klíčovým důvodem je exploze cen dřeva v USA 

Afri

Startupy využily pandemii k přípravě na další expanzi. Za hranice by jim mohla pomoci business víza

Afri