Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika Události

ČEŠI A REKLAMA 2021

osvc

Letos proběhlo již 38. šetření. První výsledky jsou z roku 1993. Informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. CÍLOVÁ SKUPINA Online populace ČR ve věku 15 let + Cena autVÝBĚR Kvótní výběr se stanovením kvót na pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region VELIKOST SOUBORU 1000 ANALÝZA Zpracování statistickým programem SPSS, čištění dat, třídění Zadavateli výzkumu byla Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI CE a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). Šetření realizovala výzkumná agentura ppm factum research.

Autorka a zakladatelka výzkumu Jitka Vysekalová, k tomu říká: „Výzkum probíhá pravidelně každoročně od roku 1993, v letošním roce proběhla již 38. vlna tohoto šetření. V prvních letech byl výzkum realizován vícekrát ročně, proto těch více vln. Od roku 2018 je šetření realizováno CAWI Omnibusem ppm factum. Základní výzkumné otázky zůstávají stejné, ale postupně zařazujeme aktuální témata odpovídající vývoji a významu reklamy nejen jako součásti marketingového mixu, ale jako součásti našeho života a důležitého společenského jevu. V letošním šetření k tomu přibyla otázka, zda a jak se postoje k reklamě změnily v mimořádné situaci dané pandemií Covid 19.“ Výzkum přináší (mimo jiné) odpovědi na tyto otázky: Ve kterých médiích je dle našeho názoru reklamy „příliš mnoho“ a kde ještě zůstává „volný prostor“? Stala se pro nás reklama součástí moderního života? Je potřebná pro ekonomiku země, nebo pouze manipuluje lidmi a podporuje zbytečný konzum? Uvědomujeme si, že podporuje nezávislostí médií a pomáhá při orientaci v nabídce zboží?

Vyhledáváme zboží, které známe z reklamy, a přiznáváme nákup na základě reklamy? Co se změnilo od minulých let? Jakou reklamu očekáváme, jaké na ni klademe požadavky? Mění se zásadním způsobem „nároky“ Čechů na reklamu, nebo „trváme na svém“? Existují „citlivé“ oblasti či témata v reklamě? Jaké postoje zaujímají Češi k reklamě na cigarety, alkohol a volně prodejné léky? Je stále nejvíce požadován zákaz reklamy na cigarety a zůstává tolerance k reklamám na pivo? Jak je to s vnímáním erotických a sexuálních motivů v reklamě? Jsme stále tolerantní? Považujeme současnou reklamu ve srovnání s minulostí za lepší či horší, líbí se nám více? Jak můžeme rozdělit populaci dle postojů k reklamě? Přibývá milovníků, nebo odpůrců reklamy? Podívejme se podrobněji na aktuální výsledky z ledna 2021 Kde jsou lidé reklamou nejvíce přesyceni?

Sebik O.

Podobné příspěvky

Pražská čtvrť Karlín má nové veřejné osvětlení

Afri

Kladno, Kuřim či Brno řeší využití fotovoltaiky na městských střechách

Afri

Prodejní galerie MOSER slaví 95 let

Afri