Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Manažer roku 2016

manažer 10 vítězů

 Soutěž o MANAŽERA ROKU byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, prezentuje výsledky práce manažerů širší veřejnosti a ukazuje jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky.                                                                                V letošním 24 ročníku bylo 71 finalistů, celkově za 24 let bylo 1300 finalistů. Absolutními vítězi 24. ročníku soutěže se stala předsedkyně představenstva společnosti U & SLUNO, a.s. Marta Nováková a předseda představenstva výrobního družstva KOVOBEL Emil Beber. Ocenění a blahopřání nejlepším manažerům na předal na pražském Žofíně premiér Bohuslav Sobotka a zástupci vyhlašovatelů soutěže – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslav Hanák, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) Jan Wiesner a prezident České manažerské asociace (ČMA) Pavel Kafka.

 Marta Nováková vystudovala VŠB-TU Ostrava a absolvovala manažerský kurz MBA. Po založení společnosti Sluno Corporation, s. r.o. se podílela na řízení společnosti a od roku 1997 je ve vedení společnosti U & SLUNO a.s. Vždy implementovala nové technologické trendy do praxe v obchodních organizacích v ČR a přinášela nadčasová, originální technologická řešení. Zkušenosti s novými technologiemi a procesy zúročovala také v exportní činnosti především směrem do zemí východní Evropy. Od roku 2015 je prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Je členkou představenstva HK ČR.

 Emil Beber vystudoval zahraniční obchod na VŠE v Praze. V letech 1963-1967 pracoval jako technik externích montáží v KSK Kdyně, byl na dlouhodobějších montážích v Anglii, Kanadě a USA. V družstvu KOVOBEL pracuje na různých pozicích již od roku 1990 jako předseda představenstva. Zaměřuje se na nejmodernější výrobní technologie a neustále podporuje inovace výrobků. Díky svým znalostem a dlouholeté praxi v oblasti mezinárodního obchodu přispěl k navázání nových kontaktů a získání nových zakázek v zahraničí. Družstvo nyní exportuje téměř do 35 zemí a v poslední době uzavřelo kontrakty na další dodávky do Chile, Kolumbie a Mexika.

Deset nejlepších manažerů bylo vybráno do žebříčku TOP 10. Vedle absolutních vítězů do něj byli zařazeni majitel a jednatel společnosti Marlenka International Gevorg Avetisjan, předseda představenstva a generální ředitel ČEPRO Jan Duspěva, ředitel IKEMu Aleš Herman, předseda představenstva Rybářství Třeboň Jan Hůda, jednatel a generální ředitel Koyo Bearings ČR Petr Novák, ředitel Úřadu pro civilní letectví ČR Josef Rada, generální ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý a generální ředitel společnosti SOMA Ladislav Verner. „V letošním ročníku jsme mohli ocenit nejlepší řídící pracovníky a manažery celkem v 31 odvětvích. Je pozitivní, že byl nominován větší počet žen manažerek než v předchozích ročnících. Manažeři byli podrobně hodnoceni nejen za rok 2016, ale za jejich dlouhodobou činnost ve firmách tak, abychom mohli komplexně posoudit jejich schopnosti,” okomentoval ročník prezident Jan Wiesner. Letos bylo ve finále 14 žen, nejvíc ze všech ročníků. „Naši manažeři pravidelně prokazují své schopnosti a jsou průkopníky řady odvětví u nás i ve světě. I díky nim se ekonomika stále posouvá dopředu a český průmysl roste. Letošního ročníku se účastnila celá řada kvalitních manažerů. Jsem rád, že je můžeme každoročně za jejich usilovnou práci ocenit,” řekl Jaroslav Hanák, předseda Národní komise soutěže a prezident SP ČR.                                                                                                                          Vynikajícími manažery malých firem ( do 50 zaměstnanců) se stali jednatel a ředitel společnosti HACO Martin Havlín, starosta obce Břasy Miroslav Kroc a jednatel a ředitel společnosti LUPOFYT Jaroslav Mikoláš                                                                       Vynikajícími manažery středních firem (do 250 zaměstnanců) se stali majitel a jednatel společnosti MARLENKA international Gevorg Avetisjan, předseda představenstva společnosti KOVOBEL Emil Beber a předsedkyně představenstva U & SLUNO a prezidentka SOCR ČR Marta Nováková.

ManažerWiesner, Valachová, Sobotka, Beber,Nováková,Hanák
ManažerWiesner, Valachová, Sobotka, Beber,Nováková,Hanák

Mladými manažerskými talenty (věk do 40 let) se stali předseda představenstva a generální ředitel Albatros Media Václav Kadlec, ředitelka společnosti USSPA Kateřina Kadlecová a jednatel a generální ředitel Koyo Bearings ČR Petr Novák, Cenu Za inovace pro udržitelný rozvoj, novinku letošního ročníku, získali jednatel a ředitel společnosti HACO Martin Havlín, ředitel IKEM Aleš Herman a předseda představenstva Rybářství Třeboň Hld. Jan Hůda. „Ocenili jsme laureáty nově zavedené ceny „Za inovace pro udržitelný rozvoj“ především za jejich zásadní příspěvek k ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji společnosti. Považuji za významné, že tato ocenění byla udělena den po přijetí Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR 2030 vládou naší země.“ dodal Pavel Kafka, prezident ČMA a viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Součástí akce bylo rovněž vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže O nejlepší studentskou esej, tentokrát zaměřenou na téma Digitální společnost. Do soutěže se přihlásilo celkem 33 studentů, z deseti finalistů si odnesly ceny studentky z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Katarzyna Czerná, Bc. Kateřina Čeganová a Bára Žárová. Ceny rovněž získalo 31 manažerů jednotlivých odvětví: Zemědělská výroba: Jaroslav Mikoláš LUPOFYT, Zemědělství a obchod: Jaroslav Vaňous Zemědělské družstvo Sloupnice, Zemědělská a potravinářská produkce: Vítězslav Navrátil ROSTĚNICE a.s., Zemědělské služby: Zdeněk Kubiska ZZN Pelhřimov a.s. Služby pro zemědělce: Josef Liška Synthesia, a.s., Výroba potravin a jiné činnosti: Michal Jedlička Kostelecké uzeniny, a.s., Regionální ekologický rozvoj Jan Hůda Rybářství Třeboň Hld. a.s., Knižní vydavatelství a fotoslužby: Václav Kadlec Albatros Media a.s., Výroba a zpracování skla a keramiky: Luděk Steklý AGC Automotive Czech a.s., Výroba z textilu: Pavel Zezula Nová Mosilana, a.s., Strojírenství a výroba z plastů:  Miroslav Stančík LUCCO a.s., Výroba nábytku: Martin Beran Dřevotvar družstvo, Výrobky z textilu: Jana Malá  Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, Kovodělná a strojírenská výroba: Petr Novák Koyo Bearings ČR s.r.o., Stavebnictví: Josef Neuwirth Metrostav a.s., Chemie – ropné produkty: Jan Duspěva ČEPRO a.s., Energetika – obnovitelné zdroje: Radek Brychta Resolar, s.r.o. Elektro zařízení a příslušenství: Vladimír Mogiš EMP s.r.o., Doprava: Uršula Novotná MORAVIA STEEL a.s., Prodej a servis automobilů :Jindřich Zdráhal Mechanika Prostějov,v.d., Výroba strojů a zařízení: Ladislav Verner SOMA spol. s.r.o., Kovo a elektro výrobky: Emil Beber předseda představenstva KOVOBEL, v.d., Velkoobchod a výrobky z plastů: Kateřina Kadlecová USSPA, s.r.o., Vývoj a výroba smart technologií: Milan Baxa  APPLYCON s.r.o., Věda a školství: Petr Moos. Fakulta dopravní ČVUT, Zdravotnictví: Aleš Herman IKEM, Veřejná správa – manažeři: Michal Kopecký Hlavní město Praha, Veřejná správa – představitelé: Martina Děvěrová Magistrát hlavního města Prahy, Služby pro podnikatele: Marta Nováková U & SLUNO, a.s., Služby pro obyvatelstvo: Miroslav Bobek ZOO hl. m. Prahy, Léčebné a lázeňské služby: Václav Volejník Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé. Do Síně slávy byl uveden prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Ocenění za dlouhodobé prosazování zájmů byznysu i manažerské řízení převzal z rukou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, zástupců vyhlašovatelů a loňského vítěze Jana Preclíka. „Velmi mne těší, že jsem dnes mohl osobně uvést do pomyslné Síně slávy soutěže MANAŽER ROKU prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka. To, že Jaroslav Hanák vstupuje do Síně slávy, je zasloužená pocta a ocenění mnoha let práce pro český průmysl a pro hospodářskou kondici České republiky,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.  Jaroslav Hanák vystudoval VŠE v Praze, obor ekonomika řízení dopravy. Více jak 30 let pracuje v silniční dopravě a již od roku 1991 je majoritním vlastníkem, předsedou představenstva a prezidentem FTL – First Transport Lines a.s. se sídlem v Prostějově. Své zkušenosti z oblasti dopravy a podnikání uplatňuje na regionální i mezinárodní úrovni. Za svou kariéru posbíral řadu ocenění, mimo jiné v roce 2013 právě v soutěži MANAŽER ROKU za oblast dopravy a logistiky. Z pozice prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, je i ve svém druhém funkčním období místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) a vedoucím zaměstnavatelské delegace. Díky tomu hájí požadavky a pozice zaměstnavatelů. Při jednáních s vládou prosazuje například lepší podnikatelské prostředí a bojuje proti častým změnám legislativy. Aktivně se věnuje trhu práce, prosazování efektivního mýtného systému či nového stavebního zákona a podpoře exportu. Pravidelně se účastní podnikatelských misí při zahraničních cestách představitelů vlády nebo prezidenta republiky Miloše Zemana, jehož je poradcem pro oblast průmyslu, dopravy a stavebnictví. Podporuje rovněž moderní průmysl a digitalizaci výroby i státní správy. „Tohoto ocenění si nesmírně vážím a beru ho hlavně jako uznání mé dosavadní práce, ať už na půdě tripartity, tak i v mém podnikání. Máme však před sebou ještě hodně práce. Aktuálně například budeme seznamovat politiky s prioritami Svazu průmyslu a dopravy, které jsme definovali jako klíčové pro rozvoj naší ekonomiky,“ okomentoval své ocenění Jaroslav Hanák. „Jenom my zvedneme HDP této země a vláda se na tom přiživí,” dodal s pohledem na vedle stojícího premiéra Bohuslava Sobotku. „Je důležité, aby vláda neškodila. Ne aby se přiživovala, ale pomáhala,” odpověděl Sobotka. Slavnostního udílení cen Manažer roku 2016 se zúčastnili také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr průmysl a obchodu Jiří Havlíček a ministr dopravy Dan Ťok. Soutěž se koná pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana.

Jaromír Hampl

Podobné příspěvky

Česká koruna patří ke světovým vítězům let pandemie a války

Afri

Nezaměstnanost je nižší u mužů a roste jen mírně

Afri

Turecká lira se dnes propadla na svoji nejslabší úroveň vůči české koruně v historii

Afri