Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Celá Evropa řeší problém vysokého tempa růstu cen potravin

Zabka-Satalice

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) vyzývá ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby v případě spuštění avizovaných kontrol zajistil jejich naprostou transparentnost a objektivnost a zveřejnil jasnou metodiku, která vyvrátí veškeré pochybnosti o politickém zneužití zdražování potravin. SOCR ČR upozorňuje, že marže je zcela neprůkazná veličina, neboť zahrnuje všechny náklady včetně mezd, energií, logistiky a dalších položek. Ty se přitom v různých článcích řetězce zemědělec, výrobce potravin a obchodník výrazně liší. Jedinou použitelnou hodnotou k porovnání je ziskovost, která se v případě obchodu pohybuje na úrovni 3,5 % až 4 %.

SOCR ČR: Marže nejsou ziskem. Kontroly musí mít smysl a být přínosem pro spotřebitele

  • Ministrem Nekulou avizované kontroly se musí týkat i zemědělců a výrobců potravin a zahrnout všechny potraviny
  • Obchodním řetězcům se daří zpomalovat růst cen potravin, který je nižší než inflace
  • Vyzýváme ministra zemědělství, aby otevřeně řekl, zda chce pomoci spotřebitelům, nebo naopak vybraným podnikatelům v zemědělství

Vyvoj_Cen_Potravin „Panu ministrovi bych rád připomněl, že marže se nerovná v žádném případě zisk. Pokud na svém plánu zahájit kontroly trvá, vyzývám ho, aby do nich zapojil celý řetězec produkce a distribuce potravin, tedy i zemědělce a výrobce, a zahrnul celý sortiment, nejen několik náhodně vybraných položek,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, a dodal: „Celá Evropa řeší problém vysokého tempa růstu cen potravin, jen my prověřujeme, zda je rovnoměrné rozložení marží v potravinovém řetězci. Ministerstvo by mělo jednoznačně říct, co je jeho cílem. Pokud je to ochrana zájmu spotřebitele, tak by se měl pan ministr vrátit ke svému slibu na snížení DPH na potraviny, který zcela vyšuměl, případně skutečně účinně osekat zbytečné dotace velkým zemědělcům a ušetřené peníze použít na snížení nákladů těch výrobců potravin, které drtí vysoké ceny energií. Z dosavadních vyjádření pana ministra bohužel plyne, že jeho cílem je místo ochrany zájmu občanů této země umělé navyšování zisků velkých zemědělců, kteří přitom loni vykázali třetí nejvyšší zisk v historii.“

Naklady_Zisk_ObchodTempo růstu cen potravin v ČR je dlouhodobě nižší (11,5 %), než je úroveň inflace (13 %). Ceny zemědělských produktů přitom narostly až o 27,6 %. Obchod tak brání skokovému nárůstu cen ve prospěch zákazníka a na úkor svých marží. Princip ekonomického fungování retailu je založen na nízké průměrné marži při vysokém obratu. České prostředí v retailu patří v Evropě k těm nejvíce konkurenčním. Na pokrytí 75 % trhu se podílí až 11 obchodních řetězců, zatímco v okolních zemích jich je přibližně polovina.

Žádám ministra zemědělství, aby nám sdělil, kdo bude kontroly provádět a na jakém legislativním základě. V případě, že ke kontrolám dojde, pana ministra vyzývám, aby se osobně zaručil, že tento systém bude naprosto transparentní a v souladu s platnou legislativou. Především ale žádám pana ministra, aby přestal hájit agrobarony a začal konečně myslet na lidi a přišel se skutečně účinnými opatřeními, která zpomalí růst ceny potravin,“ zdůraznil T. Prouza.

Podobná kontrola marží, konkrétně u másla, se uskutečnila v roce 2017 v době tzv. máselné krize. Výsledky šetření jasně prokázaly, že marže obchodníků jsou stabilní a za masivním nárůstem ceny stálo umělé zdražování ze strany potravinářských firem.

Mgr. Martin Pitro

 

Podobné příspěvky

Mezi Čechy stoupá zájem o vytápění dřevem

Afri

Důchodci se letos dočkají ještě třetí valorizace

Afri

Stavební práce zdražují nejvýrazněji od roku 2008

Afri