Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Podnikatelé mohou čerpat dotace na fotovoltaické systémy

fotovoltaika

Na pořízení a instalaci fotovoltaických systémů a bateriových úložišť lze nyní získat až 50% dotaci.

8. března Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z Národního plánu obnovy.

solarni-energieIVýzva chce podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace je možné čerpat na projekty samostatných fotovoltaik, ale i na systémy s akumulací energie, bateriová úložiště.

Příjemci podpory jsou malé, střední i velké podniky. Vyjma podniků, které jsou 100 % vlastněné veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Dotace je možné čerpat na:

  • na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie (fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady),
  • projektovou dokumentaci stavby fotovoltaické elektrárny,
  • inženýrskou činnost ve výstavbě.

Nejsou podporovány instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci, instalace umístěné na zemi nebo realizované veřejnými subjekty, a výzkumné, vývojové a pilotní projekty.

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce. Podpora nesmí být poskytnuta na téže výdaje projektu, na které již byla anebo bude poskytnuta jiná podpora z veřejných zdrojů.

Martina Jandusova

Zdroj: https://www.prumyslovaekologie.cz/

Podobné příspěvky

Elektřina zdraží, přitom české domácnosti i v době pandemie platí za elektřinu suverénně nejvíce v celé Evropě

Afri

Češi letos utratí za Silvestra v průměru 1800 korun, celkově výrazně méně než loni 

Afri

Po schválení ropného embarga EU rostou akcie maďarského MOL

Afri