Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Poptávka po nebankovním financování v 1. pololetí vzrostla o 19,7%

penize

Poptávka domácností a podnikatelských subjektů po produktech nebankovních finančních institucí v 1. pololetí 2022 rostla navzdory zhoršení makroekonomické situace i dopadům válečného konfliktu na Ukrajině. Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) zvýšily k 30. červnu meziročně objem financování o 19,7 % na 101,09 miliardy korun. Poptávka po financování rostla v 1. pololetí v oblasti financování podnikatelských subjektů (profinancováno 87,35 mld. Kč, meziročně +20,0 %) i v oblasti financování zboží a služeb pro spotřebitele (objem financování 13,74 mld. Kč, meziročně +17,9 %).

Členové ČLFA profinancovali 101,09 mld. Kč 

  • Rostl objem financování podnikatelů (+20 %) i domácností (+17,9 %)
  • Zhoršená dostupnost nových i ojetých automobilů se projevila také v objemu jejich financování, které pokleslo meziročně o 1,1 %
  • Firmy a podnikatelé mají vyšší zájem o financování svého provozu prostřednictvím factoringu (postoupení pohledávek)

penizeNebankovní finanční společnosti pečlivě sledují vývoj i predikci makroekonomické situace, která má na klienty negativní dopad zejména v oblasti růstu úrokových sazeb. Finanční, leasingové i factoringové společnosti jsou i nadále připraveny při dodržování principů odpovědného úvěrování financovat záměry podnikatelů i domácností.

Dostupné financování je jedním z klíčových stabilizačních prvků české ekonomiky. Za pololetí profinancoval nebankovní finanční sektor reprezentovaný členskými společnostmi ČLFA více než 100 miliard korun. Přestože celková poptávka po financování roste, jsou zřejmé nové změny ve struktuře poskytnutého financování. Snížená dostupnost nových automobilů a nedostatek ojetin přispěly ke snížení objemu financování osobních vozidel o 0,24 miliardy korun. Rychle rostl zájem o profinancování pohledávek prostřednictvím factoringu, zajímavý růst byl zaznamenán i u objemu financovaní nově pořízených strojů a zařízení,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Na pořízení silničních dopravních prostředků poskytly nebankovní finanční společnosti v 1. pololetí financování v objemu 36,4 mld. korun (meziročně +5,9 %). Z toho 21,55 mld. korun směřovalo k pořízení osobních vozidel (-1,1 %). Díky financování členských společností ČLFA bylo zakoupeno 24 907 nových osobních vozidel, tedy 25,2 % ze všech nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v 1. pololetí letošního roku.

Na pořízení strojů a zařízení poskytli členové ČLFA za prvních šest měsíců letošního roku financování v objemu 16,35 mld. korun, meziročně o 23 % více.

Znatelný nárůst zájmu o financování provozu prostřednictvím factoringu (postoupení pohledávek) zaznamenaly factoringové společnosti. Objem prostředků poskytnutých klientům k 30. červnu 2022 dosáhl 34,57 miliardy korun (+30,6 %).

Ke konci prvního pololetí 2022 spravovaly členské společnosti ČLFA necelých 973 tisíc aktivních leasingových a úvěrových smluv. Pohledávky z těchto smluv dosáhly 256,56 miliardy korun – během prvních šesti měsíců letošního roku se tak zvýšily o 8,32 miliardy korun (3,4 %).

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí roku 2022 podle účelu

  celkový objem v mld. Kč

(1. pololetí 2022)

celkový objem v mld. Kč

(1. pololetí 2021)

změna v %
 

financování podnikatelských investic

(finanční a operativní leasing,

podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)

52,78 46,32 +13,9 %
 

financování firemního provozu

(factoring)

34,57 26,46 +30,6 %
 

financování domácností

(spotřebitelské úvěry,

spotřebitelský leasing)

 

CELKEM

 

13,74

 

 

 

101,09

 

11,66

 

 

 

84,44

 

+17,9 %

 

 

 

+19,7 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Detailní informace k financování domácností a podnikatelů tvoří přílohu tiskové zprávy.

  

O České leasingové a finanční asociaci (ČLFA)

ČLFA je zájmovým sdružením finančních institucí, které poskytují služby financování v oblasti finančního a operativního leasingu, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoring. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů. Více na: http://www.clfa.cz/

Miroslav Beneš

Nebankovní financování podnikatelských subjektů v 1. pololetí 2022

Nebankovní finanční instituce sdružené v ČLFA poskytly na financování podnikatelských subjektů v 1. pololetí 87,35 mld. Kč (meziročně +20 %). Na financování podnikatelských investic připadá z této částky 52,78 mld. Kč, na financování provozu (factoring) pak 34,57 mld. Kč.

 I nadále rostla mezi podnikateli rychlým tempem obliba factoringu (postoupení pohledávek na factoringovou společnost). Jde o dlouhodobý trend posledních let, kdy si podnikatelé oblíbili přínos zrychlení oběhu finančních toků a jistotu provozního financování. Objem prostředků poskytnutých členy Asociace factoringových společností ČR ke konci 1. pololetí podnikatelům dosáhl 34,57 mld. Kč (+30,6 %). Významně se zvýšil podíl bezregresního factoringu – z 49,1 % v 1. pololetí 2021 na 58,2 % k 30. červnu 2022. V rámci tohoto produktu přechází riziko v případě nezaplacení postoupené pohledávky na factoringovou společnost. Celková hodnota postoupených pohledávek na factoringové společnosti vzrostla ke konci pololetí o 32,6 % na 143,4 miliardy korun.

V rámci leasingu movitých věcí (strojů, zařízení a dopravních prostředků) profinancovaly nebankovní finanční instituce v pololetí 14,69 mld. korun (+9,4 %). Meziročně klesl podíl operativního leasingu (z 60,5 % na 54,4 %). I nadále v tomto segmentu dominuje leasing silničních vozidel:

  • podíl leasingu osobních a užitkových automobilů 45,6 %
  • podíl leasingu nákladních automobilů 22,0 %

22 nových smluv bylo uzavřeno na leasing nemovitostí. Celková financovaná částka v 1. pololetí dosáhla 1,77 mld. Kč. Na finanční leasing bylo členy ČLFA ke konci pololetí financováno celkem 230 nemovitostí.

Úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele poskytovalo v 1. pololetí 22 členů ČLFA. Celková výše nově poskytnutých úvěrů v 1. pololetí dosáhla 35,96 mld. Kč (meziroční růst o 15,2 %). Drtivou většinu vstupního dluhu tvoří účelové úvěry, a to na pořízení osobních a užitkových vozidel (39 %), na nákladní automobily (16,4 %) a na stroje a zařízení (36,2 %).

Podnikatelské úvěry na nemovitosti dosáhly v 1. pololetí výše 0,36 mld. Kč.

Nebankovní financování spotřebitelů v 1. pololetí 2022

Nebankovní finanční instituce sdružené v ČLFA poskytly na financování záměrů domácností v 1. pololetí 13,74 mld. Kč (meziročně +17,9 %).

 Celkem 16 členů ČLFA, kteří jsou licencovanými poskytovateli spotřebitelských úvěrů Českou národní bankou, poskytlo k 30. 6. 2022 spotřebitelské úvěry v celkové výši 13,34 mld. Kč (meziročně +21,2 %), z toho:

  • neúčelové půjčky v objemu 3,72 mld. Kč (+26,2 %)
  • revolvingové úvěry v objemu 5,03 mld. Kč (+26,1 %)
  • financování hmotného majetku v objemu 4,59 mld. Kč (+12,9 %)

Rostla průměrná hodnota financovaných osobních vozidel. Objem spotřebitelských úvěrů na jejich pořízení vzrostl o 3 % na 3,53 % i přesto, že počet uzavřených smluv se mírně snížil. Oblast financování nových i ojetých automobilů pro spotřebitele je i přes tento růst jedinou komoditou, kde zaznamenala ČLFA pokles v objemu financování oproti pololetí roku 2019 (před epidemií COVID-19), a to o 11, respektive 12 %.

Nebankovní finanční instituce evidovaly ke konci 1. pololetí 2022 celkem 592 tisíc úvěrových smluv se spotřebiteli. Celkový objem pohledávek z těchto smluv se zvýšil o 2,5 % na 32,75 mld. Kč oproti konci minulého roku.

Objem financování u spotřebitelského leasingu v 1. pololetí klesal. U movitých věcí a krátkodobých pronájmů klesla meziročně celková financovaná částka o 38,9 % na 0,40 mld. Kč. I nadále u tohoto produktu dominoval leasing silničních vozidel – ta jsou předmětem leasingu u 99,5 % finančního objemu u nově uzavřených smluv.

Podobné příspěvky

Prodej budovy Hlavní pošty v pražské Jindřišské ulici by byl správným krokem

Afri

Česko letos poroste zřejmě méně, než nově prognózuje MMF

Afri

Reakce finančních trhů na pokus o ruský puč byla jen mírná

Afri