Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Příliš restriktivní legislativa může vést k většímu zájmu o nelegální alternativy

automaty_pixabay

Nelegální hazard je termín používaný k označení her a sázek, které porušují platné zákony a předpisy. Jedná se o hazardní aktivity provozované bez povolení, nebo na místech, která nejsou licencována pro poskytování hazardních her. Nelegální hazard se může týkat různých forem hazardních her.

Nelegální hazard v České republice?   

Legální hazard je u nás regulovaný a licencovaný státem, což umožňuje dohled a kontrolu nad těmito aktivitami. Stát a legální provozovatelé se tak aktivně podílejí na ochraně a prevenci veřejnosti proti negativním důsledkům hazardu jako je závislost či finanční problémy. Příkladem je projekt Zodpovědné hraní, který má pozitivní ohlas mimo jiné proto, že se do něj aktivně zapojují všichni legální provozovatelé hazardních her. „Naším cílem je zachovat čisté, regulované prostředí se zdravou konkurencí, ve kterém budou profitovat i obce. Nejen skrze zachování optimálního přijmu z daní, ale i vymýcením černých heren. Osobně pravidelně komunikujeme jak se státní správou, tak i městskou policií a aktivně se zapojujeme do dění ve městech, kde místní samospráva umožňuje provozování hazardních her,“ říká Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha, sítě Star Casino.

 Kde se vlastně bere a proč vzniká?

Důvody vzniku černých provozoven jsou různé.  Často za toho mohou dva extrémy: nedostatečná nebo až přílišná regulace. Pokud země nemá jasně definované a uplatňované zákony a předpisy v oblasti hazardních her, může to vést k nejasnostem a vzniku nelegálních hazardních aktivit.

A pochopitelně velkým faktorem je možná ziskovost. Nelegální provozovatelé mohou vidět v této oblasti příležitost k zisku bez splnění požadavků na licenci, placení daní a dalších regulací. V dnešní době může šedou zónu ovlivňovat i technologický pokrok. S rozvojem internetu a online platforem se může objevovat rostoucí počet nelegálních online hazardních stránek. Tyto stránky mohou být obtížně dohledatelné a stíhatelné.

„Paradoxně i příliš restriktivní legislativa může vést k většímu zájmu o nelegální alternativy. Pokud jsou hazardní hry zcela zakázány nebo příliš omezovány, může to vytvořit prostor pro ilegální provozovatele. Právě takové situace se obáváme v našem přísně regulovaném prostředí,“ komentuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha, sítě Star Casino.

Důsledky nelegálního hazardu jsou například narušení regulací, nedostatečná ochranu hráčů, možnost podvodu a praní špinavých peněz. Aby se tento problém řešil, je důležité, aby stát měl efektivní legislativu, dohled, sankce a vyšší podporu Celní správy k řešení nelegálního hazardu.

Jak široká je šedá zóna?

IPRH odhaduje velikost nelegálního trhu na 20-30 %. To odpovídá zhruba 6, 6 mld. korun. Právě tolik nelegální herny od hráčů inkasují.  Stát pak na daních a dalších poplatcích přichází o více než 2 mld. Kč ročně. Počet provozoven však narůstá a řada odborníků očekává, že po zvýšení sektorové daně, která je aktuálně diskutována, se počet opět zvýší. Pro legální provozovatelé mohou být přísnější pravidla likvidační. Spoustu provozovatelů to bude nutit uzavřít své provozovny. A ty pak mohou dát prostor vzniku černých heren. Podle IRPH bylo od roku 2017 Celní správou odhaleno na 1155 nelegálních heren.  Velikost černého trhu u online technických her je 30 % (dle Analýzy GTO Solutions s.r.o. mapující nelegální online hazard na základě průzkumu provedeného přímo mezi hráči online hazardních her).

Nelegální provozovny nejsou zatíženy daněmi ani regulacemi. Hráčům si tak mohou dovolit nabízet atraktivnější produkty, výhodnější sázky a celou řadu dalších výhod. Provozovatelům je i převážně jedno, kdo jeho hráči jsou. „Dochází k nerespektování Registru vyloučených osob a věkového limitu pro vstup. Celní správa se snaží v boji proti nelegálnímu hazardu být aktivní, nicméně nelegálních provezen je stále více než těch licencovaných a nemyslím, že pouze zpřísňování podmínek pro legální provozovny a jejich sankciování je z jejich strany dostačují,“ míní Miloslav Bohůnek a dále upozorňuje: „Právě i aktuální debata o zpřísnění RVO a jeho rozšíření o osoby v exekuci může mít negativní dopad na legální trh. Může dojít k situaci kdy se legální provozovny stanou čím dál méně přístupné, ale hráče to od hraní neodradí. Naopak budou vyhledávat černé provozovny.“

 Jaké to má důsledky?

S rostoucí šedou zónou a nedostatečnou prevencí může narůstat zločinnost. V takový moment pak bohužel zásady, či snahy o Zodpovědné hrání postrádají smysl. To pak může mít negativní dopad na společnost a vyžaduje to další náklady na boj proti nim ze strany státu. Dalším aspektem jsou i sociální náklady, kdy hazard v černých hernách může vést ke zvýšenému riziku vzniku závislostí a finančních problémů u jednotlivců. To může vyvolat další náklady pro stát v podobě léčby závislostí, sociálního zabezpečení a podpory osob v důsledku finančních problémů.

Pavel Kašpar

Podobné příspěvky

Rostoucí ceny energií vystřelily nahoru zájem o domácí fotovoltaiku

Afri

Zrušení spojení Monety a Air Bank není překvapivé

Afri

Rozšíření služeb skupiny PSA v rámci on-line prodeje

Afri