Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Protiinflační dluhopisy

Dluhopisy-republiky

Jak fungují a jak s nimi dokážete chránit finance?

Aktuální míra inflace v České republice výrazně převyšuje hodnoty, na které jsme byli v posledních letech zvyklí. Lidé proto hledají způsoby, jak ochránit své úspory před znehodnocením. Jednou z variant, které se nabízejí, je protiinflační dluhopis.

Co je to vlastně inflace?

Inflace je velice často prezentována jako „zdražování“, tedy růst cen zboží a služeb. Existuje ale i druhý pohled – inflace je poklesem kupní síly peněz. Podíváme-li se na problematiku touto optikou, zjistíme, že řešením problému není kvůli zdražování šetřit, ale nalézt způsoby, jak majetek před inflací ochránit.

Jak se inflaci efektivně bránit?

Existují dvě cesty, které vám pomohou dopady inflace zmírnit:

 • uložení prostředků na úročené spořicí produkty
 • investice do výnosnějších aktiv

Spořicí produkty patří ke konzervativnějším produktům. Vyznačují se nízkým rizikem. Nízké riziko ale také znamená nižší výnos.

Typickými příklady spořicích produktů jsou:

 • spořicí účty
 • termínované vklady
 • stavební spoření

V současné době ale platí, že uložením prostředků do těchto produktů sice zmírníte dopady inflace, reálně se však budou vaše úspory stále znehodnocovat.

Chcete-li tedy inflaci skutečně výrazně zmírnit nebo dokonce překonat, budete se muset orientovat na investiční produkty a nástroje, jako jsou například:

 • dluhopisy
 • akcie
 • komodity
 • nemovitosti
 • kryptoměny
 • umění

Protiinflační dluhopis: Jistota vysokého zhodnocení při nízkém riziku?

Protiinflační dluhopis je charakteristický proměnlivou úrokovou sazbou vázanou na aktuální míru inflace.

Zjednodušený příklad: Pokud koupíte dluhopisy o jmenovité hodnotě 100 000 Kč s ročním kupónovým výnosem rovnajícím se inflaci, za předpokladu 2% inflace dostanete za rok kupónovou platbu ve výši 2 000 Kč. Bude-li inflace 10 %, platba bude 10 000 Kč. Takto se bude kupónová platba v závislosti na míře inflace každý rok měnit až do data splatnosti dluhopisu, kdy kromě kupónu musí věřitel vrátit také původní investovanou částku.

Protiinflační dluhopisy emitovala například Česká republika. A protože právě státní dluhopisy patří k těm vůbec nejméně rizikovým, s růstem inflace se stal protiinflační dluhopis České republiky velice atraktivním cenným papírem.

Pokud však naleznete nabídku protiinflačního korporátního dluhopisu (tedy obligace emitované soukromou společností), je na místě zvýšená obezřetnost. Firemní dluhopisy jsou oproti těm státním zpravidla mnohem rizikovější. Pokud se společnost dostane do finančních potíží, může věřitel o celou částku přijít. Před koupí korporátního dluhopisu je nezbytné důkladně prověřit finanční situaci společnosti a záměr využití finančních prostředků, které firma emitováním dluhopisů získá.

red.

Podobné příspěvky

Tuzemskému stavebnictví chybí podpora vlády

Afri

Green deal mrtev není, ale pouze v naplánované podobě ano

Afri

ČNB zvedá úrok více, než se čekalo, nejvýše od října 1999

Afri