Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

Stavební spoření zůstává nejvýhodnějším spořicím produktem na trhu

Stavební spořitelny začaly s podporou energetické transformace domácností v Česku. Od ledna své služby rozšířily o profesionální dotační poradenství přímo na pobočkách stavebních spořitelen či jejich mateřských bank po celé zemi. Jde přibližně o 1 300 míst, kde lidé mohou získat informace k dotačním programům na zateplení či fotovoltaiku od Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) z programu Nová zelená úsporám.

Na tiskové konferenci Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) vystoupili Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny a předseda AČSS, Pavel Čejka generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny a místopředsedy AČSS, a Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. Zúčastnil se také Petr Waldman ze Státního fondu životního prostředí ČR. Za čtvrtstoletí působení stavebního spoření u nás bylo uzavřeno 16,3 milionu smluv, počet poskytnutých úvěrů byl 2,4 milionu za celkově 850 miliard korun. Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Asociace českých stavebních spořitelen spolupracují na podpoře energetické transformace českých domácností.

 Vše na jednom místě

Lidé mohou od letošního roku získat dotační poradenství na realizaci opatření na podporu udržitelného bydlení, která navíc nemusí být pevně spjata s nemovitostí. V první fázi klient získá poradenství v oblasti dotací a úvěrů a kontakt na certifikované odborníky. Stavební spořitelny mu pomohou i při vytváření finančního plánu k návrhu na rekonstrukci. Ve druhé fázi pak i administraci úvěru a dotace od SFŽP ČR. Spořitelny budou totiž přímo napojeny na systém SFŽP ČR pro podávání a správu žádostí a vyplněné žádosti do něj za klienta nahrají. Součástí služby bude i asistence a poradenství v rámci následného řízení o dotaci, a to až do okamžiku doložení realizace projektu. „Novela zákona o stavebním spoření dává sektoru nové kompetence v oblasti podpory energetické transformace domácností, a to zejména rozšířením účelovosti poskytovaného financování a možností poskytovat domácnostem dotační poradenství. Významnou změnou, kterou nová legislativa přináší je také rozšíření zdrojů o prostředky státu nebo EU a možnost propojovat je se zdroji stavebních spořitelen,“ říká Michael Pupala, 1. místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen.

„Jsme rádi, že díky spolupráci se stavebními spořitelnami získáváme silného partnera nejen v oblasti poradenství, ale i při financování renovací v rezidenčním sektoru. Rozšíření poradenské sítě na pobočky stavebních spořitelen zjednoduší lidem přístup k prostředkům z podpůrných a dotačních programů. Usnadníme cestu k levnější a zelenější energii a posílíme míru energetické soběstačnosti českých domácností. Přispějeme tím i ke snižování produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů a pomůžeme naplnit klimatické cíle státu,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Stavební spoření v roce 2023

Rok 2023 byl pro celý sektor stavebních spořitelen velkou výzvou. Počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření sice v první polovině roku klesal, ale od srpna došlo k obratu. V roce 2022 bylo uzavřeno 572 210 nových smluv, loni to bylo 480 599 smluv. Celkový počet smluv 3,15 mil. v roce 2012 se loni změnil na 2,8 mil. Počet úvěrů 52237 v roce 2022 se loni zmenšil na 44515, objem byl v roce 2022 56,7 mld Kč, loni 35,5 mld Kč. Objem nezajištěných úvěrů stoupl z 19,8 mld Kč v roce 2022 na 20,1 mld loni.

„V době klesající inflace, kdy zároveň stojíme na prahu snižování úrokových sazeb u spořicích produktů, je ideální doba na založení stavebního spoření, kde si současné vysoké zhodnocení zafixují lidé na 6 let. Také u hypotéčních úvěrů jsme, díky vysokým úrokovým sazbám, zaznamenali celkově menší zájem klientů, ale u nezajištěných úvěrů, určených především na rekonstrukce bydleni, došlo v porovnání s předchozím rokem naopak k mírnému nárůstu. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat, protože stavební spořitelny se stávají hybateli vlny energeticky udržitelných rekonstrukcí, která Česko v následujících letech čeká,“ sdělil Libor Vošický, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Nejvýhodnější spořící produkt na trhu

Úrokové sazby u stavebního spoření jsou garantované na celých šest let. Jiný takto dlouhodobý produkt na trhu neexistuje. Vzhledem k očekávanému vývoji základní sazby ČNB půjdou letos i v dalších letech úroky u jiných produktů (především spořících a terminovaných) dolů. Od letošního se roku snížila však státní podpora z původních deseti procent na pět procent z naspořené částky, a to jak pro nové, tak existující smlouvy. Stále platí, že stavební spoření umožňuje stavebním spořitelnám poskytovat úvěry bez zajištění se splatností až 25 let pro klienty všech příjmových skupin.

Průměrné zhodnocení 4,5 % ročně

V roce 2024 se očekává u stavebního spoření průměrné zhodnocení na úrovni přibližně 4,5 %. Po šesti letech lze navíc úspory využít bez omezení. Výhodou je i kombinace státní podpory a bonusů od stavebních spořitelen.

Výhodné půjčky ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření má sazbu maximálně 3procentní body nad spořicí sazbou a je dostupný pro všechny účastníky stavebního spoření. Ideální je na financování rekonstrukcí. Nárok na žádný úvěr ze stavebního spoření je možné získat nejdříve dva roky od zahájení spoření. Výhodou je, že úrokovou sazbu budete znát už při uzavření smlouvy o stavebním spoření. Tato sazba se po celou dobu splácení nemění. K dotaci z programu Oprav dům po babičce lze čerpat také zvýhodněný úvěr. Ten bude možné použít na spolufinancování komplexního zateplení a dalších úsporných opatření tak, že prostředky z něj pokryjí rozdíl mezi způsobilými výdaji a poskytnutou zálohovou dotací (tu lze čerpat předem). Úvěry budou úročeny maximálně polovinou úrokové sazby stanovené ČNB platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení Výhodou je, že splatnost bude až 20 let bez zástavy nemovitosti

AČSS si klade za cíl společně se svými členy vytvářet spolehlivý, funkční a stabilní systém stavebního spoření a také upevňovat důvěru v tento produkt. Důraz klade na vytváření příznivých podmínek pro řešení bytových potřeb lidí žijících v České republice. Vznikla v roce 2000 a v současnosti sdružuje čtyři stavební spořitelny (ČSOB Stavební spořitelna, a. s., Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. a Raiffeisenbank stavební spořitelna a.s. AČSS udržuje kontakty s partnerskými organizacemi v Evropě a podílí se stejně jako všichni její členové na činnosti Evropského sdružení stavebních spořitelen.

Jaromír Hampl                           Foto: J. Hampl, AČSS

Podobné příspěvky

Stát zbytečně přichází o milióny na dopravních stavbách

Šebík

Zrušení zaručených mezd by české ekonomice prospělo

Redakce

Kdo může za to, že Česko má pátou nejvyšší inflaci v OECD?

Redakce