Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika

V ČR se spouští se projekt přesného měření inflačních očekávání

Anglo-American University (AAU) v Praze

Inflační očekávání domácností, významný faktor ovlivňující samotnou inflaci, budou nově modelována na základě propracovaného podrobného šetření. Anglo-americká vysoká škola (AAU) připravila spolu s Fakultou sociálních věd UK a Českou národní bankou (ČNB) projekt, který získal grant Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci Programu SIGMA ve výši 2 milionů korun. Na projektu bude pod vedením Jiřího Schwarze ml. pracovat šestičlenný tým ekonomů a dalších výzkumných pracovníků ze všech tří jmenovaných institucí.

Anglo-American University (AAU) v Praze„Vývoj inflačních očekávání musí centrální banka pečlivě sledovat. Pokud se tato očekávání začnou od inflačního cíle odchylovat, naznačuje to pokles důvěry ve schopnost centrální banky udržet cenovou stabilitu. Tím roste riziko, že inflace skutečně poroste,“ vysvětlil Jiří Schwarz ml., děkan School of Business Administration na AAU, význam potřeby kvalitní metodiky, dat a jejich zpracování v oblasti inflačních očekávání. „Dosud u nás neexistující detailní šetření tak poskytne výsledky jak k užitku ČNB, tak odborné veřejnosti. Jsem rád, že je AAU v čele této vědecké iniciativy a že i soukromá vysoká škola může vést kvalitní výzkum,“ doplnil Jiří Schwarz ml.

Projekt se umístil na 4. místě pořadí z 379 podaných projektů v rámci této soutěže. TAČR celkem podpořil 68 projektů.

Cílem projektu je pomocí výběrového šetření mezi českými domácnostmi získat data a jejich následným zpracováním modelovat inflační očekávání domácností očištěná o idiosynkratické a systematické odchylky. To nynější šetření neumožňují, což významně snižuje jejich použitelnost pro nastavování parametrů měnové politiky. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že problémem zjišťování inflačních očekávání domácností je různé chápání pojmu inflace. Při konstrukci dotazníku budou řešitelé vycházet z nového konceptu nepřímého zjišťování inflačních očekávání a použijí kombinaci přímých a nepřímých otázek k získání nevychýlených a srovnatelných odpovědí. Respondenti budou dotazovaní i na míru nejistoty svých odpovědí a plánované změny spotřebitelského chování. Získaná data budou zpracovaná ekonomickými a ekonometrickými metodami a výsledky budou sloužit jako jeden z důležitých vstupů ekonomických expertů České národní banky pro měnověpolitické rozhodování.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., v angličtině Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou s anglickým studijním programem v ČR. Ve svých studijních oborech (ekonomika a management, právo, mezinárodní vztahy a diplomacie, humanitní studia, žurnalistika a vizuální umění) nabízí studentům vzdělání v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

AAU jako první evropská vzdělávací instituce získala v roce 2016 prestižní americkou akreditaci WSCUC, která akredituje takové renomované vysoké školy, jakými jsou Stanford University, University of California, Berkeley, nebo Chapman University, s níž AAU poskytuje společný MBA program.

Radek Stavěl

Podobné příspěvky

Vláda dá v této topné sezóně lidem na energie zhruba 18 miliard korun

Redakce

Ceny v českém průmyslu rostou nejvýrazněji za takřka 30 let

Redakce

Trh práce zůstává optimistický, na platy a benefity firmy sahat neplánují

Redakce