Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Ekonomika Události

Otevřený dopis předsedy výboru Podnikatelských odborů poslancům Poslanecké sněmovny PČR

Radomil Babek

Věc: Spoluodpovědnost poslanců PSPČR za katastrofální stav České republiky

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

jistě víte, že v ČR již zemřelo na covid více než 24 000 našich spoluobčanů, našich blízkých, přátel či sousedů. Většina, asi 90 % všech zemřelých na covid, jsou lidé starší sedmdesáti let. Potud Vám jistě nepíši nic nového.

Nové možná pro mnohé z vás budou další řádky, otázky a výroky.

rouskaKde se ti lidé nakazili? Vždyť většina starých lidí nosí poctivě roušku, sedí doma nebo v domovech důchodců. V krámcích, hospodách nebo v divadlech to jistě nebylo, to vše je již měsíce zavřeno. Nakazili se snad při přechodu hranic mezi okresy?

 Ptám se vás, poslanců: Zeptali jste se vlády, co dělá pro to, aby se právě ti covidem nejohroženější občané nenakazili a nezemřeli? Udělali jste z moci Parlamentu něco, abyste zabránili zbytečnému umírání, abyste přinutili vládu konat efektivně a rozumně? Já i spousta občanů si odpovídáme sami – vláda ani poslanci neudělali nic, co by skutečně chránilo životy lidí; vláda umí jen zakazovat a přikazovat, a poslanci jsou částečně její podporou a částečně pasivně resistentní.

Je nutné zvážit, proč se česká vláda chová tak hloupě a nezodpovědně. Co je příčinou jejího sebejistého zavírání společnosti, ačkoli to nemá žádné pozitivní výsledky? Jak to, že vláda navzdory stoupající úmrtnosti opakuje stále tatáž neefektivní opatření?

Vysvětlení se nachází v oblasti psychologii moci – ten, kdo má moc, si je jist svým konáním, nemusí nic vysvětlovat, prokazovat, nemusí nikoho přesvědčovat. Má-li člověk přílišnou moc, pozbývá odpovědnosti.

Příliš velká moc, moc bez kontroly, je defektním jevem, je to rakovina společnosti. A tuto rakovinu jste vy, poslanci Parlamentu ČR, pomohli do společnosti infikovat.

Poslanecká sněmovna znovu a znovu umožňovala vládě vyhlásit nouzový stav. Podnikatelské odbory vás opakovaně a vždy vyzývaly, abyste odmítli nouzový stav, abyste uvedli společnost do stavu normálního, kdy vláda bude muset hájit svá rozhodnutí, kdy bude muset občany přesvědčovat, informovat a poučovat.  To jste neudělali a důsledky již rok neseme my, občané České republiky. Vláda díky nouzovému stavu zavírá zemi, zavírá hranice okresů, vysílá do ulic desítky tisíc policistů a vojáků, neefektivně a možná i podvodně mrhá našimi penězi ze státního rozpočtu, zadlužuje nás, zatímco premiér země bohatne, zavírá malé firmy a živnosti, zavřela celou kulturu, … a to vše úplně zbytečně!

Nedosti na tom, odhlasovali jste i nový pandemický zákon, který se od nouzového stavu téměř neliší a jenž dává vládě k dispozici opět téměř nekontrolovanou moc. Oba zákonné nástroje, nouzový stav i pandemický zákon, jsou zákony pro vládu, jsou to opatření ve prospěch moci státu, nikoli ve prospěch občanů. Jsou to, ve vašem pojetí, zákony, které zvyšují moc státu nad občanem a snižují práva občanů.

Vážené poslankyně a poslanci, pokud jste hlasovali pro nouzový stav nebo jste se i jen zdrželi hlasování, pak za tento stav nesete plnou odpovědnost.

Vyzývám vás, abyste změnili svůj pohodlný postoj, abyste volali vládu k odpovědnosti za zmařené životy! Volejte vládu k odpovědnosti za rozvrácenou společnost a devastovanou ekonomiku.

Říká se, že dětem sirky do rukou nepatří. V tom smyslu vás tedy vyzývám – seberte vládě nouzový stav, seberte jí pandemický zákon, protože jinak ten požár moci nezdoláme.

Bábek předsedaRadomil Bábek

předseda výboru Podnikatelských odborů

 

Podobné příspěvky

Starostka Mnichovic Petra Pecková vede středočeskou kandidátku STAN

Afri

Postupné zprovoznění továren skupiny PSA a obnovení obchodních aktivit

Afri

SEZNAM MÍST, KDE BUDOU 18.4. POLICISTÉ MĚŘIT RYCHLOST

Jaroslav Hauer