Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Evropa Politika Zahraniční politika

Manifest E7 za realistickou průmyslovou politiku pro Evropu

Evropská reálná ekonomika pro realistický průmysl politiku” E7, kterou tvoří sdružení malých a středních podniků a podniků se střední kapitalizací z Česka, Francie, Německa, Itálie, Polska, Portugalska a Španělska, vydalo manifest za realistickou průmyslovou politiku.

Vyzývají Evropskou unii k realistickým cílům a časovým rámcům pro konkurenceschopný přechod na zelenou a digitální ekonomiku

Manifest představuje deset klíčových akčních bodů, jež lze realizovat v rámci evropského průmyslu, environmentální, energetické, dovednostní, inovační a obchodní politiky, aby se skutečně podpořila evropská průmyslová politika. Má sloužit jako odrazový můstek pro její růst.

TOP 10 požadavků:

  1. Znovu zavést zásadu „mysli nejprve v malém“
  2. Schůdnější cíle a termíny pro novou legislativu
  3. Moratorium na nové povinné reporty (CSRD)
  4. Usnadnění a zrychlení schvalovacích postupů
  5. Definování jasných cílů „životního cyklu CO2
  6. Snížení byrokratické zátěže pomocí zásady za každou novou povinnost zrušit jinou
  7. Plné využití digitálních technologií a umělé inteligence
  8. Zohlednění kapacit kvalifikovaných pracovních sil
  9. Podpora přenosu technologických inovací
  10. Snížení daní firmám využívajícím zelené inovace a cirkulární ekonomiku

Malé a střední podniky a podniky se střední kapitalizací na kontinentu jsou často označovány za páteř ekonomiky.

S vědomím této skutečnosti, sdružení mikro, malých a středních podniků a podniků se střední kapitalizací v České republice, Francie, Německa, Itálie, Polska, Portugalska a Španělska, která zastupují více než 1,5 milionu podniků, se zapojily do kulatého stolu E7. Spojily se, motivovány společným zájmem o to, jak Evropská unie reaguje na mnoho nestabilních krizí, kterým čelíme. Páteř je pod velkým tlakem: a dirigistický přístup shora dolů způsobuje vyšší výrobní náklady a závislost na dovozu. 

Manifest E7

Tento přístup a jeho důsledky omezují flexibilitu a a inovativnost evropských malých a středních podniků, což jim neumožňuje prosperovat a přinášet na trh řešení, která jsou nejvhodnější pro spotřebitele.

 

Skupina E7 identifikovala čtyři konkrétní body, které vzbuzují obavy:

1. Iluze evropských politiků, že řešení největšího problému, globální klimatických změn, by mohla zvládnout Evropa sama.

2. Strategie pro dosažení tohoto kritického cíle je v současné době definována národními a evropskými orgány. Měla by se  soustředit na definování vyjednaných cílů a záměrů  a zároveň ponechání nalezení vhodných řešení na podnicích a trhu.

3. Tento přístup s sebou doposud nesl přísné časové rámce a lhůty, čímž se zvýšila role zákazů. Je vyvíjen obrovský tlak na náš produktivní evropský systém, který se skládá z jednotlivců, podniků, rodin a komunit.

4. Rovněž upřednostňuje specifické technologie a postupy a vylučuje ostatní ekonomické činnosti z trhu, čímž znemožnil vznik nepředvídaných inovací a tím omezuje budoucí příležitosti. Tento přístup již měl významný dopad na ekosystém malých a středních podniků v Evropě. Způsobilo to zvýšenou poptávku po kapitálu, aby bylo možné držet krok s novými požadavky a následně přivedlo mnoho podniků do finančního a existenčního ohrožení.

Manifest E7 se snaží řešit, jak tento problém řešit, a to pomocí deseti klíčových opatření bodů. Mezi tyto body patří mimo jiné požadavek, aby malé a střední podniky byly důkladněji zapojení do formulování evropských strategií, které mají reagovat na probíhající krize, a požadavek, aby se více požadavek, aby byly právní předpisy hodnoceny z hlediska jejich dopadu na malé a střední podniky, aby se snížila jejich zátěž.

Požadují také snížení byrokracie a výkaznictví, aby se tak snížil jejich dopad na podniky.  Nenechat trh vyčerpat ty nejlepší technologické možnosti, které se mu podařilo získat. Najít řešení, jak reagovat na změnu klimatu, a přejít od přístupu shora dolů k přístupu zdola nahoru. 

“Naši podnikatelé již dlouho chápou, že environmentální udržitelnost a digitalizace procesů jsou nejen nezbytným horizontem, ale také příležitostí pro rozvoj a konkurenceschopnost jejich podniků. Je však nutné udržet pohromadě udržitelnost a produktivitu,” uvedl Maurizio Casasco, předseda evropských podnikatelů CEA-PME ad

My – evropská reálná ekonomika – nyní potřebujeme realističtější průmyslovou politiku. Politiku která pomáhá podnikům čelit výzvám, která jim umožňuje inovovat jejich podnikání. modelů, která usnadňuje přístup na trhy zejména snížením byrokratické zátěže,” řekl Markus Jerger, spolupředseda Evropské podnikatelské asociace CEA-PME a výkonný ředitel CEA-PME.

Konfederace asociací malých a středních podniků “European Entrepreneurs CEA-PME” a se skládá z následujících sdružení:

AMSP (Česko), M-ETI (Francie), BVMW (Německo), CONFAPI (Itálie), RIG Katowicach (Polsko), COTEC Portugalsko (Portugalsko) a ADEGI (Španělsko).

Příloha: Press Release – The E7 manifesto ‘The European Real Economy for a Realistic Industry Policy’ – def 26.06.2023

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a podnikatele na venkově. www.amsp.cz.

Podobné příspěvky

Demonstrace s názvem Jdeme do finále: NECOUVNEME!

Afri

Andrej Babiš na začátku srpna pracovně navštíví Vietnam

Afri

Zeman ve vánočním projevu potvrdil, že radní ČNB úrokové sazby zvedat nebudou

Afri