Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Domácí Politika

Normální svět

hunti seniori_2021

Normální svět je nejen názvem tohoto článku, ale i heslem, které bychom měli mít na paměti a naplňovat. Všem seniorům jde o zajištění sociálních a ekonomických podmínek umožňujících skutečně důstojné stáří v naší společnosti. Důstojné stáří jako nosné téma politického programu však nenacházím v žádném z volebních programu politických stran a hnutí, jako faktickou cestu k jeho naplňování, včetně rozpracování jednotlivých konkrétních bodů zaměřených na zlepšování podmínek v jakých se senioři nacházejí. Senioři jsou skutečně velkou sociální skupinu, kterou nelze přehlížet. Zůstává tedy na nás seniorech, jakým způsobem budeme hledat cestu k naplnění našich oprávněných potřeb v současné i budoucí době. Všichni senioři si zasluhují žít v normálním světě, tak aby nemuseli strádat a měli zajištěno zázemí ke klidnému životu.

Senioři jsou Ti, kteří svou prací vytvořili hodnoty, z nichž vznikal průběžně národní důchod, proto je logické, že očekávají odpovídající odezvu. Je samozřejmé, že se těžko smiřují s výsledky privatizací a mnohdy neodůvodněných restitucí. Vznik politického hnutí Senioři21 je řešením.

Normální svět

seniori_2021Politické hnutí Senioři21.cz je jedinou politickou silou pro současné i budoucí důchodce, pro všechny občany, kteří mají alespoň minimální zájem o životní podmínky seniorů a generační problematiku i její pozitivní řešení.

Naším záměrem je také zvýšit aktivitu seniorů ve všech oblastech a napomoci jim k získání většího sebevědomí, aby si více uvědomovali, že nejsme „skupinou občanů, kterou je možné přehlížet a zanedbávat“, ale i významnou a neopomenutelnou politickou silou.

Mediální obraz seniorů předkládaný veřejnosti prostřednictvím tisku a televize není mnohdy skutečným reprezentativním obrazem představujícím seniory v různých životních situacích, ale z větší části předkládaným obrazem, který není zcela pozitivní. V této oblasti chceme a musíme dosáhnou maximálního zlepšení, aby senioři začali být vnímáni veřejností nejen jako opravdu velká sociální skupina, ale především jako politická síla mající své pozitivní místo v našem celospolečenském normálním světě.

JUDr. Jaroslav Šikula

místopředseda hnutí Senioři21

www.seniori21.cz

Podobné příspěvky

Demonstrace s názvem Jdeme do finále: NECOUVNEME!

Afri

Hus už nebude národ rozdělovat, doufají mocní. Marně!

Šebík

Tomio Okamura nezradí své voliče…

Afri