Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Politika

Proč máme platit za lži? Chceme zrušit či snížit poplatky!

norbert

Nově ustavené Sdružení koncesionářů veřejnoprávních médií (SKVM) je silně nespokojeno se současnými veřejnoprávními médií, které považuje za otevřenou propagandu bez špetky serióznosti. Na poslední tiskové konferenci jeho představitelé absolutně odmítli současný obsah vysílání veřejnoprávní České televize a České rozhlasu, protože jak sdělil jeho představitel JUDr. Norbert Naxera, „veřejnoprávní média za peníze daňových poplatníků propagují program některých politických stran (zejména ODS, ČSSD, ANO) a zájmových skupin (havlisté a „pražská kavárna“).“ Tudíž je podle něj naprosto nepřijatelé, aby „občané, kteří tyto strany nevolí, museli platit poplatky na to, aby se stali oběťmi propagandy, se kterou nesouhlasí.“

Vladimíra Vítová z téhož sdružení tvrdí, že ČT a ČRo už svým obsahem ani veřejnoprávními médii nejsou. „Česká televize by měla být veřejným – a v nejlepším slova smyslu – národně reprezentativním prostorem.“ Kde jinde než v médiu veřejné služby, ptá se, by měl prezident republiky pronášet své projevy? Kde jinde by měly být přenosy národních reprezentací?

Nenechme si to líbit!

K tvrdým kritikům ČT patří i mediální analytik Petr Žantovský. Ve své „Výzvě všem, kterým už Česká televize leze krkem“, kterou vydal letos v lednu v AC24, vyzval nespokojené koncesionáře, aby přestali platit poplatky. Zákon č. 483/1991 Sb. podle něj zavedl zcela vágní terminus technicus „veřejnoprávnost“, což si pracovníci ČT vykládají ve smyslu „Nechte nás dělat, co chceme, plaťte nás za to, aplaudovat konec konců nemusíte, nám je to jedno – od doby, kdy byly vynalezeny peníze, jsou beztak slova díků zbytečná,“ napsal ve své výzvě „kolegům“ Žantovský. Stejně jako členové Sdružení koncesionářů si všiml, že ČT nejenže předkládá svým divákům nevyvážené názory, ale „vlastní postoje a názory na dění u nás i ve světě prokládá pravidelným očerňováním těch, kdo tyto názory nesdílí.“ Je podle něj téměř pravidlem, „že takové ani nepustí do svého vysílání, aby jí nekazili tu její unisono selanku, ačkoli jí to výše řečený zákon doslovně ukládá.“

—–
„Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.“
——
„Je to jen na vás – nás, vážení koncesionáři,“ končí svou výzvu analytik, „Česká televize si vůči nám dovolí jen tolik a právě tolik, kolik jí sami dovolíme. Měli bychom se konečně přihlásit o slovo a chtít po naši televizi, aby nám, ne partě vykutálených pragmatiků někde v politických škamnách – skládala účty.“

.
Dr. Naxera má z to, že ČT, pokud by chtěla, by mohla s penězi daňových poplatníků hospodařit mnohem efektivněji. Koncesionářské polatky považuje za příliš vysoké a také sociálně nespravedlivé, pro chudé důchodce se mohou za rok vyšplhat na téměř čtvrtinu měsíčního důchodu, což už tato skupina občanů výrazně pocítí. ČT navíc podle něj vymáhá nedoplatky od lidí, kteří je neplatí, prostřednictvím soudů a exekutorů, takže z toho nakonec mohou být až desetitisíce. Řešením by podle něj bylo, zachovat pouze kanály ČT 24 a ČT 4 Sport, stanice ČT 1 a ČT 2 by bylo nejlepší privatizovat.

——
Tabulka: Rozpočet ČT na rok 2016 (výnosy a náklady)
Ukazatel (v tis. Kč)
Rozpočet 2016
Výnosy z podnikatelské činnosti
622 000
Ostatní výnosy
93 000
Změna stavu zásob, aktivace (pořady)
50 000
Čerpání fondu televizních poplatků
6 187 000
Výnosy celkem
6 952 000
Mzdy a pojištění ke mzdám
1 798 000
Odpisy dlouhodobého majetku
500 000
Externí náklady na výrobu (výrobní úkol)
2 275 000
Odpisy ocenitelných práv, aktivace(pořady)
18 000
DPH bez nároku na odpočet
570 000
Provozní a režijní náklady
1 791 000
Náklady celkem
6 952 000
Zdroj: Rozpočet ČT http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/hospodareni/pdf/rozpocet-ct_2016.pdf
Dr. Naxera, ale i další členové Sdružení koncesionářů upozorňují na ohromné sumy, které televize platí za externí služby (letos to má být přes 2 mld. Kč). Proč platí externím firmám, když má vlastní studia a štáby, sestavené z početného zástupu výborně placených profesionálů?, ptá se. O velikosti pochyb, kam plynou závtratné sumy mizející v útrobách ČT, svědčí i dlouhodobé výroky prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který již loni prozradil, že má několik šanonů udání na Českou televizi.

ČT dští nenávistnou propagandu

Vladimíra Vítová má za to, že veřejnoprávní média jsou legislativně, ekonomicky i organizačně vybavena k tomu, aby podporovala hodnotovou soudržnost společnosti. A jak to podle ní ČT a ČRo dělají? „Jedná se o ‚službu‘ ničení národní identity a historické pravdy.“ Za tři nejtrestuhodnější kauzy ČT považuje členka Sdružení následující kauzy:
1. Přímou volbu prezidenta a neustálou dehonestující propagadu proti současnému prezidentovi Zemanovi
2. Zásadně protiruské informace, bez ohledu na reálná fakta, počínaje válkou na Ukrajině v roce 2014 přes občanskou válku v Sýrii až k informování o osvobození naší země.
3. Posledním případem byla podle ní kauza hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, který se v Brně poklonil padlým sovětským vojákům společně s ruskými Nočními vlky, což vyvolalo nenávistnou reakci moderátora Lukáše Dolanského.
4. Jako další případ lživosti české televize uvádí naustálé omílání sloganu, že Rusko prý „anektovalo“ Krym. Vítová připomíná, že „na Krymu bylo všeobecné referendum a ovyvatelé sami si vyžádali připojení k Rusku“ (většinu obyvatel Krymu tvoří Rusové – pozn. Pražský zpravodaj),“tudíž nejedná s eo žádnou anexi.“ „Ale právě tento případ je důkazem Göbelsovského rčení, že ‚Stokrát opakovaná lež se stává pravdou‘. A tato lež – lež o anexi Krymu – zazněla během let z ČT a z Českého rozhlasu asi stotisíckrát,“ zklamaně dodává.
Český rozhlas má roční rozpočet něco přes 2 mld. Kč. Podle propočtů Dr. Naxery tato částrka vychází v přepočtu na jednu stanici na 105 milionů, což na jeden den vysílání znamená náklady kolem 300 000 kč, a to je více než 10 000 Kč na hodinu. „Vzhledem k tomu, že řada pořadů se při vysílání opakuje, z toho vychází, že ČRo spotřebuje na výrobu jedné hodiny svého vysílání 20 až 30 tisíc
Kč,“vysvětluje. To je mnohonásobně více, než jsou náklady některých soukromých rádií, říká Dr. Naxera. A dodává: „Některým nezávislým médiím musí taková částka vystačit na celý měsíc.

————-
Další kritici vysílání České televize
°Prezident Miloš Zeman
Tvrdí, že ČT neplní stanovené zadání, je hlásnou troubou TOP 09 a stává se „špatnou komerční televizí“. Podporuje zrušení koncesionářských poplatků.

°Senátor Jan Veleba
Dlouhodobě kritizuje ČT na svých internetových stránkách, kde ve své analýze dospěl k závěru, že zpravodajskému kanálu ČT 24 důvěřuje jen 3,2 procenta diváků (tento kanál má totiž pouze 4% sledovanost). Samozřejmě je pro to, aby lidé přestali platit koncesionářské poplatky.

Podobné příspěvky

Vzdělání je naší prioritou!

Redakce

Digitalizace státní správy?

Redakce

Co dělat než přijde vakcína?

Redakce