Zpravodajství z Prahy, pozvánky na kulturní a sportovní akce
Školství

Roste význam digitalizace českého systému terciárního vzdělávání

školeni

Řada mezinárodních i tuzemských strategických dokumentů, jako jsou Národní plán obnovy nebo Program na podporu strategického řízení vysokých škol, počítá v následujících letech s výraznou digitalizací českého systému terciárního vzdělávání. Ve spolupráci české a slovenské pobočky Microsoft se třemi českými[1] a dvěma slovenskými[2] univerzitami, více než 25 technologickými partnery a pod záštitou MŠMT, proto vznikl projekt Digitální-univerzita. Výsledkem spolupráce je interaktivní platforma, která od pátku 12. listopadu ukazuje, jakými cestami je možné cílů v oblasti digitalizace vysokých škol dosáhnout, a to ať už z pohledu studia a výuky, vědy a výzkumu či administrativního chodu univerzity.

Digitalizace vysokých škol

První studenti mezinárodní školyVeškeré informace získá zájemce o studium na vysoké škole při virtuální prohlídce na online veletrhu. Pokud zvládne i online konané přijímačky, začíná se orientovat ve sdílených interaktivních osnovách. Většinu přednášek má k dispozici i ze záznamu, takže si studium dávkuje v čase tak, jak mu to zrovna vyhovuje. Online si sjednává všechny konzultace i administrativu včetně hlášení problémů a závad.

Ruce se díky elektronizaci veškeré administrativy uvolnily i pedagogům. Data o studentech, jejich počtu a výsledcích, délce trvání studia nebo koeficientu ekonomické náročnosti jejich studijního programu mají oni i vedení školy k dispozici neustále konsolidovaná v cloudu a po ruce k okamžité vizualizaci. A to hned vedle dalšího modulu, prostřednictvím kterého řeší cestovní příkazy, rezervace parkování nebo nemocenskou.

Studenti i jejich pedagogové tak mají více prostoru na samotnou výuku nebo výzkumnou a tvůrčí činnost. Pomocí nástrojů práce na dálku a virtualizace prostředí při tom navíc mohou v reálném čase spolupracovat s kolegy z celého světa a díky donedávna jen těžko dostupné výpočetní síle cloudu s nimi řešit komplexní problémy.

To je jeden ze scénářů fungování českých vysokých škol, který stojí na už dnes existujících řešeních českých a slovenských technologických firem. K jeho naplnění se školy mohou vzájemně inspirovat více než 65 konkrétními digitálními řešeními z dílny partnerů společnosti Microsoft.

„Microsoft je společnost působící v oblasti IT po celém světě, a i když se dlouhodobě pohybujeme i na poli vzdělávání a výzkumu, rozhodně nemáme jedno univerzální řešení na to, jak uchopit digitalizaci celého vysokého školství. Naše síla ale spočívá v tom, že okolo sebe máme velký, silný a rozmanitý ekosystém partnerů, kteří na našich nástrojích budují unikátní řešení nejen pro byznysovou sféru nebo úřady, ale právě i pro vysoké školy,” vysvětluje podstatu projektu Denisa Brabcová z divize Education, Microsoft Česká republika a Slovensko.

„Je skvělé, že na projektu spolupracuje více než 25 partnerů včetně Microsoftu. Z pohledu akademického prostředí nám to dává větší možnost diskuse nad jednotlivými problémy a zároveň dostatečnou kapacitu věci společně posouvat dál,” uvádí Miroslav Ludwig, prorektor pro vnitřní záležitosti, Univerzita Pardubice.

Digitalizace vysokých škol zdaleka nesouvisí jen s možnostmi distanční výuky, na kterou v uplynulém akademickém roce „docházela” většina z téměř 300 tisíc studentů českých vysokých škol. Konkrétně pardubická univerzita už dnes používá aplikace běžící na cloudu Microsoft Azure k průběžnému sběru, vyhodnocení a vizualizaci dat o svých téměř 7 tisících studentů: V jakém procentu jde o cizince nebo samoplátce, kolik z nich pobírá různé typy stipendií, jak často a která studia prodlužují či přerušují, jak často publikují ve vědeckých časopisech nebo dosahují výsledků v umělecké činnosti.

Tyto a podobné informace jsou klíčové jednak pro strategické řízení školy a současně jsou na jejich základě vysoké školy financovány a musí je pravidelně vykazovat MŠMT.

„Projekt nám také pomáhá najít společný jazyk. Přeložit potřeby akademického prostředí do řeči vývojářů, a naopak není totiž úplně jednoduché. Digitální univerzita nás učí správně formulovat, co vlastně potřebujeme a jakého výsledku chceme dosáhnout. Až následně se bavíme o konkrétnější podobě produktu nebo o tom, kdo a jakým způsobem jej má realizovat,” popisuje další z přínosů projektu Jiří Remeš, prorektor pro pedagogickou činnost, Česká zemědělská univerzita

„Pro nás je Digitální univerzita zároveň studnicí nápadů. Řadu z publikovaných řešení v oblasti digitalizace jsme si ještě před pár měsíci ani nedokázali představit, zatímco dnes už máme k dispozici i seznam konkrétních dodavatelů, které můžeme s poptávkou oslovit,” dodává Martin Maňásek, pověřený ředitel Ústavu výpočetní techniky, Univerzita Karlova.

Digitální univerzita

Právě akademici z Univerzity Karlovy jsou i díky moderním komunikačním nástrojům, jako jsou například Microsoft Teams, Forms nebo SharePoint, velmi aktivní v mezinárodních výzkumných projektech v rámci prestižní sítě 4EU+[3]. Studenti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity zase při výzkumné činnosti už dnes využívají cloud Microsoft Azure k průběžné analýze dat o více než 80 000 stromech v Českém Švýcarsku. Bez výpočetní síly cloudu by akademici neměli k dispozici potřebné údaje o vývoji kůrovcové kalamity, a situaci by tak nebylo možné řešit včas.

Celkově je součástí projektu Digitální univerzita 15 ukázek dobré praxe z prostředí zapojených českých a slovenských univerzit, které pokrývají řadu rozmanitých aspektů z provozu VŠ, a v praxi jsou funkční už dnes. Také ty jsou součástí platformy Digitální-univerzita.cz.

Miroslava Aleksieva, 

 Adam Dudek,

Podobné příspěvky

Žádné třídy a hybridní výuka. Jak bude vypadat škola 21. století?

Afri

Pěšky do školy – ROZEJDI SE S  NUDOU 

Afri

Stát dá na školní potřeby prvňáků letos 500 korun

Afri